Category Archives: Babylon

Význam jednoty Izraela dnes a počas celej histórie

Po jednom z najtragickejších útokov na obyvateľov Izraela, ktorému nie sú cudzie nepriateľské akcie, dnes milióny Izraelčanov zaplavujú svojich vojakov zásobami, darmi a podporou. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev dávajú zo seba všetko, nepýtajúc sa, kto ich pomoc prijme. V čase krízy osobné názory a ciele vystriedal príliv láskavosti a duch jednoty, ktorý ľudí spája. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Bleskové odpovědi.

Otázka: Co znamená „Babylon“ v hebrejštině?

Odpověď: Babylon pochází ze slova „Bavel“, „Vavel“, což znamená „míchání“. Mluvíme o smísení všech kmenů do jednoho kmene a jejich následném přesídlení ze Starověkého Babylonu. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Třináctý díl.

Vědci zkoumali genom Židů a zjistili, že je zcela identický s Iráčany. Prakticky jsou to lidé ze stejného Babylonu, z Iráku.

Irák je územím starověkého Babylonu. Ale v principu je to jedno. Není to ani otázka národnosti, protože Židé – to není národnost. Jsou to lidé, které Abraham povolal, aby byli jeho učedníky a aby se kolem něj sjednotili podle zásady „miluj bližního svého“. Museli to udělat, aby dosáhli Vyšší svět.

Ti lidé, kteří začali naplňovat zákon „miluj svého bližního jako sebe sama“ a díky tomu dosáhli Vyšší svět, Vyšší systém řízení, se začali nazývat Židy – „Židé“ od slova „Ihud“, „sjednocení“. A Žid znamená „přechod“ („ever“) od pocitu našeho světa k pocitu Vyššího světa. Židé proto nejsou národ, ale ideologická skupina.

Pokud jde o Iráčany, mohou to být v jistém smyslu bývalí Židé, kteří tam buď zůstali, nebo se cestou ztratili. Ale na tom nezáleží! V tomto ohledu kabala u nikoho nerozlišuje národnost.

Proč některé jazyky a národy umírají, rozpouštějí se, mizí?

Protože tyto systémy jsou otestovány a končí jako části rakety – odstřelí se, je konec.

Hebrejština však zůstává, protože pochází z kořene Vyššího řízení, který popisuje. Všech dvacet dva sil (písmen abecedy) a pět dalších pomocných, popisuje samotný systém, z jehož prvních kořenů sestupují Vyšší síly a vládnou našemu světu.

Webinář „Písmena. Jazyk kabaly“, 17. července 2016

Předchozí díl:

Pokračování následuje.

Originální článek zde.

Odkud pochází abeceda? Dvanáctý díl.

Má každé písmeno hebrejštiny nějaký význam nebo je význam pouze ve slovech, jako v kombinaci písmen?

Každé písmeno má samozřejmě svůj vlastní význam a představuje určitou sílu nebo vlastnost. A sada písmen je slovo nebo jasně definovaný příkaz. (Pokračování textu…)

Chléb a země

Otázka: Každé jídlo, dokonce i maso, se bez chleba nepovažuje za jídlo. Proč je chléb tak důležitý?

Odpověď: Chléb, to je základ potravy, základ člověka. Člověk se stal člověkem, když začal obdělávat půdu a podmaňovat si přírodu. (Pokračování textu…)

Konec kapitalismu a začátek fašismu?

Stále více nemocná západní ekonomika přiklání nálady voličů ke krajně pravicové ideologii. Miliony lidí přicházejí o práci. Lidstvo sužují velké i malé války a z desítek milionů lidí se stali uprchlíci.

Prakticky všechny regiony světa se potýkají s rozsáhlými problémy, které nemají řešení. Závažnost krize pociťují na různých úrovních všichni. Taková je realita moderního kapitalismu, který se zmocňuje celé planety a diktuje si své vlastní zákony. (Pokračování textu…)

Podle duchovních zákonů

Židé, to je národ, který opustil starověký Babylon, přijal kabalistickou metodu existence a žije v souladu s ní.

A Římané a Řekové jsou tou částí Babylonu, která se vydala jinou cestou a zařídila se podle svého sobectví. Vypráví o tom knihy historika Josepha Flavia, který žil v Římě a napsal Židovské starožitnosti. Řím se vyvíjel naprosto materiálně, v naprostém protikladu k Jeruzalému, neboť Židé žili podle určitých zákonů, původně stanovených od Abraháma. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 2

Mýtus 2:
Kabala je mystické učení judaismu, obvykle spojované s okultismem.

Odpověď: „Kabala“ v hebrejštině znamená „přijetí“, tj. získání zvláštních znalostí, které jsou dostupné každému. Kdysi dávno byla tato věda skutečně záhadou. Zrodila se v Mezopotámii asi před čtyřmi tisíci lety, v babylonském období.

Abrahám, zakladatel kabaly, obyvatel starověkého chaldejského města Uru, objevil možnost pochopit říši univerza, která přesahuje lidské vnímání pěti přirozenými smysly. Podařilo se mu tuto vědu zvládnout, shromáždil skupinu následovníků a předal svým žákům svůj způsob, jak pochopit tu část světa, která je nám normálně skryta. (Pokračování textu…)

Evropský parlament: zvířata musí žít citový život

Poznámka: Evropský parlament hlasoval o postupném ukončení chovu zvířat v uzavřených podmínkách. Shromáždili jeden a půl milionu podpisů. Úkolem je, aby byl život zvířat co nejvíce svobodný, přirozený a naplněný pozitivními emocemi.

Odpověď: Evropský parlament nemá nic jiného na práci. Sami jsou připraveni proměnit se ve zvířata. A nemají k tomu daleko. Nemám tušení, co jiného se k tomu dá říci! Mají tolik problémů! Evropa je tak chátrající a divoká! A oni nic nevidí. (Pokračování textu…)

Úprk z mraveniště

Majestátní města byla vždy symbolem civilizační slávy, jejich osudem však je žalostný zánik. Co jim prorokuje naše neklidná doba? Pojďme se pokusit zachytit začátek nového trendu.

Babylon, který je považován za první metropoli v historii, kdysi zářil velkolepostí a nádherou. Byl svědkem vzestupů a pádů, dokonce se „reinkarnoval“, avšak dnes jsou na seznam světového dědictví UNESCO zapsány jenom jeho starobylé ruiny.

(Pokračování textu…)