Category Archives: Kabalistické zdroje

Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Síla a budoucnost lidu Izraele nezávisí na tom, jak se k nám staví ostatní, ale na tom, jak se stavíme my k sobě navzájem. (Pokračování textu…)

Milosrdenství Stvořitele

Otázka: Co lze nazvat milosrdenstvím Stvořitele vůči stvoření?

Odpověď: Milosrdenství Stvořitele spočívá v tom, že nám dává příležitost, abychom z tak nízkého stavu, kdy jsme odříznuti od spojení s Ním i s našimi přáteli, dosáhli splynutí s nimi i s Ním samým. (Pokračování textu…)

Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. (Pokračování textu…)

„Ohledně stromu života“

Otázka: Co je strom života?

Odpověď: Strom života je naše cesta, po které jdeme, ne však v rozporu s Tórou, ale přesně podle Tóry. Pouta dobra, lásky a vzájemné pomoci nás všechny svazují a přibližují nás k sobě stále více a více – od člověka k člověku. Pak můžeme říci, že lidé jdou „cestou stromu života”.

Z lekce k článku z knihy „Šamati“, 3. 11. 2023

Originální článek zde.

[#320283]

Jak člověk objeví své pravé Já?

Své pravé Já objevujeme uvnitř toho, co kabala nazývá „bodem v srdci“, což je malá touha v nás, která nás přitahuje vzhůru do jiné sféry mimo tento svět. Dnes žijeme v éře, kdy lidé pociťují stále více zoufalství na tomto světě.

(Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Bleskové odpovědi.

Otázka: Co znamená „Babylon“ v hebrejštině?

Odpověď: Babylon pochází ze slova „Bavel“, „Vavel“, což znamená „míchání“. Mluvíme o smísení všech kmenů do jednoho kmene a jejich následném přesídlení ze Starověkého Babylonu. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Čtrnáctý díl.

Proč byl svět stvořen druhým písmenem, „Bet“, a ne prvním, „Alef“?

Písmeno „Alef“ se objevilo mnohem později – ve světě Acilut. Nejprve se ve Vyšším světě objevilo písmeno „Jud“ a obecně byl náš svět vytvořen písmenem „Bet“ – „Berešit“ („Na počátku“), protože toto písmeno ukazuje přesně na začátek. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Jedenáctý díl.

Co je skutečná gematrie?

Gematrie je číselné vyjádření jakéhokoli slova, jakéhokoli příkazu. Hovoří o specifické síle tohoto slova či příkazu – jaké světlo se v něm nachází a na jaké úrovni. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Desátý díl.

Proč nejsou v duchovním světě nad Binou žádná písmena?

Protože v bílém světle stále neexistuje jasný popis černého egoismu. To neznamená, že tam žádná písmena nejsou, jen nejsou vidět na pozadí bílého světla, splývají s ním, protože malý egoismus se neprojevuje ve formě černých písmen. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Osmý díl.

Proč se v některých jazycích píší slova zprava doleva?

Protože takto se Vyšší Světlo šíří: od dokonalé pravé strany k nedokonalé levé. Proto se v hebrejštině a aramejštině píše zprava doleva.

Podle tohoto pravidla diskuse v kruzích probíhá také zprava doleva, proti směru hodinových ručiček. Vše je uspořádáno v souladu s Vyšším řízením, podle kabalistických principů. (Pokračování textu…)