Category Archives: Náboženství

Podstata obětování

Otázka: Všechna náboženství byla odjakživa spjata s rostlinnými a zvířecími oběťmi. Před několika tisíci lety existoval v Izraeli dokonce Chrám k obětování zvířat. Jaký postoj k tomu zaujmout?

Odpověď: Je třeba vidět, že bylo nutné přinášet neživé, rostlinné i zvířecí oběti, a tak jakoby odčinit svou vinu. Ale ve skutečnosti bylo pravým významem pochopení člověka, v čem spočívá skutečná oběť. (Pokračování textu…)

Rozdíl mezi kabalistou, rabínem a vědcem

Otázka: Jaký je rozdíl mezi lekcí vedenou kabalistou a přednáškou rabína nebo profesora?

Odpověď: Rabín nebo profesor mluví o našem světě. A kabalista mluví o další úrovni člověka a o tom, jak na ni vystoupit. V tom je celý rozdíl.

Kabalista přináší světu odhalení Vyššího světa, zatímco profesor a rabín přinášejí jenom vědomosti. (Pokračování textu…)

Čarodějky už nepotřebujeme

Otázka: Ve Skotsku bude posmrtně omilostněno více než 3 800 lidí, kteří byli před 300-500 lety popraveni za čarodějnictví. Tehdy v zemi platil takový zákon. Většinou to byly ženy-čarodějnice. Byly škrceny, upalovány, mučeny, většinou umíraly děsivou smrtí.

Lidé byli obviňováni z kouzel vyvolávající bouře, potápění lodí, ze spolčení s ďáblem, z proměn ve zvířata a ptáky. Na základě toho se vláda oficiálně omluví a na památku obětí budou postaveny pomníky. (Pokračování textu…)

Náš život nie je zasvätený životu, ale pochopeniu toho, prečo žijeme.

Nový izraelský dokumentárny film sa zaoberá rastúcim trendom v Izraeli: otvoreným manželstvom. Film predstavuje páry, ktoré vyjadrujú pocit stagnácie vo svojom manželstve a chcú svoj vzťah „oživiť“. Otvorené manželstvo je len jedným z aspektov oveľa širšieho fenoménu zrýchleného pretvárania a rozpadu rodinnej jednotky v snahe „osviežiť“ vzťahy ľudí a „oživiť“ ich životy.

(Pokračování textu…)

O papeži Františkovi a třetí světové válce

Minulý týden byl vydán rozhovor redaktorů evropských jezuitských publikací s papežem Františkem, ve kterém označil rusko-ukrajinskou válku za začátek třetí světové války. Jako první zveřejnila rozhovor italská jezuitská publikace La Civiltà Cattolica a papež v něm prohlásil: „Svět je ve válce. Pro mě dnes byla vyhlášena třetí světová válka.“ Následně si posteskl: „Co se to děje s lidstvem, že jsme měli tři světové války během jednoho století?“

(Pokračování textu…)

Síla dobra a síla zla, část 1

Otázka: Všechna náboženství představují svět tak, jako by jej ovládaly dvě síly – síla dobra a síla zla. A takto vnímá svůj život i běžný člověk, kterému se zdá, že je ovlivňován špatnými i dobrými silami. Co je dobrá síla, která vyvolává všechny dobré události, a co je zlá síla, která způsobuje všechna neštěstí? (Pokračování textu…)

Dokud neodhalíme Stvořitele…

Otázka: Můžeme říci, že nás Stvořitel nebo Příroda chce něco naučit prostřednictvím negativní zkušenosti?

Odpověď: Určitě. Právě prostřednictvím negativní zkušenosti musíme přinést do tohoto světa představu a pochopení absolutně věčné, vyšší, čisté mysli. (Pokračování textu…)

Vědecké modlářství

Otázka: Existuje něco jako „vědecké modlářství“. Projevuje se to tím, že se více než na sebe a na Boha spoléhají na vědu. Je uctívání vědy považováno za modlářství?

Odpověď: Záleží na formě uctívání. Pokud je to jenom kvůli získání nějakých vědeckých dat, abychom se posunuli vpřed, tak ne.

Ale pokud to člověka zastaví a on se klání právě před tím, co dostal od vědy, v domnění, že je to konečné, neodvolatelné a neotřesitelné, pak je to již modlářství.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 5. 4. 2022

Originální článek zde.

[#296693]

Duchovní kořen pozemské víry

Otázka: Každý jev má své duchovní kořeny. Jaký je duchovní kořen obyčejné pozemské víry, která je níže pod poznáním, tedy bez potvrzení v znalostech?

Odpověď: Duchovním kořenem běžné pozemské víry je strach ze smrti, ze zániku.

Otázka: Kdyby neexistovala smrt, neexistovaly by různé víry? (Pokračování textu…)

Žádná mystika!

Poznámka: Mnozí lidé dnes říkají, že vědci, kteří překračují hranice vědy, tím přesahují hranici čistě vědeckého bádání do mystiky. A opravdu by tedy měli mít nové vnitřní poznání.

Odpověď: K tomu se musí stát kabalisty. A není se čeho bát. Nejedná se o žádnou mystiku. (Pokračování textu…)