Láska a milosrdenství

Přijímat kvůli odevzdávání je láska. Odevzdávat kvůli odevzdávání je milosrdenství. Rozdíl mezi jedním a druhým je ten, že láska je, když jsi připraven všechno odevzdat, a milosrdenství je, když druhému prokážeš jako by laskavost. Pokračovat ve čtení

Jak slova působí na hmotu?

Otázka: Kdysi se dělal takový experiment: lidé psali na lahve s vodou různá slova, pak je zmrazili a pod mikroskopem pozorovali strukturu sněhových vloček. Tyto sněhové vločky se od sebe velmi lišily.

Některé byly krásné a některé, na nichž byla napsána například slova „válka“ nebo „smrt“, byly hrozné, destruktivní. Jak slova působí na hmotu? Pokračovat ve čtení

Kde můžeme být svobodní?

Jsme ovládáni přírodními zákony.

Existuje obecná přírodní síla a z ní vycházejí dvě protikladné síly – dávání a přijímání.

Mezi těmito silami existujeme a obě tyto vlastnosti nás ovlivňují.

Pokračovat ve čtení

Proč se základní lidské touhy stávají méně důležitými

Otázka: V roce 1991 mělo 54 % středoškolských studentů již sexuální zkušenosti, z toho 37 % mělo pravidelný sex. A v roce 2017 tato čísla klesla na 28 %, tedy téměř o polovinu. Takže vidíme, že podle statistik mají lidé méně sexu. Je to zajímavý jev. Proč si myslíte, že se snižuje potřeba uspokojení základních lidských tužeb? Pokračovat ve čtení

Kdy přijde Mesiáš?

Poznámka: Galina Azaria píše: „Michaeli Leitmane, jsem velmi vděčná za Vaše poučné a vzdělávací programy. Zajímá mě jedna otázka – kromě Vás na ni nikdo jiný neodpoví. Kdo je Mesiáš? Přijde Mesiáš brzy? Pokud přijde, nastanou na naší planetě změny? Proč na něj tolik lidí čeká? Kdo to je?“ Pokračovat ve čtení

Proč jsou někteří lidé leváci a někteří praváci?

Podle moudrosti kabaly existuje vyšší úroveň reality. Náš svět je různými silami spojen s kořeny této vyšší reality, podobně jako je propojena rubová strana vyšitého obrázku s jeho lícem.

Pokračovat ve čtení

Základní struktura vesmíru

Otázka: Jak se čtyři stupně vývoje přání projevují v našem každodenním životě?

Odpověď: Tyto čtyři stupně jsou základní strukturou celého systému přírody. Jsou to úrovně neživá, rostlinná, živočišná a úroveň člověk. Pokračovat ve čtení

Stvořitel ví nejlépe, co má každému dát.

Otázka: Prožívám neurčitý stav. Na jedné straně mě mrzí, i když se snažím sebevíc, že se nemohu přiblížit ke svým přátelům. Na druhé straně se obávám, že Stvořitel splní mé přání a dá mi vlastnost odevzdání, což mě až zase tolik nepřitahuje. Co mám v takovém stavu dělat? Pokračovat ve čtení

Jakou budoucnost mají peníze?

V současné době nám peníze zajišťují pocit bezpečí a v podstatě fungují mezi námi jako pojivo: Já ti dávám peníze, ty mi dáváš peníze a každý z nás od druhého něco získá a něco na úkor druhého vydělá. Tyto „transakce“ jsou vlastně kopií našich vnitřních vztahů mezi námi: každý od druhého něco chce a množstvím bankovek vyjádříme hodnotu toho, co si mezi sebou vyměníme.

Pokračovat ve čtení

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? Pokračovat ve čtení