Category Archives: Studium

Odkud pochází abeceda? Bleskové odpovědi.

Otázka: Co znamená „Babylon“ v hebrejštině?

Odpověď: Babylon pochází ze slova „Bavel“, „Vavel“, což znamená „míchání“. Mluvíme o smísení všech kmenů do jednoho kmene a jejich následném přesídlení ze Starověkého Babylonu. (Pokračování textu…)

Ako zefektívniť individuálnu výuku?

Individuálny prístup vo vyučovaní je aj v súčasnom vzdelávacom systéme skutočným problémom. Individuálne potreby detí by mali byť vždy na prvom mieste. Napriek tomu by sme mali skontrolovať, či deťom vyhovuje.

(Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Jedenáctý díl.

Co je skutečná gematrie?

Gematrie je číselné vyjádření jakéhokoli slova, jakéhokoli příkazu. Hovoří o specifické síle tohoto slova či příkazu – jaké světlo se v něm nachází a na jaké úrovni. (Pokračování textu…)

Podstata článku „Poháněč oslů“

Otázka: Jaká je hlavní myšlenka článku „Poháněč oslů“? Jak je možné prakticky využít pro svůj duchovní rozvoj to, co je tam napsáno?

Odpověď: Pokusit se najít ve svém životě průvodce, kteří tě povedou krok za krokem z úrovně na úroveň, abys je nakonec procítil, uvědomil si je a sám začal prosit o odhalení těchto úrovní. (Pokračování textu…)

Role učitele v kabale

Otázka: Je možné projít celou kabalistickou metodiku podle knih „Zohar“ a „Učení Deseti Sfirot“?

Odpověď: Samozřejmě že ne! Ani kdybychom k nim přidali knihu „Šamati“, dopisy Ba’al HaSulama i články Rabaše, bez učitele by to bylo nemožné. A ti, kteří ho nemají, se zabývají různými proudy, točícími se kolem kabaly, jako je chasidismus, „New Age“ a další, a zdá se jim, že už pronikli do jejího systému. (Pokračování textu…)

Musí se všichni učit vědu kabalu?

Poznámka: V „Úvodu do vědy kabaly“ studujeme to, co se zdá být ze všeho nejzajímavější: strukturu našich přání, způsob, jak přijímat potěšení. Přesto to v lidech nevzbuzuje velký zájem.

Odpověď: My necítíme, že je to v nás. Ale časem to přijde a my začneme všechno pociťovat. Tehdy uvidíme, nakolik to, co je napsáno v tomto článku, se v nás realizuje a přivádí nás k nejvyššímu bodu existence. (Pokračování textu…)

Proč se základní lidské touhy stávají méně důležitými

Otázka: V roce 1991 mělo 54 % středoškolských studentů již sexuální zkušenosti, z toho 37 % mělo pravidelný sex. A v roce 2017 tato čísla klesla na 28 %, tedy téměř o polovinu. Takže vidíme, že podle statistik mají lidé méně sexu. Je to zajímavý jev. Proč si myslíte, že se snižuje potřeba uspokojení základních lidských tužeb? (Pokračování textu…)

Prvenství duchovního pocítění

Otázka: Chce-li se člověk věnovat studiu kabaly, musí umět hebrejsky?

Odpověď: Ne, není to nutné. Člověk by měl pracovat sám na sobě – to je nejdůležitější. Duchovní věci může vnímat i beze slov a může číst knihy v jakémkoli jazyce. (Pokračování textu…)

Hledejte štěstí

Otázka: Často říkáte, že kromě studia textů a praktikování kabaly je důležité také štěstí. Co tím štěstím myslíte?

Odpověď: Štěstím je myšleno to, že člověk by si měl dávat pozor na to, aby mu v životě neunikl ani jediný jeho okamžik. Štěstí není o protekci. Štěstí je, když využiji každý okamžik k tomu, abych si za každých okolností ze všeho vzal, co se jen dá. (Pokračování textu…)

Co je třeba ke štěstí?

Otázka: Co Vás dělá šťastným? Co byste poradil dnešnímu modernímu člověku, aby žil šťastně?

Odpověď: V první řadě mě těší to, že mohu pořád pracovat, že učím a od svých studentů dostávám zpětnou vazbu. (Pokračování textu…)