Kéž nás Stvořitel shromáždí do jednoho národa

Otázka: Chci pochopit, co si mám během dne přát – jakého Stvořitele by měli lidé odkrývat?

Odpověď: Stvořitele, který dokáže sjednotit všechny lidi do jedné skupiny, do jednoho národa – do Stvořitelova lidu. Tehdy budeme ve správném stavu. Pokračovat ve čtení

Přes každý obraz světa

Otázka: Jak se může usilování o Stvořitele změnit na touhou po Něm?

Odpověď: Díky tomu, že člověk vidí, jak ho Stvořitel pozoruje, jak ho vede ze stavu do stavu, stále výš a výš. Poté se začíná naplňovat láskou a vděčností ke Stvořiteli.

Měli byste se snažit rozpoznat Stvořitelovu touhu po vás v každém obraze, který vám náš svět nabízí.

Z lekce „Vést válku jako král David“, 31. 10. 2023.

Originální článek zde.

[#320047]

„Ohledně stromu života“

Otázka: Co je strom života?

Odpověď: Strom života je naše cesta, po které jdeme, ne však v rozporu s Tórou, ale přesně podle Tóry. Pouta dobra, lásky a vzájemné pomoci nás všechny svazují a přibližují nás k sobě stále více a více – od člověka k člověku. Pak můžeme říci, že lidé jdou „cestou stromu života”.

Z lekce k článku z knihy „Šamati“, 3. 11. 2023

Originální článek zde.

[#320283]

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Po 500 milionech let nezůstane na Zemi nic, protože naše planeta a náš vesmír nebudou existovat. Náš svět vnímáme nenapravenými smysly, které vnímají pouze touhu po egoistickém potěšení na úkor druhých a přírody. Jakmile své smysly vyladíme na zcela opačné vnímání – aby dokázaly vnímat touhu dávat potěšení druhým a přírodě, pak se pozvedneme nad náš svět a pocítíme jinou duchovní realitu. Pokračovat ve čtení

Zásady správných příkladů

Otázka: Vývoj umělé inteligence se zakládá na použití bilionů parametrů – doslova všeho, co lidstvo během své krátké existence podle vesmírných zákonů vytvořilo. Jiné možnosti nejsou.

Ale skoro všechno, co člověk vytvořil, není prospěšné pro jeho vlastní dobro. Jak tedy načíst správné informace, z čeho má vycházet správně vzdělávání, jak uvádět správné příklady? Pokračovat ve čtení

Jak člověk objeví své pravé Já?

Své pravé Já objevujeme uvnitř toho, co kabala nazývá „bodem v srdci“, což je malá touha v nás, která nás přitahuje vzhůru do jiné sféry mimo tento svět. Dnes žijeme v éře, kdy lidé pociťují stále více zoufalství na tomto světě.

Pokračovat ve čtení

Co bychom měli hledat v přírodě?

V přírodě bychom měli nalézat její krásu, dokonalost a věčnost. Příroda je dobro. Kde nejsou lidé, tam je harmonie, souhra a rovnováha. Člověk je jediný tvor, který škodí druhým i sobě. Příroda oproštěná od člověka tak nečiní.

Pokračovat ve čtení

Proč je potřeba síla skupiny?

Otázka: Existuje síla skupiny. Víme, že pokud se za mě přátelé nebudou modlit, nepozvednu se. Když na mě myslí, pozvedají tím mého ducha. A já to využívám. Proč?

Odpověď: Aby ses pozvedl a vytáhl je za sebou, stejně jako dnes možná oni táhnou za sebou tebe. Každý totiž pomáhá tomu druhému a tím dosahujeme cíle. Pokračovat ve čtení

Největší spotřebitelský trh

Otázka: Proč se objevují stále nové nemoci, přestože neustále vyrábíme nové léky? Existuje nějaké řešení?

Odpověď: To se nezlepší, dokud se nenapraví celé lidstvo. Pokračovat ve čtení

Význam jednoty Izraela dnes a počas celej histórie

Po jednom z najtragickejších útokov na obyvateľov Izraela, ktorému nie sú cudzie nepriateľské akcie, dnes milióny Izraelčanov zaplavujú svojich vojakov zásobami, darmi a podporou. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev dávajú zo seba všetko, nepýtajúc sa, kto ich pomoc prijme. V čase krízy osobné názory a ciele vystriedal príliv láskavosti a duch jednoty, ktorý ľudí spája. Pokračovat ve čtení