Category Archives: Vnímání

Mlč, aby mohlo promluvit tvé srdce

Otázka: Stále říkáte, že rozhovor může probíhat v mlčení, v srdcích. Prosím, můžete vysvětlit, co znamená „hovořit srdcem“?

Odpověď: Pocity. Když chceš někomu sdělit své pocity a je velmi těžké pro to najít vhodná slova, pak je nejlepší, když oba mlčíte. (Pokračování textu…)

Co dělat, když vám někdo odvede ženu?

Otázka: Igor Vám píše: „Milý Michaeli Laitmane, nikdy jsem si nemyslel, že mě to může potkat! Stalo se mi neštěstí. Můj nejlepší přítel mi ukradl manželku! Je to klasický partnerský trojúhelník a já nemohu dýchat, nemohu žít! (Pokračování textu…)

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Po 500 milionech let nezůstane na Zemi nic, protože naše planeta a náš vesmír nebudou existovat. Náš svět vnímáme nenapravenými smysly, které vnímají pouze touhu po egoistickém potěšení na úkor druhých a přírody. Jakmile své smysly vyladíme na zcela opačné vnímání – aby dokázaly vnímat touhu dávat potěšení druhým a přírodě, pak se pozvedneme nad náš svět a pocítíme jinou duchovní realitu. (Pokračování textu…)

Nejlepší pomoc od Stvořitele

Otázka: Ať se snažím sebevíc, vždycky mám pocit, že Stvořitel jako by nepřijímal mé úsilí, jako by podněcoval mou touhu potěšit Ho ještě více.

Budu mít někdy pocit, že Mu přináším potěšení? Nebo mě Stvořitel donutí uvědomit si, že stále dělám něco špatně? (Pokračování textu…)

Jak mohu zvládnout svou závislost na hazardních hrách?

Atraktivita hazardních her pochází z naléhavého pocitu chybějícího spojení s osudem. Co je to nedostatečné spojení s osudem? Je to neexistující harmonické spojení mezi lidmi a přírodou nebo chybí cesta, která k tomuto cíli vede. Základem všech našich tužeb je touha po spojení se zdrojem našeho života, se silou lásky, odevzdání a spojení, která nás stvořila a udržuje a která nás může naplnit dokonalým způsobem.

(Pokračování textu…)

Projevy duchovní struktury

Otázka: Když se dívám na skupinu, na duchovní prostředí, a přitom se snažím zaměřit na Stvořitele, na bod jednoty, jak se v tom projevuje struktura deseti Sfirot?

Odpověď: Postupně začínáme pociťovat, že mezi námi existuje živá síť spojení, která je stále v pohybu, v různých změnách. Začneme vnímat změnu postoje ke svým přátelům, ke světu, k našemu okolí a tyto pohyby budeme přesně rozeznávat. (Pokračování textu…)

Co je smrt?

Otázka: Co je to smrt?

Odpověď: Smrt je, když člověk cítí, že je zcela odříznut od vyššího, věčného a dokonalého bytí. Takových lidí je na světě málo.

Ostatní jsou jednoduše považováni za neexistující. Necítí ani život, ani smrt. Necítí život ve Vyšším, věčném, dokonalém prostoru, ani smrt, když jsou od života odpojeni. (Pokračování textu…)

Kdy přijde Mesiáš?

Poznámka: Galina Azaria píše: „Michaeli Leitmane, jsem velmi vděčná za Vaše poučné a vzdělávací programy. Zajímá mě jedna otázka – kromě Vás na ni nikdo jiný neodpoví. Kdo je Mesiáš? Přijde Mesiáš brzy? Pokud přijde, nastanou na naší planetě změny? Proč na něj tolik lidí čeká? Kdo to je?“ (Pokračování textu…)

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? (Pokračování textu…)

Jak najít spřízněnou duši?

Otázka: Jak najít spřízněnou duši?

Odpověď: Myslím, že vše záleží na člověku samotném, a ne na tom, koho najde.

Pokud se ti někdo líbí jako člověk a vidíš, že je seriózní, sympatický, tak už to potom záleží jen na tobě. Pokus se k němu chovat co nejlaskavěji a sleduj, zda ti rozumí, zda se začínáte navzájem vnímat, podporovat. Nejdůležitější je vzájemná podpora, touha po spojení. (Pokračování textu…)