Category Archives: Kabala

Požádejte Stvořitele o pomoc

Poznámka: Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.

Odpověď: Lidé, kteří usilují o dosažení cíle stvoření a chtějí dosáhnout správného stavu, by si měli uvědomit, že musí zaměřit svoji pozornost na dva druhy úsilí. (Pokračování textu…)

Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

Poznámka: V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku.

Pokud odpoví špatně, položí ho na běžící pás a je odvezen do krematoria. Tam je zdánlivě zpopelněn, uložen do urny a po nějakém čase se „znovu narodí“. (Pokračování textu…)

Zásady správných příkladů

Otázka: Vývoj umělé inteligence se zakládá na použití bilionů parametrů – doslova všeho, co lidstvo během své krátké existence podle vesmírných zákonů vytvořilo. Jiné možnosti nejsou.

Ale skoro všechno, co člověk vytvořil, není prospěšné pro jeho vlastní dobro. Jak tedy načíst správné informace, z čeho má vycházet správně vzdělávání, jak uvádět správné příklady? (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Dvanáctý díl.

Má každé písmeno hebrejštiny nějaký význam nebo je význam pouze ve slovech, jako v kombinaci písmen?

Každé písmeno má samozřejmě svůj vlastní význam a představuje určitou sílu nebo vlastnost. A sada písmen je slovo nebo jasně definovaný příkaz. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Osmý díl.

Proč se v některých jazycích píší slova zprava doleva?

Protože takto se Vyšší Světlo šíří: od dokonalé pravé strany k nedokonalé levé. Proto se v hebrejštině a aramejštině píše zprava doleva.

Podle tohoto pravidla diskuse v kruzích probíhá také zprava doleva, proti směru hodinových ručiček. Vše je uspořádáno v souladu s Vyšším řízením, podle kabalistických principů. (Pokračování textu…)

Cesta za šťastím Dalea Carnegieho

Dale Carnegie bol americký psychológ, rečník a spisovateľ. Svojím inšpiratívnym učením a najpredávanejšími knihami výrazne ovplyvnil nespočetné množstvo životov.

Carnegieho najznámejšia kniha „Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí“ je stálicou v oblasti sebarozvojovej literatúry. Po celom svete sa predalo niekoľko miliónov výtlačkov a naďalej je obľúbeným zdrojom informácií na zlepšenie zručností v oblasti medziľudskej komunikácie. Carnegieho prednášky a semináre lákajú veľké davy ľudí, ktorí túžia získať prehľad o osobnom raste a lepších komunikačných zručnostiach. (Pokračování textu…)

Jak mohu zvládnout svou závislost na hazardních hrách?

Atraktivita hazardních her pochází z naléhavého pocitu chybějícího spojení s osudem. Co je to nedostatečné spojení s osudem? Je to neexistující harmonické spojení mezi lidmi a přírodou nebo chybí cesta, která k tomuto cíli vede. Základem všech našich tužeb je touha po spojení se zdrojem našeho života, se silou lásky, odevzdání a spojení, která nás stvořila a udržuje a která nás může naplnit dokonalým způsobem.

(Pokračování textu…)

Peníze z pohledu kabaly

Otázka: Jaký je vnitřní kabalistický význam společné peněžní měny? Je to vyjádření určitého lidského snažení?

Odpověď: Ano, je to univerzální ekvivalent lidského úsilí. V kabale jsou peníze odrazem clony a clona je anti-egoistické úsilí každého člověka. (Pokračování textu…)

Musí se všichni učit vědu kabalu?

Poznámka: V „Úvodu do vědy kabaly“ studujeme to, co se zdá být ze všeho nejzajímavější: strukturu našich přání, způsob, jak přijímat potěšení. Přesto to v lidech nevzbuzuje velký zájem.

Odpověď: My necítíme, že je to v nás. Ale časem to přijde a my začneme všechno pociťovat. Tehdy uvidíme, nakolik to, co je napsáno v tomto článku, se v nás realizuje a přivádí nás k nejvyššímu bodu existence. (Pokračování textu…)

Kabala jako patent nekonečného potěšení

Otázka: Na hmotné úrovni nám Stvořitel dává všechny druhy potěšení, jako jsou peníze, moc, čest znalosti. Jaká potěšení dostaneme na duchovní úrovni?

Odpověď: Duchovní potěšení jsou absolutní. Jsou prakticky nepřetržitá a nejsou ničím omezena. V míře, v jaké máte touhu, můžete tato potěšení přijímat a cítit, jak vás naplňují. (Pokračování textu…)