Category Archives: Oznámení

Dotazník

Vážení přátelé,

děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas a vyplnili dotazník ohledně českého šíření kabaly.
Výhercem knihy Zohar se na základě řádného losování stal pan Břetislav F.
Odpovědi jsme zanalyzovali a pomohou nám v dalším směrování našich aktivit.
Mnoho z Vás projevilo zájem o společné studium i zájem podílet se na šíření kabaly v našich končinách.
Pokud Váš zájem trvá i nadále, neváhejte nás kontaktovat na tomto emailu: kabalacz@gmail.com

Česká skupina BB.

Hnutí Arvut brožura: „Změna priorit“

Hnutí Arvut (Vzájemná záruka): „Změna Priorit“ (výňatek z brožury):

O nás: Naše organizace zastupuje prakticky všechna odvětví izraelské společnosti: nativní izraelce a přistěhovalce, světské a náboženské, profesory a studenty, podnikatele a zaměstnance, technologické a humanitní specialisty.

Co máme společného? Bez ohledu na to, jak to může znít, sdílíme starost o to, co se děje ve světě. Faktem je, že svět (a naše země není výjimkou), prochází historickou proměnou, které si společnost z větší části není vědoma.

Politologové, historici a filozofové tvrdí, že jsme svědky zrození nové civilizace. Neočekávaně se ocitáme ve zcela nové realitě. Její jedinečnost spočívá v tom, že je hlavně nepředvídatelná a stará tradiční logika už nefunguje. Vypadá to, že jsme velmi nepřipraveni na radikální, nový stav světa – globální integrální svět.

Paul Gliding, autor knihy „The Great Disruption“, popisuje novou realitu velmi přesně: „Dívám se na svět jako na integrovaný systém, takže nevidím protesty, dluhové krize, nerovnost a šílené klima jako nesouvisející problémy, spíše vidím celý systém jak prochází vřavou rozpadu.“
[78612]

Podpora kongresu v Brazílii

Drazí přátelé!
Ve dnech 4.-6.05.2012 jste všichni srdečně zváni do pražského centra Bnej Baruch, na setkání na podporu kongresu v Brazílii.
Registrace ZDE: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpqZnRzOHpJZTlCcExMbk5tN2F1d1E6MA

Program kongresu v Brazílii: http://www.kabbalah.info/cz/kabala-celosv%C4%9Btov%C4%9B/ud%C3%A1losti/mezin%C3%A1rodn%C3%AD-kongres-v-braz%C3%ADlii-4-6-05-2012

 Těšíme se na setkání s Vámi!

Dotazník

Vážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás oslovit s krátkým dotazníkem ohledně šíření vědy Kabaly v českém jazyce. Rádi bychom znali Váš názor, abychom pracovali co nejefektivněji a dokázali přiblížit kabalu co nejširšímu publiku. Vyplněním dotazníku nám pomůžete v dalším směrování a zároveň můžete vyhrát nedávno vydanou knihu ZOHAR od M.Laitmana. 
Dotazník naleznete zde 
 
Česká skupina BB.

Náš nový domov

Dr. Michael Laitman

Drazí přátelé!

Obracím se na vás osobně a také jménem ředitelství organizace „Bnej Baruch“, jako ke svým žákům, přátelům, ke všem kdo uzná za vhodné nám pomoci. Existujeme už 20 let a za tuto dobu je uděláno mnoho – založili jsme internetové stránky, které jsou dnes uznávány jako jedny z největších na světě v objemu informací, provádíme každodenní lekce, jak ráno tak i přes den. Překládáme do desítek světových jazyků, založili jsme televizní kanál, který vysílá 24 hodin denně. Vyučovací centrum, ve kterém studovali a studují tisíce lidí, vydáváme a šíříme noviny, knihy, brožury, točíme filmy, zařizujeme kongresy v Izraeli a po celém světě. Nezištně usilujeme o šíření vyšší znalosti o Jednotě světa.

