Category Archives: Práce

Jak mohu zvládnout svou závislost na hazardních hrách?

Atraktivita hazardních her pochází z naléhavého pocitu chybějícího spojení s osudem. Co je to nedostatečné spojení s osudem? Je to neexistující harmonické spojení mezi lidmi a přírodou nebo chybí cesta, která k tomuto cíli vede. Základem všech našich tužeb je touha po spojení se zdrojem našeho života, se silou lásky, odevzdání a spojení, která nás stvořila a udržuje a která nás může naplnit dokonalým způsobem.

(Pokračování textu…)

Proč je cesta k pravdě obtížná? Je nutné hledat pravdu? Proč?

Konečně jsem ji v této nudné, osamělé vesnici, zcela vyčerpaný, našel. Zrovna seděla v chatrné chýši u ohně.

Tak starou a ošklivou ženu jsem ještě nikdy neviděl. „Jsi to ty? Opravdu?“

Stará vrásčitá čarodějnice slavnostně přikývla. 

„Řekni mi, co mám sdělit světu? Jaký vzkaz mám předat?“

Stařena plivla do ohně a řekla: „Řekni jim, že jsem mladá a krásná!“

Robert Tompkins „Hledání pravdy“

(Pokračování textu…)

Když se stane práce životním posláním

Otázka: Citát od Exuperyho: „Milovaná květina je především odmítnutí všech ostatních květin. Jinak nebude vypadat jako nejkrásnější květina. Totéž platí o práci, které člověk věnoval celý svůj život.“

Pokud najdeme své životní poslání, musíme se vzdát všeho ostatního? (Pokračování textu…)

Člověk má dvě vesla

Poznámka: Existuje podobenství: Rybář převážel na člunu člověka, který ho neustále popoháněl: „Pospěš si, přijdu pozdě do práce!“ A pak si všiml – a to je důležitý detail, že má rybář na jednom vesle napsáno „modli se“ a na druhém „pracuj“.

„K čemu to je?“ – zeptal se pasažér. „Na památku“, odpověděl rybář, „abych nezapomněl, že je nutné se modlit a pracovat“. (Pokračování textu…)

Všichni jsme osamělé velryby

Poznámka: Už 20 let plave v severní části Tichého oceánu osamělá velryba, kterou nikdo neviděl a která není schopna komunikovat se svými velrybími příbuznými, protože „mluví“ jinou frekvencí. Zatímco všechny ostatní „komunikují“ v rozmezí 10-20 Hz, tato velryba „mluví“ frekvencí 52 Hz. A tak ji i pojmenovali – „Velryba 52 Hz“. (Pokračování textu…)

Tichá výpověď – krok k lepší rovnováze

„Tichý odchod“ se stává pro zaměstnavatele velkým problémem. Příznaky se začaly objevovat již dříve, ale lockdowny je ještě výrazně posílily.  Stále mnoho lidí pracuje z domova, čímž se stírá hranice mezi pracovním a volným časem. Přestože neexistuje jasná definice pojmu „tichá výpověď“, v podstatě to znamená, že se lidé snaží dělat méně, odpracovat méně hodin a po odchodu z kanceláře zapomenout na práci. Stručně řečeno, znamená to pracovat co nejméně, aniž byste obdrželi výpověď.

(Pokračování textu…)

Globální turbulence v cestovním ruchu

Vzpomínáte si na doby, kdy cestování bylo příjemné a vzrušující? Tyto vzpomínky v posledních týdnech zpochybnil chaos na letištích po celém světě, zejména v Severní Americe a Evropě. Letní nápor cestujících, kteří od začátku pandemie toužili cestovat, byl konfrontován s rozsáhlým nedostatkem personálu v důsledku propouštění v rámci programu covid-19, což způsobilo velký tlak na letiště a letecké společnosti.

(Pokračování textu…)

Komu je otevřen skutečný úspěch?

Již od útlého věku nám společnost vštěpuje, že všichni musíme uspět a chtít něčeho dosáhnout. Někteří lidé jsou nakonec velmi úspěšní a někteří se jen tak životem plouží.

V tomto nekonečném hledání se málokdo zastaví a zamyslí se nad tím, co by se vlastně mělo považovat za úspěch v životě. Jak si můžeme sami pro sebe v posledních chvílích života zhodnotit velikost svého úspěchu? S čím bychom měli dojít do cíle, abychom mohli říci: „Skvělé! V životě jsem uspěl!“ (Pokračování textu…)

Kam zmizeli všichni pracovníci?

Přestože se v mnoha zemích s přibývajícím počtem očkovaných lidí znovu otevírá ekonomika, zásadní část trhu práce se stále nedaří znovu nastartovat, chybějí pracovníci.

Zákazníci tu jsou, podniky jsou otevřené, zaměstnavatelé nabírají nové zaměstnance, ale zdá se, že pracovníci zůstávají pohodlně doma. V některých zemích a v některých profesích je situace tak zoufalá, že uchazeči o zaměstnání vedou pohovory s potenciálními zaměstnavateli, místo aby tomu bylo naopak. Existují dokonce bizarní případy, kdy zaměstnavatelé skutečně platí uchazečům jen za to, že se dostaví na pracovní pohovor! (Pokračování textu…)

Potřebuje žena pro nápravu skupinu jako muž?

Potřebuje žena pro nápravu skupinu jako muž? Říkal jste, že mezi ženami nemůže být od přírody opravdové přátelství.

Normální přátelství nemůže být ani mezi muži, vždyť se jejich přátelství nijak neliší od přátelství malých kluků. Pokud jde o ženy, neumí se přátelit, protože každá z nich je sama o sobě. Vidíme to na základě toho, co probíhá v životě.

(Pokračování textu…)