Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 1
Nikdy nemohou být šťastní všichni, pokud se těší egoisticky, protože egoismus se těší nejen z toho, co má, ale také z toho, co nemají druzí, neboť všechna potěšení jsou srovnatelná a relativní. Pokračovat ve čtení

Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Síla a budoucnost lidu Izraele nezávisí na tom, jak se k nám staví ostatní, ale na tom, jak se stavíme my k sobě navzájem. Pokračovat ve čtení

Mlč, aby mohlo promluvit tvé srdce

Otázka: Stále říkáte, že rozhovor může probíhat v mlčení, v srdcích. Prosím, můžete vysvětlit, co znamená „hovořit srdcem“?

Odpověď: Pocity. Když chceš někomu sdělit své pocity a je velmi těžké pro to najít vhodná slova, pak je nejlepší, když oba mlčíte. Pokračovat ve čtení

Projev rozbíjení v našem světě

Otázka: Jak se dnes v našem světě projevuje rozbití jednotného systému Adam haRišon?

Odpověď: Projevuje se v tom, že člověk v souladu se svou sobeckou přirozeností zpodobnil přírodu jako zcela sobeckou, postavenou na tzv. materialistických zákonech a podle stejných zákonů v přírodě žije. Pokračovat ve čtení

Milosrdenství Stvořitele

Otázka: Co lze nazvat milosrdenstvím Stvořitele vůči stvoření?

Odpověď: Milosrdenství Stvořitele spočívá v tom, že nám dává příležitost, abychom z tak nízkého stavu, kdy jsme odříznuti od spojení s Ním i s našimi přáteli, dosáhli splynutí s nimi i s Ním samým. Pokračovat ve čtení

Obětovali byste se pro záchranu jiných lidí?

Mnoho lidí se nyní nad touto otázkou zamýšlí, protože se objevuje několik příběhů o sebeobětování za záchranu druhých v současné válce mezi Izraelem a Hamásem.

Například, první den války šest přeživších přátel vyprávělo, jak jim desátník Matan Abergil zachránil život, tím, že na ně skočil a pohltil sílu granátu, který byl vržen do jejich obrněného transporteru. Také Tali Hadad, matka šestí dětí, jezdila tam a zpět, aby odvezla 13 zraněných do nouzového lékařského střediska v Ofakimu, zatímco město bylo pod útokem. Pokračovat ve čtení

Požádejte Stvořitele o pomoc

Poznámka: Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.

Odpověď: Lidé, kteří usilují o dosažení cíle stvoření a chtějí dosáhnout správného stavu, by si měli uvědomit, že musí zaměřit svoji pozornost na dva druhy úsilí. Pokračovat ve čtení

Co spustilo 7. října útok na Izrael

My, lid Izraele, nejsme ani zdaleka jednotní. Před tragickými událostmi ze 7. října jsme vypadali jako cokoliv jiného, jen ne jeden národ. Vynaložili jsme málo úsilí, abychom se k sobě přimkli a přehlíželi jsme naše spoluobčany. S každým dalším rokem máme pocit, že se od sebe vzdalujeme. A v důsledku toho si musíme položit otázku, zda můžeme být skutečně považováni za izraelský národ. Pokračovat ve čtení

Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

Poznámka: V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku.

Pokud odpoví špatně, položí ho na běžící pás a je odvezen do krematoria. Tam je zdánlivě zpopelněn, uložen do urny a po nějakém čase se „znovu narodí“. Pokračovat ve čtení

Z jednoho Zdroje

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se často opakuje věta, že myšlenky Stvořitele nejsou našimi myšlenkami. Jak lze tuto frázi využít pro naši práci?

Odpověď: Faktem je, že vše od Stvořitele pochází z touhy dávat, zatímco od nás vše pochází z touhy přijímat. A proto je řečeno, že naše myšlenky nejsou Jeho myšlenkami, naše činy nejsou Jeho činy. Pokračovat ve čtení