Category Archives: Prostředí

Jaké je poslání autistů ve světě?

Autismus se klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Avšak autisty bych nepovažoval za odlišné od ostatních, protože všichni jsme do určité míry autisty. Lidská duše je rozmanitý a různorodý fenomén.

(Pokračování textu…)

Čo predchádza myšlienke?

Prapôvodnou matériou a základom všetkého, čo bolo stvorené, je túžba. Túžba je teda prvotná a myslenie je plodom túžby. Aby sme dosiahli to, po čom túžime, musí sa myšlienka rozvíjať spolu s túžbou, v súlade s ňou. (Pokračování textu…)

Karma nebo vědomý posun?

Otázka: Opravdu existuje zákon, podle kterého závisí osud člověka na jeho činech v tomto světě, který se nazývá – karma?

Odpověď: Člověk může skutečně ovlivnit svůj osud, ne však na úrovni karmy. Pouze nasměrováním sebe a dalších podobných lidí k většímu vzájemnému spojení, vedoucí k jednotě. (Pokračování textu…)

Hlavní pravidlo nápravy

Otázka: Pokud se mi znelíbí přítel, snažím se ho ospravedlňovat, ale přesto se můj názor na něj stále nemění. Je můj postoj k němu správný?

Odpověď: Musí existovat bezpodmínečný postoj ke všem stvořeným bytostem a obecně k celému Stvoření – dívat se na všechno stejně tak, jako Stvořitel: jako absolutně ospravedlňující, dávající, milující. Přesně z tohoto bodu Vyšší síla působí na všechno, co vytvořila. (Pokračování textu…)

Můžeme změnit své chování?

Uvnitř každého člověka se vytváří model okolního prostředí. Je to místo, kde se prostřednictvím dojmů vkládají programy z vnějšího prostředí, my je cítíme a přivlastňujeme si je.

Lidé mohou rozvíjet vnitřní modely svého prostředí v mnohem větší míře než zvířata. (Pokračování textu…)

Jak se vyrovnat se strachem a úzkostí

Jeden z mých studentů mi řekl, že když mluvil o svých úzkostech s někým blízkým, například se svou ženou nebo přítelem, zjistil, že v okamžiku, kdy se jim začal svěřovat, úzkost klesla – a to ještě předtím, než dostal jakoukoli radu nebo útěchu.

Blízkost a pospolitost snižuje úzkost. Moudré přísloví říká, že „sdílený smutek je smutek poloviční“, tj. když sdílíme nějaký pocit, rozdělíme ho a ten se stane lépe zvládnutelným. (Pokračování textu…)

Dnešní doba vyžaduje více soucitu mezi lidmi

Prostřednictvím empatie prožíváme bolest druhých a díky soucitu bolest druhých cítíme. Toužíme ji však zmírnit, protože soucit přichází s láskou, a to je klíčový rozdíl mezi empatií a soucitem.

(Pokračování textu…)

Pravda – to je láska

Žijeme ve světě, kde je velmi obtížné, téměř nemožné, rozlišit pravdu od lži. Jaké máme nástroje pro správné hodnocení a co je pravda z hlediska vědy kabaly?

Pravda je dobrý vztah jednoho ke druhému. A jakýkoli jiný postoj se víceméně blíží lži. Dobrý přístup jednoduše znamená, že mi jde o blaho člověka. (Pokračování textu…)

Éra spolupatričnosti

Prečo sa čoraz viac zdá, že človek je pre svoje okolie tyranom? Medzi národmi, v osobných vzťahoch, so spolupracovníkmi, medzi rovesníkmi v škole a voči prírode sme nešikovní ako slon v porceláne, rozbíjame všetko, čoho sa dotkneme, a zanechávame za sebou chaotický neporiadok. Má to svoj dôvod: svet okolo nás sa mení.

Zatiaľ čo sme uväznení v predstave, že musíme pracovať len pre seba, a že ak sme slabí, ostatní nás zožerú, život nám odhalil svoju skutočnú – previazanú podstatu a ukazuje nám, že ak jednáme len samostatne, zlyhávame. Realita nastolila vek spolupatričnosti, a ak chceme uspieť, budeme sa musieť prispôsobiť. (Pokračování textu…)

Kabalistická pohádka nejen pro děti

Pohádka o Hrošíkovi
Nadja Rafaeli

„Znáte Hrošíka?“

„Počkejte, počkejte, to je „ten Hrošík“?“

„Nepospíchejte, budu Vám vyprávět po pořádku vše o tom, jak byl Hrošík nakonec tak šťastný, že byl ten vůbec nejšťastnější hrošík na světě. A jak se to stalo? Tak poslouchejte… (Pokračování textu…)