Za těchto 20 let jsme vyrostli a 10 lidí se proměnilo v tisíce a tisíce, ve skupiny a centra po celém světě. Z malého bytu jsme se přestěhovali do dvoupatrové budovy, kterou pronajímáme už deset let. Tady se nachází naše továrna pro tvoření a šíření kabalistických informací, televizní studio, odtud pochází každodenní lekce, odtud také vysíláme v různých světových jazycích. Teď nastal takový moment, kdy jsme nuceni opustit tuto budovu. Už dávno tato budova neodpovídá ani našim požadavkům, ani bezpečnostním normám. Pod nátlakem organizací, odpovědných za požární bezpečnost, bezpečnost elektrického zařízení, zdravotní (kuchyň atd.), již dále nemáme právo tady zůstávat dál, budova musí být zdemolována.

Propočítali jsme cenu za stěhování, kladení komunikací a osvojení nového místa, a zjistili jsme, že pouze toto nám vychází na přibližně 1 milion dolarů, a pronájem budovy na dalších 10 let bude stát kolem 3,5 milionu dolarů. Pokud se za 10 let budeme nuceni přestěhovat ještě aspoň jednou, což bude obnášet další výdaje na stěhování, z ekonomických důvodů vznikla myšlenka o koupi stálého místa
A tak pro nás všechny vznikne celosvětové centrum. Ti, kteří tady pracují, přichází sem studovat, přijíždí na návštěvu jako stážisti, a také ti kteří nemají možnost být tady, chceme, aby každý měl možnost říci, – „Já mám svůj domov“.

Nestydíme se za toto oslovení, vždyť se ve skutečnosti jedná o dům, pro nás všechny. Začínáme se sbíráním prostředků pro koupi našeho domu. Každý dá, kolik může.

Musíme je sehnat ve velice krátké době.

Do konce roku 2012, jsme pod nátlakem místních úřadů nuceni přestěhovat se na nové místo. Pojďte společně oslavit otevření našeho nového Centra, který se ve skutečnosti stane Centrem šíření vědomostí o jednotě světa.

Obracím se ke všem, kdo chápe nutnost šíření vědy Kabaly a vzájemné záruky (Arvut), ve světě, pomoc všem nám pořídit si svůj domov.

Předem vám všem děkuji za účast, toto nás spojí!

Michael Laitman 

https://www.kabbalah.info/donate/en/projects/new_building

[75197]

Den jednoty (29.08.2010)

Lekce, Otázky a odpovědi, Společné jídlo

Seznámení se skupinou anebo setkání se starými přáteli! 

Poslední neděle každý měsíc

Pokud se chcete zúčastnit, jste srdečně vítáni v centru pražské skupiny (více informací na kabalacz@gmail.com)


Program:
14:00-14:30 Shromáždění
14:30-15:00 Příprava
15:00-16:00 Lekce na téma svobodná volba
16:00-16:30 Pauza
16:30-17:15 Workshop
17:15-18:00 Otázky a odpovědi s Ravem
18:00-18:30 Pauza
18:30-19:30 Vysílání (Setkání s  přáteli z celého světa)

Lekce Kabaly v Praze

22. 12. 2009 a 5. 1. 2010 se na Anglo-Americké Univerzitě v Praze, se bude v 19:00  konat přednáška Kabaly v angličtině.

Budou se probírat základní témata, promítneme si nějaká videa a zbyde prostor i na otázky. Pokud máte o studium zájem, chtěli byste vědět více, či Vás jen zajímá, o co tu vlastně jde, jste srdečně zváni.

Je to zároveň možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako vy, a s těmi, kteří již nějakou dobu Kabalu studují. Znalost angličtiny není bezpodmínečně nutná, pokud bude třeba, můžeme vám vypomoci v češtině či ruštině.

