Category Archives: Spojení

Milosrdenství Stvořitele

Otázka: Co lze nazvat milosrdenstvím Stvořitele vůči stvoření?

Odpověď: Milosrdenství Stvořitele spočívá v tom, že nám dává příležitost, abychom z tak nízkého stavu, kdy jsme odříznuti od spojení s Ním i s našimi přáteli, dosáhli splynutí s nimi i s Ním samým. (Pokračování textu…)

Obětovali byste se pro záchranu jiných lidí?

Mnoho lidí se nyní nad touto otázkou zamýšlí, protože se objevuje několik příběhů o sebeobětování za záchranu druhých v současné válce mezi Izraelem a Hamásem.

Například, první den války šest přeživších přátel vyprávělo, jak jim desátník Matan Abergil zachránil život, tím, že na ně skočil a pohltil sílu granátu, který byl vržen do jejich obrněného transporteru. Také Tali Hadad, matka šestí dětí, jezdila tam a zpět, aby odvezla 13 zraněných do nouzového lékařského střediska v Ofakimu, zatímco město bylo pod útokem. (Pokračování textu…)

Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. (Pokračování textu…)

Základ všech problémů

Otázka: Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak?

Odpověď: Z pohledu Stvořitele není mezi nemocemi žádný rozdíl. Nemoci prožíváme pouze podle toho, jak daleko a jakým způsobem jsme od sebe vzdáleni. (Pokračování textu…)

Pokud mezi sebou bojujeme

Otázka: Když jsme sjednoceni, Stvořitel se nachází ve spojení mezi námi. Jak Ho můžeme požádat, aby nás vyslyšel v době, kdy spolu vzájemně bojujeme?

Odpověď: Říkali jsme opakovaně, že vše závisí pouze na našem sjednocení, především mezi Židy, aby se stali jako jeden člověk s jedním srdcem. (Pokračování textu…)

Síla, která nás bude podporovat navždy

Otázka: V roce 1950 provedl profesor biologie na Harvardu Kurt Richter studii s krysami: hodil je do vody, po 15 minutách jim začaly ubývat síly, a když se začaly topit, tak je vytáhl. Poté proces opakoval, ale síly jim už nestačily na 15 minut. Co myslíte, jak dlouho vydržely? 60 hodin! Naděje na spasení jim dodávala takovou životní sílu! (Pokračování textu…)

Význam jednoty Izraela dnes a počas celej histórie

Po jednom z najtragickejších útokov na obyvateľov Izraela, ktorému nie sú cudzie nepriateľské akcie, dnes milióny Izraelčanov zaplavujú svojich vojakov zásobami, darmi a podporou. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev dávajú zo seba všetko, nepýtajúc sa, kto ich pomoc prijme. V čase krízy osobné názory a ciele vystriedal príliv láskavosti a duch jednoty, ktorý ľudí spája. (Pokračování textu…)

Teplo Stvořitele

Otázka: Co je to za objetí, blízkost, teplo, které cítíme ve spojení se Stvořitelem?

Odpověď: Jinými slovy to nelze vysvětlit, protože spojení s Ním skutečně pociťujeme jako objetí, blízkost. Cítím Stvořitele velmi blízko, lnu k Němu, chci mu být stále nablízku, cítím teplo. To je to, co mi Stvořitel dává. Cítím, že jsem s Ním neustále v kontaktu, a dostávám od Něho tuto blízkost, toto teplo. (Pokračování textu…)

Proč je příroda tak krásná a lidé takoví nejsou?

Nedávná studie publikovaná v časopise Science Advances se zabývala zjištěními, že pobyt v blízkosti rostlin po dostatečně dlouhou dobu může prodloužit lidský život o 2,5 roku. Je to proto, že jsme součástí přírody, která se skládá z minerální, rostlinné, živočišné a lidské úrovně, a jejich vzájemné propojení nás vede k tomu, že takové jevy pozorujeme.

(Pokračování textu…)

Můžete mi říct nějaké otázky, které mi pomohou se zamyslet nad sebou samým?

Mám lásku k lidstvu?

Pokud se vám hned od začátku zdá přehnané mít lásku k celému lidstvu, můžete začít s láskou k lidem ve vaší vlastní zemi.

(Pokračování textu…)