Category Archives: Stvořitel

Požádejte Stvořitele o pomoc

Poznámka: Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.

Odpověď: Lidé, kteří usilují o dosažení cíle stvoření a chtějí dosáhnout správného stavu, by si měli uvědomit, že musí zaměřit svoji pozornost na dva druhy úsilí. (Pokračování textu…)

Z jednoho Zdroje

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se často opakuje věta, že myšlenky Stvořitele nejsou našimi myšlenkami. Jak lze tuto frázi využít pro naši práci?

Odpověď: Faktem je, že vše od Stvořitele pochází z touhy dávat, zatímco od nás vše pochází z touhy přijímat. A proto je řečeno, že naše myšlenky nejsou Jeho myšlenkami, naše činy nejsou Jeho činy. (Pokračování textu…)

Síla, která nás bude podporovat navždy

Otázka: V roce 1950 provedl profesor biologie na Harvardu Kurt Richter studii s krysami: hodil je do vody, po 15 minutách jim začaly ubývat síly, a když se začaly topit, tak je vytáhl. Poté proces opakoval, ale síly jim už nestačily na 15 minut. Co myslíte, jak dlouho vydržely? 60 hodin! Naděje na spasení jim dodávala takovou životní sílu! (Pokračování textu…)

Kéž nás Stvořitel shromáždí do jednoho národa

Otázka: Chci pochopit, co si mám během dne přát – jakého Stvořitele by měli lidé odkrývat?

Odpověď: Stvořitele, který dokáže sjednotit všechny lidi do jedné skupiny, do jednoho národa – do Stvořitelova lidu. Tehdy budeme ve správném stavu. (Pokračování textu…)

Přes každý obraz světa

Otázka: Jak se může usilování o Stvořitele změnit na touhou po Něm?

Odpověď: Díky tomu, že člověk vidí, jak ho Stvořitel pozoruje, jak ho vede ze stavu do stavu, stále výš a výš. Poté se začíná naplňovat láskou a vděčností ke Stvořiteli.

Měli byste se snažit rozpoznat Stvořitelovu touhu po vás v každém obraze, který vám náš svět nabízí.

Z lekce „Vést válku jako král David“, 31. 10. 2023.

Originální článek zde.

[#320047]

Teplo Stvořitele

Otázka: Co je to za objetí, blízkost, teplo, které cítíme ve spojení se Stvořitelem?

Odpověď: Jinými slovy to nelze vysvětlit, protože spojení s Ním skutečně pociťujeme jako objetí, blízkost. Cítím Stvořitele velmi blízko, lnu k Němu, chci mu být stále nablízku, cítím teplo. To je to, co mi Stvořitel dává. Cítím, že jsem s Ním neustále v kontaktu, a dostávám od Něho tuto blízkost, toto teplo. (Pokračování textu…)

Nejlepší pomoc od Stvořitele

Otázka: Ať se snažím sebevíc, vždycky mám pocit, že Stvořitel jako by nepřijímal mé úsilí, jako by podněcoval mou touhu potěšit Ho ještě více.

Budu mít někdy pocit, že Mu přináším potěšení? Nebo mě Stvořitel donutí uvědomit si, že stále dělám něco špatně? (Pokračování textu…)

Musíme přejít přes dno

Poznámka: Příběh jednoho podobenství: „Myslím si, že až se jednou dostaneme do nebe, Bůh určitě přijde za každým z nás a zeptá se: „Tak co?“
„Co jako?“ – Odpovídám. – „Jsem hříšnice Pane, smiluj se.“
A On mě přeruší a řekne: „To už vím. A jak se ti líbilo na Zemi?“
„Jak to myslíš Pane?“ – zeptám se. (Pokračování textu…)

Když se stane práce životním posláním

Otázka: Citát od Exuperyho: „Milovaná květina je především odmítnutí všech ostatních květin. Jinak nebude vypadat jako nejkrásnější květina. Totéž platí o práci, které člověk věnoval celý svůj život.“

Pokud najdeme své životní poslání, musíme se vzdát všeho ostatního? (Pokračování textu…)

Zvláštní moc Žalmů

Otázka: Když čteme Davidovy Žalmy, cítíme jejich zvláštní moc. Můžeme je číst jako přípravu na lekci? Jak nám to pomůže ještě více otevřít naše srdce?

Odpověď: Žalmy se v hebrejštině nazývají „Teilim“. Můžete je číst, je to velmi užitečné, protože to člověka přitahuje, přibližuje ho ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)