Tag Archives: Duchovní práce

Projev rozbíjení v našem světě

Otázka: Jak se dnes v našem světě projevuje rozbití jednotného systému Adam haRišon?

Odpověď: Projevuje se v tom, že člověk v souladu se svou sobeckou přirozeností zpodobnil přírodu jako zcela sobeckou, postavenou na tzv. materialistických zákonech a podle stejných zákonů v přírodě žije. (Pokračování textu…)

Oživení mrtvých přání

Otázka: Co znamená v duchovní práci „oživovat mrtvé“?

Odpověď: „Oživovat mrtvé“ znamená oživovat mrtvá těla. Tělem se rozumí přání, touha, která v žádném případě nechce nic dělat a spokojí se s tím, že prostě zůstává taková, jaká je. Tomu se říká mrtvé.

Měli bychom se zabývat „oživováním mrtvých těl“, tj. pomáhat si navzájem oživovat naše mrtvá přání a pozvedat je nad sebe.

Z lekce „Všechny mé kosti budou vyprávět“, 14. 8. 2023.

Originální článek zde.

[#317107]

Rozdíl mezi Přímým a Obklopujícím Světlem

Otázka: Jaké druhy Světel existuji?

Odpověď: Je velmi mnoho způsobů, jak Stvořitel působí na stvoření. Od shora dolů a zdola nahoru se šíří Přímé Světlo, Odražené Světlo a Obklopující Světlo, které se dále rozkládá na mnoho dalších různých druhů Světel. (Pokračování textu…)

Jak by měla vypadat nová ekonomika?

Otázka: Jaká by podle vás měla být nová ekonomika?

Odpověď: Nová ekonomika musí být ekonomická. Člověk by neměl vytěžit všechno ze země, ze vzduchu, z vody. Měl by jednat v souladu s harmoničtějším životem a spotřebovat jen kolik potřebuje, a ne krást a drancovat. Naše planeta není bezedná. Nedovolí nám takhle pokračovat. (Pokračování textu…)

Co znamená zachovávat přikázání?

Otázka: Co znamená „zachovávat přikázání“?

Odpověď: Zachovávat přikázání znamená plnit podmínky systému, našeho vzájemného spojení mezi sebou. To je přikázání: být vzájemně propojeni v jednom jednotném systému „Adam“. (Pokračování textu…)

Rychlé odpovědi kabalisty, 7. 1. 2022, část 3

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 3

Otázka: Jak je lépe se posilovat – vidět vyššího každého přítele nebo celou skupinu?

Odpověď: Tak i tak.

Otázka: Splynutí se skupinou je považováno za práci?

Odpověď: Ano, vytvoření Kli (nádoby) je považováno za duchovní práci. (Pokračování textu…)

Proniknout do ducha skupiny

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 6

Otázka: Nemohu ručit za přátelé v různých situacích, protože tím omezuji svou svobodu. Co musím udělat, abych dospěl k touze vzájemné záruky?

Odpověď: Zavři oči a zapoj se do skupiny. Dělej vše, co dělají oni. Snaž se propojit s jejich duchem. (Pokračování textu…)

Ve jménu kolektivního řešení

Otázka: Říkáte, že rozhodnutí by měla být přijímána kolektivně, nejlépe ve skupině deseti. Hlavní je – nehádat se, ale především se anulovat. Ale pokud se každý anuluje, jak je možné se rozhodnout? Co to je metodika kolektivního rozhodování?

Odpověď: Celá metodika je v tom, abychom se neustále anulovali ve jménu kolektivního rozhodnutí.

(Pokračování textu…)

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 2

To nejdůležitější v práci člověka na sobě je dosáhnout pocitu potěšení z toho, že vykonává něco příjemného pro Stvořitele, protože všechno, co dělá pro sebe, jej od Stvořitele vzdaluje. Veškeré úsilí by proto mělo směřovat k nalezení toho, co je v prosbě ke Stvořiteli příjemné, k nalezení sladké chuti v myšlenkách a pocitech o Něm.

***

(Pokračování textu…)

Touha ženy

Otázka: Proč dal Stvořitel ženě touhu se změnit a studovat kabalu?

Pokud by jí dal větší touhu po rodině, pak by se žena nesnažila poslouchat lekce, ale naopak by následovala manžela.

(Pokračování textu…)