Prosíme, abyste se níže zaregistrovali. Jde jen o to, abychom věděli, kolik lidí máme očekávat, neboť kapacita sálu je omezená.

Budeme se na Vás těšit!

Registrace ZDE

Justice: přechod na zákony Tóry

Oznámení : Ministr spravedlnosti Jákov Neeman prohlásil na fóru rabínů a náboženských soudců: „Krok za krokem izraelští občané budou následovat zákony Tóry.

Halacha bude státním zákonem, jelikož právě mezi kořeny se nachazi klíč k řešení všech otázek, které znepokojují izraelskou společnost“.

Poznámka: Ve vývoji společnosti nerozumí ministr spravedlnosti ničemu. Vnucování zákonů společnosti, která není schopna je plnit, nepřinese nic, kromě rozbití společnosti.

Pouze pochopení procesů vývoje, ne podle přání Neemana nebo ortodoxních, a objektivních, předepsaných Stvořitelem, přivede společnost k harmonii.

Náboženské tradice jsou kulturním majetkem národa a mohou být přijaty pouze dobrovolně.
Náboženství má být odděleno od státu a stát se součástí kultury národa, ale ne prostředkem násilí.

Náboženství musí bránit, ale ne utlačovat, vychovávat, ale nekázat, přitahovat milosrdenstvím, ale nebýt diktátorem, být dobrým příkladem, ale ne silou…

Jestli tradice nebudou přijaty dobrovolně, jako kultura společnosti a její historické hodnoty, ocitneme se pod vládou diktatury.

V takovém případě předpovídá Kabala hroznou budoucnost – rozpad společnosti a státu.

První virtuální kabalistický kongres

Otázka: Říkáte, že úspěch nápravy člověka záleží na jeho propojení se skupinou.
22. – 24. ledna proběhne mezinárodní virtuální kabalistický kongres.

Po celém světě současně proběhnou v různých státech kongresy, na které jsou zváni všichni lidé, studující individuálně přes Internet, aby měli možnost se připojit k místním skupinám.
Co můžete říct těm, kteří se nyní rozhodují: jít na kongres nebo ne?
 
Odpověď: V dnešní době si člověk nemůže dovolit sedět doma a nepokusit se spřátelit s jinými lidmi, studujícími kabalu. Ztratili bychom hodně.

Vždyť tento kongres je schválně určen pro to, aby spojil lidi, roztroušené po menších městech.
Nyní je nejvyšší čas se spřátelit ve svých zemích a městech, seznámit se s lidmi, které se stejně tak jako vy zabývají duchovním rozvojem, aby v době kongresu měli možnost společně postoupit na další úroveň.

Virtuální spojení je důležité, ale fyzické spojení je nutné. Není to náhoda, že jsme se ocitli v materiálním světě,  fyzické spojení určuje začátek rozvoje všech pozdějších duchovních styků.

Já se budu osobně nacházet v Itálii, prezentovat novou knihu. Nezvu vás na kongres do Itálie, bude uspořádán výhradně jako regionální.

Ale je třeba se snažit současně zorganizovat místní kongresy na různých místech po celém světě.

Z přípravy k lekce, 02.12.2009

Interview agentuře EFE News Agency v Madridu

Spousta španělských novin zveřejnila moje interview s agenturou EFE News Agency, které jsem dal v Madridu s nadpisem „Skutečná Kabbala – to není madonna“.

Obsah kapitol: původ Kabbaly, Kabbala jako prostředek a východisko ze světového krize, informace o kongresech a tiskových konferencích v Madridu, Buenos Ajrese a Turecku.

spa_2009-08-26_statia-mexico_interview_w.jpg

 

Část zveřejněných kapitol: El Periódico de México (Mexiko), La Vanguardia (Kolumbie), La Razón (Španělsko), El Economista (Španělsko), La Voz Digital (Španělsko), La Región (Španělsko), Atlántico (Španělsko), La Prensa (Španělsko), ADN (Španělsko).