Category Archives: Člověk

Požádejte Stvořitele o pomoc

Poznámka: Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.

Odpověď: Lidé, kteří usilují o dosažení cíle stvoření a chtějí dosáhnout správného stavu, by si měli uvědomit, že musí zaměřit svoji pozornost na dva druhy úsilí. (Pokračování textu…)

Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

Poznámka: V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku.

Pokud odpoví špatně, položí ho na běžící pás a je odvezen do krematoria. Tam je zdánlivě zpopelněn, uložen do urny a po nějakém čase se „znovu narodí“. (Pokračování textu…)

Základ všech problémů

Otázka: Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak?

Odpověď: Z pohledu Stvořitele není mezi nemocemi žádný rozdíl. Nemoci prožíváme pouze podle toho, jak daleko a jakým způsobem jsme od sebe vzdáleni. (Pokračování textu…)

Není nic lepšího než ticho

„Celé dny jsem vyrůstal mezi mudrci a nenašel jsem nic lepšího než mlčení.“ (Traktát Avot 1:17).

Otázka: Proč je zdůrazněna důležitost mlčení – „nenašel nic lepšího“?

Odpověď: Protože člověk musí mluvit zásadně sám se sebou. A když mluví sám se sebou, začíná přecházet ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)

Dokonalost světa je dokonalostí člověka

Dokonalost světa závisí na vnitřní dokonalosti člověka, tedy na vzájemném sjednocení lidí. Nejprve se sjednocují desítky, které vědomě pracují na své nápravě, a nakonec se k nim musí přidat celý svět.

Mluvíme o všeobecném úplném sjednocení, protože v míře této jednoty, nad všemi překážkami, přicházíme ke společné nápravě a jen za této podmínky můžeme počítat s dobrým životem pro všechny. (Pokračování textu…)

Vyžaduje láska neustálou práci, aby zůstala svěží?

V moudrosti kabaly se říká, že „celá naše práce spočívá v tom, abychom každý den mezi sebou objevovali lásku.” Láska je obecnou všezahrnující silou přírody a je psáno, že dosažení lásky k druhým jako k sobě samému „je největším pravidlem Tóry”.

(Pokračování textu…)

Prosba ze zlomeného srdce

Srdce izraelského lidu je bolavé z tragických událostí, které se dějí. Je to bolest, kterou cítí hluboko uvnitř a která prostupuje samotným vzduchem, který dýchá.

Jak kdysi prohlásil kabalista Menachem Mendel z Kocku: „Nikdo není úplný, když se jeho srdce rozpadá na kusy.“ Zlomené srdce je velmi citlivé na své vlastní rány a vroucně touží po uzdravení a celistvosti. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Sedmý díl.

Je jméno (soubor písmen) mým životním razítkem? Záleží na jméně člověka?

Jméno nenese žádné zvláštní vlastnosti. Je jedno, jak se člověk jmenuje. Když se narodí, náhodně dostane jméno a žije s ním. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Šestý díl.

Šíření odevzdání probíhá pomocí písmen a teček. Oko vnímá pouze ta písmena a tečky, kterým rozumí jeho srdce. Jazyk reprodukuje pouze písmena. Toto vnímání se nazývá „srdce“, protože znalosti jsou získávány prostřednictvím 32 kanálů odevzdávání. Jedná se o 22 písmen a 10 teček, představujících tvar světa a naplnění světa poznáním a životem. (Ba‘al HaSulam „Čtyři světy. Písmena a tečky“) (Pokračování textu…)

Musíme přejít přes dno

Poznámka: Příběh jednoho podobenství: „Myslím si, že až se jednou dostaneme do nebe, Bůh určitě přijde za každým z nás a zeptá se: „Tak co?“
„Co jako?“ – Odpovídám. – „Jsem hříšnice Pane, smiluj se.“
A On mě přeruší a řekne: „To už vím. A jak se ti líbilo na Zemi?“
„Jak to myslíš Pane?“ – zeptám se. (Pokračování textu…)