Category Archives: Jednota

Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Síla a budoucnost lidu Izraele nezávisí na tom, jak se k nám staví ostatní, ale na tom, jak se stavíme my k sobě navzájem. (Pokračování textu…)

Co spustilo 7. října útok na Izrael

My, lid Izraele, nejsme ani zdaleka jednotní. Před tragickými událostmi ze 7. října jsme vypadali jako cokoliv jiného, jen ne jeden národ. Vynaložili jsme málo úsilí, abychom se k sobě přimkli a přehlíželi jsme naše spoluobčany. S každým dalším rokem máme pocit, že se od sebe vzdalujeme. A v důsledku toho si musíme položit otázku, zda můžeme být skutečně považováni za izraelský národ. (Pokračování textu…)

Pokud mezi sebou bojujeme

Otázka: Když jsme sjednoceni, Stvořitel se nachází ve spojení mezi námi. Jak Ho můžeme požádat, aby nás vyslyšel v době, kdy spolu vzájemně bojujeme?

Odpověď: Říkali jsme opakovaně, že vše závisí pouze na našem sjednocení, především mezi Židy, aby se stali jako jeden člověk s jedním srdcem. (Pokračování textu…)

Vyžaduje láska neustálou práci, aby zůstala svěží?

V moudrosti kabaly se říká, že „celá naše práce spočívá v tom, abychom každý den mezi sebou objevovali lásku.” Láska je obecnou všezahrnující silou přírody a je psáno, že dosažení lásky k druhým jako k sobě samému „je největším pravidlem Tóry”.

(Pokračování textu…)

Kéž nás Stvořitel shromáždí do jednoho národa

Otázka: Chci pochopit, co si mám během dne přát – jakého Stvořitele by měli lidé odkrývat?

Odpověď: Stvořitele, který dokáže sjednotit všechny lidi do jedné skupiny, do jednoho národa – do Stvořitelova lidu. Tehdy budeme ve správném stavu. (Pokračování textu…)

Co bychom měli hledat v přírodě?

V přírodě bychom měli nalézat její krásu, dokonalost a věčnost. Příroda je dobro. Kde nejsou lidé, tam je harmonie, souhra a rovnováha. Člověk je jediný tvor, který škodí druhým i sobě. Příroda oproštěná od člověka tak nečiní.

(Pokračování textu…)

Aby se srdce rozpustilo v přátelích

Otázka: Když jsme v myšlenkách na budování společného stavu, máme pocit jednoty, jako by nás Stvořitel pozvedal do své náruče.

Když se však v činech snažíme přiblížit k přátelům, srdce zkamení, jako bychom dostali možnost pocítit skutečný stav. O co bychom měli prosit? (Pokračování textu…)

Co definuje naši současnou dobu?

Nacházíme se v novém přechodném období. V průběhu generací se lidské ego – touha po potěšení na úkor druhých a přírody – vyvinulo do bodu, ve kterém už nedokážeme uspokojit sami sebe. Dostáváme se do stavu bezmoci, protože svoji touhu po potěšení už nadále nedokážeme naplnit dosavadními egoistickými způsoby.

(Pokračování textu…)

Jak slova působí na hmotu?

Otázka: Kdysi se dělal takový experiment: lidé psali na lahve s vodou různá slova, pak je zmrazili a pod mikroskopem pozorovali strukturu sněhových vloček. Tyto sněhové vločky se od sebe velmi lišily.

Některé byly krásné a některé, na nichž byla napsána například slova „válka“ nebo „smrt“, byly hrozné, destruktivní. Jak slova působí na hmotu? (Pokračování textu…)

Co vás nutí nenávidět lidské ego?

Hlavním problémem dnešního světa je, že všichni obviňují každého. Pokud se však na sebe díváme jako na lidi, kteří žijí v naprosto propojeném a vzájemně závislém systému, pak jsou vinni všichni a nikdo se nemýlí. Pokud je na světě zlo, je to důsledek každého z nás.

(Pokračování textu…)