Odkud pochází abeceda? Třináctý díl.

Vědci zkoumali genom Židů a zjistili, že je zcela identický s Iráčany. Prakticky jsou to lidé ze stejného Babylonu, z Iráku.

Irák je územím starověkého Babylonu. Ale v principu je to jedno. Není to ani otázka národnosti, protože Židé – to není národnost. Jsou to lidé, které Abraham povolal, aby byli jeho učedníky a aby se kolem něj sjednotili podle zásady „miluj bližního svého“. Museli to udělat, aby dosáhli Vyšší svět.

Ti lidé, kteří začali naplňovat zákon „miluj svého bližního jako sebe sama“ a díky tomu dosáhli Vyšší svět, Vyšší systém řízení, se začali nazývat Židy – „Židé“ od slova „Ihud“, „sjednocení“. A Žid znamená „přechod“ („ever“) od pocitu našeho světa k pocitu Vyššího světa. Židé proto nejsou národ, ale ideologická skupina.

Pokud jde o Iráčany, mohou to být v jistém smyslu bývalí Židé, kteří tam buď zůstali, nebo se cestou ztratili. Ale na tom nezáleží! V tomto ohledu kabala u nikoho nerozlišuje národnost.

Proč některé jazyky a národy umírají, rozpouštějí se, mizí?

Protože tyto systémy jsou otestovány a končí jako části rakety – odstřelí se, je konec.

Hebrejština však zůstává, protože pochází z kořene Vyššího řízení, který popisuje. Všech dvacet dva sil (písmen abecedy) a pět dalších pomocných, popisuje samotný systém, z jehož prvních kořenů sestupují Vyšší síly a vládnou našemu světu.

Webinář „Písmena. Jazyk kabaly“, 17. července 2016

Předchozí díl:

Pokračování následuje.

Originální článek zde.

Prosba ze zlomeného srdce

Srdce izraelského lidu je bolavé z tragických událostí, které se dějí. Je to bolest, kterou cítí hluboko uvnitř a která prostupuje samotným vzduchem, který dýchá.

Jak kdysi prohlásil kabalista Menachem Mendel z Kocku: „Nikdo není úplný, když se jeho srdce rozpadá na kusy.“ Zlomené srdce je velmi citlivé na své vlastní rány a vroucně touží po uzdravení a celistvosti. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Dvanáctý díl.

Má každé písmeno hebrejštiny nějaký význam nebo je význam pouze ve slovech, jako v kombinaci písmen?

Každé písmeno má samozřejmě svůj vlastní význam a představuje určitou sílu nebo vlastnost. A sada písmen je slovo nebo jasně definovaný příkaz. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Jedenáctý díl.

Co je skutečná gematrie?

Gematrie je číselné vyjádření jakéhokoli slova, jakéhokoli příkazu. Hovoří o specifické síle tohoto slova či příkazu – jaké světlo se v něm nachází a na jaké úrovni. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Desátý díl.

Proč nejsou v duchovním světě nad Binou žádná písmena?

Protože v bílém světle stále neexistuje jasný popis černého egoismu. To neznamená, že tam žádná písmena nejsou, jen nejsou vidět na pozadí bílého světla, splývají s ním, protože malý egoismus se neprojevuje ve formě černých písmen. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Devátý díl.

Záleží na počtu písmen v abecedě?

Rozhodně! Prvních devět písmen je zadní strana Biny, druhých devět písmen je Zeir Anpin a poslední čtyři jsou Malchut. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Osmý díl.

Proč se v některých jazycích píší slova zprava doleva?

Protože takto se Vyšší Světlo šíří: od dokonalé pravé strany k nedokonalé levé. Proto se v hebrejštině a aramejštině píše zprava doleva.

Podle tohoto pravidla diskuse v kruzích probíhá také zprava doleva, proti směru hodinových ručiček. Vše je uspořádáno v souladu s Vyšším řízením, podle kabalistických principů. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Sedmý díl.

Je jméno (soubor písmen) mým životním razítkem? Záleží na jméně člověka?

Jméno nenese žádné zvláštní vlastnosti. Je jedno, jak se člověk jmenuje. Když se narodí, náhodně dostane jméno a žije s ním. Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Šestý díl.

Šíření odevzdání probíhá pomocí písmen a teček. Oko vnímá pouze ta písmena a tečky, kterým rozumí jeho srdce. Jazyk reprodukuje pouze písmena. Toto vnímání se nazývá „srdce“, protože znalosti jsou získávány prostřednictvím 32 kanálů odevzdávání. Jedná se o 22 písmen a 10 teček, představujících tvar světa a naplnění světa poznáním a životem. (Ba‘al HaSulam „Čtyři světy. Písmena a tečky“) Pokračovat ve čtení

Odkud pochází abeceda? Pátý díl.

Jak písmena ovlivňují vývoj jednotlivých duší?

Vlastní duše je to, co je v každém člověku, jeho touha. Úkolem každé duše je sjednotit se s ostatními dušemi a vytvořit své vlastní minimální duchovní Kli, nádobu.

To je přesně to, co děláme ve skupinách, v desítkách, realizujeme svou individuální duši. Pokračovat ve čtení