Chránit a posilovat

Otázka: Na kongresu byla pocítěna důležitost a zapojení všech sil. Co byste nám poradil, abychom si udrželi myšlenky, koncentraci, zaměření?

Odpověď: Neustále hovoříme o tom, jak je důležité si navzájem pomáhat. Bez vzájemné pomoci mezi přáteli se nedokážeme spojit v jeden celek a Stvořitel nás nepřijme jako hotové kli. Pokračovat ve čtení

Člověk, který přijal Stvořitele

Abychom mohli přijít k lásce, musíme nejprve dosáhnout chvění. A první etapa, kterou musí člověk projít, je na úrovni prostého jednání, jak je řečeno: „Uděláme a uslyšíme!“ („Na‘ase ve Nišma“) Pokračovat ve čtení

Břemeno Vyšší Malchut

Pokud se člověk rozhodne úplně a navždy na sebe přijmout břemeno Vyšší Malchut, je to považováno za dokonalost. (Ba‘al HaSulam. Šamati 58. Radost – ukazatel dobrých činů)

Otázka: Co to znamená přijmout břemeno Vyšší Malchut? Pokračovat ve čtení

Byl by život bez konfliktů lepší?

Mohlo by se zdát, že život by byl lepší, kdyby neexistovaly žádné neshody, protože pak by nebyly žádné války a konflikty. Pravda je ale ve skutečnosti jiná. Bez neshod by byly naše životy jednostranné, jednotvárné a lidstvo by se nemohlo rozvíjet.

Pokračovat ve čtení

K čemu vede vytrvalost touhy?

Otázka: Co je impulzem myšlenky? Jaká síla přivádí myšlenku v čin?

Odpověď: být i naopak, že myšlenky ovládají naše touhy.

Otázka: Jak můžeme předat Stvořiteli myšlenku, že toužíme pouze po splynutí s Ním? Pokračovat ve čtení

Alegorie o mudrci a vládci

Existuje alegorie o muži, který měl sen, v němž viděl krále v nebi a mudrce v pekle. Zeptal se Boha: „Proč, jaký je k tomu důvod? Myslel jsem si, že to bude naopak, že král bude v pekle a mudrc v nebi.“ A dostal odpověď: „Tento král byl přijat do nebe pro svou náklonnost k mudrcům. A mudrc byl poslán do pekla pro svou blízkost ke králům.“

Pokračovat ve čtení

Útok na egoismus

Otázka: Jak si v desítce ověříme, že nepodvádíme sami sebe?

Odpověď: Není to snadné. Sejděte se a buďte k sobě upřímní. Vyzkoušejte si, nakolik k sobě dokážete být otevření. Sjednoťte se tak, aby nic nezůstalo za hranicí vašeho spojení, a dostaňte se nad svůj egoismus. Pokračovat ve čtení

Lék na hubnutí

Američtí vědci vyvinuli lék, který lidem umožní jíst bez omezení a přitom zůstat štíhlý. Lék zrychlí metabolismus těla tak, aby rychle odbourával cukry a tuky. To znamená, že se už nebudeme muset omezovat v jídle a nutit do cvičení, abychom si udrželi štíhlou postavu.

Pokračovat ve čtení

Jaký je rozdíl mezi zkrácením a anulováním

Otázka: Pokud tomu rozumím, prvním krokem, který musí člověk udělat, aby viděl žebřík duchovního pozvednutí a začal pracovat, je zkrácení.

Jaký je rozdíl mezi zkrácením a anulováním? Pokračovat ve čtení

Jak přinutit štěstí, aby tě následovalo?

Poznámka: Existuje takové jedno malé podobenství. Jednoho dne tři bratři uviděli štěstí, jak sedí v jámě. Jeden z nich přišel k jámě a požádal štěstí o peníze – dostal je. Druhý požádal o krásnou ženu – a dostal ji. Třetí se sklonil nad jámou. „Co chceš?“ – zeptalo se štěstí. „A co chceš ty?“ – zeptal se ho muž. „Bratře, dostaň mě odsud“, požádalo štěstí. Bratr natáhl ruku, vytáhl štěstí z jámy, otočil se a odešel. A štěstí ho následovalo. Pokračovat ve čtení