Category Archives: Světlo

Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. (Pokračování textu…)

Dokonalost světa je dokonalostí člověka

Dokonalost světa závisí na vnitřní dokonalosti člověka, tedy na vzájemném sjednocení lidí. Nejprve se sjednocují desítky, které vědomě pracují na své nápravě, a nakonec se k nim musí přidat celý svět.

Mluvíme o všeobecném úplném sjednocení, protože v míře této jednoty, nad všemi překážkami, přicházíme ke společné nápravě a jen za této podmínky můžeme počítat s dobrým životem pro všechny. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Desátý díl.

Proč nejsou v duchovním světě nad Binou žádná písmena?

Protože v bílém světle stále neexistuje jasný popis černého egoismu. To neznamená, že tam žádná písmena nejsou, jen nejsou vidět na pozadí bílého světla, splývají s ním, protože malý egoismus se neprojevuje ve formě černých písmen. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Devátý díl.

Záleží na počtu písmen v abecedě?

Rozhodně! Prvních devět písmen je zadní strana Biny, druhých devět písmen je Zeir Anpin a poslední čtyři jsou Malchut. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Pátý díl.

Jak písmena ovlivňují vývoj jednotlivých duší?

Vlastní duše je to, co je v každém člověku, jeho touha. Úkolem každé duše je sjednotit se s ostatními dušemi a vytvořit své vlastní minimální duchovní Kli, nádobu.

To je přesně to, co děláme ve skupinách, v desítkách, realizujeme svou individuální duši. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Třetí díl.

Adam začal zkoumat, jak Vyšší svět, skládající se z částí zvaných Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut, ovlivňují náš svět. Zjistil, že se duchovní svět dělí na dvě části. Vyšší část, neboli Galgalta ve-Ejnajim (ten, kdo dává vlastnosti) je vůle a nižší část, neboli AChaP (ten, kdo přijímá vlastnosti) je řízení.


(Pokračování textu…)

Svátky jsou fáze nápravy duše

Roš ha-Šana, Slichot, Jom Kipur – to jsou fáze nápravy duše. Svátky, které na tomto světě slavíme, symbolizují vnitřní činy, které musíme vykonat, a tyto činy přísluší každému člověku na cestě nápravy.

Každý, kdo se touží napravit, aby se přiblížil Stvořiteli, spojil se a splynul s Ním, musí vyvinout úsilí k vykonání těchto činů. (Pokračování textu…)

Co je to žárlivost?

Otázka: Má žárlivost nějaký kořen? Odkud pochází?

Odpověď: Žárlivost v našem světě vychází z egoistického pocitu: „Já to vlastním, je to moje, já si to užívám a nikdo jiný. Neber mi kost, nebo tě kousnu“. (Pokračování textu…)

Jak působí Světlo

Otázka: Jaká je struktura Světla? Jak je možné pochopit jeho vliv, když nemáme žádnou podobnost v našem světě?

Odpověď: Je to Světlo myšlenky, intuice, prozření, odhalení, moudrosti, kdy se v tobě otevírají další a další nádoby v pocitech a v mysli, a náhle se začneš rozšiřovat. Je to, jako by ses probudil a byl jsi ještě v polospánku, visíš mezi nebem a zemí, piješ šálek kávy a najednou se začneš jakoby otevírat zevnitř: pocity, mysl, vše se začíná probouzet – takový je pocit působení Světla. (Pokračování textu…)

Otázka je přání, které je třeba naplnit

Otázka: Co je to „otázka“?

Odpověď: Otázka je přání, které je třeba naplnit. Jakmile se ve vás objeví touha, musíte ji naplnit Světlem.

Otázka: Kde se v člověku objevuje otázka? Přece ji sám nevytváří. (Pokračování textu…)