Category Archives: Svět

Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Síla a budoucnost lidu Izraele nezávisí na tom, jak se k nám staví ostatní, ale na tom, jak se stavíme my k sobě navzájem. (Pokračování textu…)

Dokonalost světa je dokonalostí člověka

Dokonalost světa závisí na vnitřní dokonalosti člověka, tedy na vzájemném sjednocení lidí. Nejprve se sjednocují desítky, které vědomě pracují na své nápravě, a nakonec se k nim musí přidat celý svět.

Mluvíme o všeobecném úplném sjednocení, protože v míře této jednoty, nad všemi překážkami, přicházíme ke společné nápravě a jen za této podmínky můžeme počítat s dobrým životem pro všechny. (Pokračování textu…)

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Jak se podle Vás změní život na Zemi za dalších 500 milionů let?

Po 500 milionech let nezůstane na Zemi nic, protože naše planeta a náš vesmír nebudou existovat. Náš svět vnímáme nenapravenými smysly, které vnímají pouze touhu po egoistickém potěšení na úkor druhých a přírody. Jakmile své smysly vyladíme na zcela opačné vnímání – aby dokázaly vnímat touhu dávat potěšení druhým a přírodě, pak se pozvedneme nad náš svět a pocítíme jinou duchovní realitu. (Pokračování textu…)

Proč je ve světě tolik zmatku a utrpení?

U stále většího počtu lidí se objevuje zárodek nové touhy, která však ještě není zcela vykrystalizována. O jakou touhu se jedná? Je to malá jiskřička touhy po stavu absolutní lásky, obdarování a spojení. Důsledkem vzniku nové touhy je rostoucí zmatek, protože lidé nevědí, jak ji naplnit.

(Pokračování textu…)

Jak změnit náš svět?

Poznámka: Nazýváte náš svět nízkým, špatným. Ale ve skutečnosti je tento svět duchovní.

Odpověď: Pokud ho správně používáš.

Otázka: V podstatě je naším úkolem obrátit naše vnímání a celý tento svět se stane harmonickým, krásným, příjemným? (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? První díl.

Abeceda (hebrejsky Alef-Bet) pochází od Adama haRišona – prvního člověka, který se připodobnil Stvořiteli.

Adam jako první odhalil Vyšší svět a jeho projevy v našem světě. Vše, co existuje v duchovním světě, jsou kořeny, a vše, co existuje v našem světě, je výsledkem sestupu z duchovního světa. (Pokračování textu…)

Musíme přejít přes dno

Poznámka: Příběh jednoho podobenství: „Myslím si, že až se jednou dostaneme do nebe, Bůh určitě přijde za každým z nás a zeptá se: „Tak co?“
„Co jako?“ – Odpovídám. – „Jsem hříšnice Pane, smiluj se.“
A On mě přeruší a řekne: „To už vím. A jak se ti líbilo na Zemi?“
„Jak to myslíš Pane?“ – zeptám se. (Pokračování textu…)

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? (Pokračování textu…)

Kdy se nám odkrývá pravda

Otázka: Lidské spory jsou nekonečné ne proto, že by nebylo možné najít pravdu, ale proto, že účastníci sporu se snaží prosadit sami sebe, a ne pravdu.

Je to dnes zřejmé na první pohled?

Odpověď: Samozřejmě.

Otázka: Je vůbec možné najít pravdu v našem světě? (Pokračování textu…)

Máš pouze jednu šanci

Otázka: Mistr učil žáka lukostřelbu. Student si vzal luk, dva šípy a připravil se ke střelbě. A najednou přišel mistr, vzal mu druhý šíp a odhodil ho stranou.

„Proč jsi mi vzal druhý šíp?“ zeptal se student.

„Nevzal jsem ti druhý šíp, ale ten první, protože ten první by stejně proletěl kolem cíle.“ (Pokračování textu…)