Category Archives: život

Byl by život bez konfliktů lepší?

Mohlo by se zdát, že život by byl lepší, kdyby neexistovaly žádné neshody, protože pak by nebyly žádné války a konflikty. Pravda je ale ve skutečnosti jiná. Bez neshod by byly naše životy jednostranné, jednotvárné a lidstvo by se nemohlo rozvíjet.

(Pokračování textu…)

Proč bychom se měli zamýšlet nad smyslem života?

My sami se nechceme příliš zabývat otázkami o smyslu života. Je to spíše přání přesahující naše tělesné touhy po jídle, sexu, rodině, penězích, cti, moci a znalostech, která se v nás stále naléhavěji probouzí.

(Pokračování textu…)

Život uběhl jako sen

Otázka:člověk opravdu, co chce?

Odpověď: Nikdy to neví. Zeptejte se starších lidí a oni vám to řeknou: „Nestačili jsme si ani uvědomit, jak jsme život prožili a co jsme v něm vlastně dělali. Naráz někam proklouzl.“ Vzpomínám si sám na sebe v prvních dvaceti, možná i trochu ve třiceti letech života, ale posledních třicet nebo čtyřicet roků si už ani nepamatuji. (Pokračování textu…)

Co je napsáno v knize života

Otázka: Moudrý muž pronesl jednoduchou větu, že člověk by měl získat jak vědění, tak moudrost. A když se ho zeptali: „Jaký je v tom rozdíl?“ – odpověděl: „Vědění se dosahuje čtením knih a moudrost se získává čtením knihy, kterou jsi ty sám.“

Jaká jsem já kniha? Řekněte mi to, prosím. (Pokračování textu…)

Existuje život po smrti?

Otázka: Žáci se zeptali mudrce: „Co bude po smrti?“ Učitel neodpověděl. Žáci naléhali: „Tak existuje život po smrti, nebo ne?“ Mudrc odpověděl: „Otázkou je, zda existuje život před smrtí.“

Co si myslíte o odpovědi mudrce? (Pokračování textu…)

Co potřebujeme v roce 2024

Otázka: Co přejete lidem v roce 2024?

Odpověď: Usilujte o mír. To je vše. To je to nejdůležitější.

Otázka: Co je k tomu potřeba?

Odpověď: Jednoduše musíte usilovat o mír. (Pokračování textu…)