Category Archives: Egoismus

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 1
Nikdy nemohou být šťastní všichni, pokud se těší egoisticky, protože egoismus se těší nejen z toho, co má, ale také z toho, co nemají druzí, neboť všechna potěšení jsou srovnatelná a relativní. (Pokračování textu…)

Projev rozbíjení v našem světě

Otázka: Jak se dnes v našem světě projevuje rozbití jednotného systému Adam haRišon?

Odpověď: Projevuje se v tom, že člověk v souladu se svou sobeckou přirozeností zpodobnil přírodu jako zcela sobeckou, postavenou na tzv. materialistických zákonech a podle stejných zákonů v přírodě žije. (Pokračování textu…)

Z jednoho Zdroje

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se často opakuje věta, že myšlenky Stvořitele nejsou našimi myšlenkami. Jak lze tuto frázi využít pro naši práci?

Odpověď: Faktem je, že vše od Stvořitele pochází z touhy dávat, zatímco od nás vše pochází z touhy přijímat. A proto je řečeno, že naše myšlenky nejsou Jeho myšlenkami, naše činy nejsou Jeho činy. (Pokračování textu…)

Čo je to ľudská história?

Na ľudské dejiny sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: buď ako na cestu pozemského vývoja, alebo ako na vývoj riadený našimi rastúcimi túžbami. Tento proces pozorujeme na akomsi trojrozmernom kruhovom plátne známom ako „tento svet“. Odohráva sa v nás a okolo nás ako živý film, do ktorého aktívne zasahujeme.

(Pokračování textu…)

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Po 500 milionech let nezůstane na Zemi nic, protože naše planeta a náš vesmír nebudou existovat. Náš svět vnímáme nenapravenými smysly, které vnímají pouze touhu po egoistickém potěšení na úkor druhých a přírody. Jakmile své smysly vyladíme na zcela opačné vnímání – aby dokázaly vnímat touhu dávat potěšení druhým a přírodě, pak se pozvedneme nad náš svět a pocítíme jinou duchovní realitu. (Pokračování textu…)

Význam jednoty Izraela dnes a počas celej histórie

Po jednom z najtragickejších útokov na obyvateľov Izraela, ktorému nie sú cudzie nepriateľské akcie, dnes milióny Izraelčanov zaplavujú svojich vojakov zásobami, darmi a podporou. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev dávajú zo seba všetko, nepýtajúc sa, kto ich pomoc prijme. V čase krízy osobné názory a ciele vystriedal príliv láskavosti a duch jednoty, ktorý ľudí spája. (Pokračování textu…)

Proč je příroda tak krásná a lidé takoví nejsou?

Nedávná studie publikovaná v časopise Science Advances se zabývala zjištěními, že pobyt v blízkosti rostlin po dostatečně dlouhou dobu může prodloužit lidský život o 2,5 roku. Je to proto, že jsme součástí přírody, která se skládá z minerální, rostlinné, živočišné a lidské úrovně, a jejich vzájemné propojení nás vede k tomu, že takové jevy pozorujeme.

(Pokračování textu…)

Proč je ve světě tolik zmatku a utrpení?

U stále většího počtu lidí se objevuje zárodek nové touhy, která však ještě není zcela vykrystalizována. O jakou touhu se jedná? Je to malá jiskřička touhy po stavu absolutní lásky, obdarování a spojení. Důsledkem vzniku nové touhy je rostoucí zmatek, protože lidé nevědí, jak ji naplnit.

(Pokračování textu…)

Můžete mi říct nějaké otázky, které mi pomohou se zamyslet nad sebou samým?

Mám lásku k lidstvu?

Pokud se vám hned od začátku zdá přehnané mít lásku k celému lidstvu, můžete začít s láskou k lidem ve vaší vlastní zemi.

(Pokračování textu…)

Proč je cesta k pravdě obtížná? Je nutné hledat pravdu? Proč?

Konečně jsem ji v této nudné, osamělé vesnici, zcela vyčerpaný, našel. Zrovna seděla v chatrné chýši u ohně.

Tak starou a ošklivou ženu jsem ještě nikdy neviděl. „Jsi to ty? Opravdu?“

Stará vrásčitá čarodějnice slavnostně přikývla. 

„Řekni mi, co mám sdělit světu? Jaký vzkaz mám předat?“

Stařena plivla do ohně a řekla: „Řekni jim, že jsem mladá a krásná!“

Robert Tompkins „Hledání pravdy“

(Pokračování textu…)