Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. Pokračovat ve čtení

Co dělat, když vám někdo odvede ženu?

Otázka: Igor Vám píše: „Milý Michaeli Laitmane, nikdy jsem si nemyslel, že mě to může potkat! Stalo se mi neštěstí. Můj nejlepší přítel mi ukradl manželku! Je to klasický partnerský trojúhelník a já nemohu dýchat, nemohu žít! Pokračovat ve čtení

Základ všech problémů

Otázka: Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak?

Odpověď: Z pohledu Stvořitele není mezi nemocemi žádný rozdíl. Nemoci prožíváme pouze podle toho, jak daleko a jakým způsobem jsme od sebe vzdáleni. Pokračovat ve čtení

Příčina všech nemocí

Otázka: V sedmdesátých letech minulého století se k rakovinotvorným nemocem přidaly problémy s AIDS. Dnes onemocní rakovinou dokonce i děti. Jak je to možné, vždyť projevům nemoci u člověka musí nejdříve předcházet delší doba patologické kumulace buněk? Pokračovat ve čtení

Čo je to ľudská história?

Na ľudské dejiny sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: buď ako na cestu pozemského vývoja, alebo ako na vývoj riadený našimi rastúcimi túžbami. Tento proces pozorujeme na akomsi trojrozmernom kruhovom plátne známom ako „tento svet“. Odohráva sa v nás a okolo nás ako živý film, do ktorého aktívne zasahujeme.

Pokračovat ve čtení

Není nic lepšího než ticho

„Celé dny jsem vyrůstal mezi mudrci a nenašel jsem nic lepšího než mlčení.“ (Traktát Avot 1:17).

Otázka: Proč je zdůrazněna důležitost mlčení – „nenašel nic lepšího“?

Odpověď: Protože člověk musí mluvit zásadně sám se sebou. A když mluví sám se sebou, začíná přecházet ke Stvořiteli. Pokračovat ve čtení

Dokonalost světa je dokonalostí člověka

Dokonalost světa závisí na vnitřní dokonalosti člověka, tedy na vzájemném sjednocení lidí. Nejprve se sjednocují desítky, které vědomě pracují na své nápravě, a nakonec se k nim musí přidat celý svět.

Mluvíme o všeobecném úplném sjednocení, protože v míře této jednoty, nad všemi překážkami, přicházíme ke společné nápravě a jen za této podmínky můžeme počítat s dobrým životem pro všechny. Pokračovat ve čtení

Pokud mezi sebou bojujeme

Otázka: Když jsme sjednoceni, Stvořitel se nachází ve spojení mezi námi. Jak Ho můžeme požádat, aby nás vyslyšel v době, kdy spolu vzájemně bojujeme?

Odpověď: Říkali jsme opakovaně, že vše závisí pouze na našem sjednocení, především mezi Židy, aby se stali jako jeden člověk s jedním srdcem. Pokračovat ve čtení

Síla, která nás bude podporovat navždy

Otázka: V roce 1950 provedl profesor biologie na Harvardu Kurt Richter studii s krysami: hodil je do vody, po 15 minutách jim začaly ubývat síly, a když se začaly topit, tak je vytáhl. Poté proces opakoval, ale síly jim už nestačily na 15 minut. Co myslíte, jak dlouho vydržely? 60 hodin! Naděje na spasení jim dodávala takovou životní sílu! Pokračovat ve čtení

Vyžaduje láska neustálou práci, aby zůstala svěží?

V moudrosti kabaly se říká, že „celá naše práce spočívá v tom, abychom každý den mezi sebou objevovali lásku.” Láska je obecnou všezahrnující silou přírody a je psáno, že dosažení lásky k druhým jako k sobě samému „je největším pravidlem Tóry”.

Pokračovat ve čtení