Category Archives: Seminář

Světlo, které je oděno do jednodušších slov

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak je možné odít kabalistické principy do jednodušších běžných slov, aby je každý mohl přijmout a souhlasit s nimi?

Odpověď: Člověku, který studuje kabalu, je jasné, že spojení je velmi důležité, protože nastalo „rozbití nádob“ a teď se snažíme slepit tyto kusy dohromady. Tak na sebe přitahujeme světlo nápravy AB-SAG, reformující světlo, které nás spojuje. Vyšší světlo, Stvořitel, je odhalen v této obnovené, opravené nádobě.

Celý proces je jasný. Snažíme se spojit a vidíme, že nemůžeme, pak žádáme o pomoc okolní světlo, které nás naplňuje a spojuje tím, že se proměňuje z okolního světla na světlo vnitřní.

Otázkou je, jak je možné to vše vysvětlit každému člověku, aby to mohl pochopit? Já říkám, že se musíme spojit nad našimi otázkami.

 Nikdy v celé naší historii jsme nejednali správně. Ale pokud se spojíme, staneme se „jednou rodinou“, v níž každý má rád jeden druhého a jsme ohleduplní k potřebám druhých.

Nyní, uvnitř spojení, kterého jsme dosáhli, se díváme na všechny a vidíme, že existují různé vrstvy, různé části naší společnosti, které vyžadují větší pozornost: starší lidé, děti, mladé páry, svobodné matky, a chudí, kteří prostě žijí v chudobě, a jsou bohatí. Jen díky spojení zjistíme, jak je možné rozdělovat prostředky správně.

Nyní zástupci lidu sedí u „kulatých stolů“, tak se podíváme, jak můžeme v první řadě dosáhnout jednoty. Potom nějak rozdistribuujeme náš společný koláč. Pokud to budeme dělat z našeho spojení a lásky, nebudou žádné stížnosti. Společnost bude jednotná a konsolidovaná, zaměřená na dobro a optimismus, spokojenost a klid.

Můžeme to vše vysvětlit bez uvedení „Světla, které reformuje.“ I když se předpokládá, že světlo provádí všechny dobré změny, lidé to nepotřebují vědět. Světlo je dosáhne prostřednictvím kabalistů, kteří jsou mezi námi.
[81123]
Z 2. části denní lekce kabaly 20/6/2012 „Workshop“

Konec růstových bolestí

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak si představujete ideální stav ve skupinách? K čemu musíme přijít?

Odpověď: Růstové bolesti budou pokračovat. Neexistuje žádný způsob, jak se tomu vyhnout, dokud skupiny nezískají svůj duchovní základ.

Jakmile bude existovat základ v každé skupině, „duchovní polštář“, který budou vnímat v jeho konstantní formě, porozumění a pocítí jeho duchovní kostru, jejich deset Sefirot, které jsou jejich základem, a uvnitř nich budou vnímat vyšší stav, vyšší svět, řízení a úpravy, pak bude možné říci, že existují nezávisle, pochopí, že nejsou žádné nerovnovážnosti, a společně se podílejí na jednom společném spojení, jednom společném systému.

V opačném případě, jaký je to společný systém? Každý chápe jen sám v souladu s jeho vlastním egoismem. To je důvod, proč tyto potíže růstu zmizí pouze tehdy, jakmile se dostaneme na duchovní úroveň, a doufám, že k tomu dojde velmi brzy.
[79798]
Z „Otázek k semináři“  25/5/2012

Seminář se Stvořitelem

Dr. Michael Laitman

Otázka: Během seminářů ve skupině, někteří lidé mluví více a někteří méně, někteří jsou výraznější a jiní méně. Jaký je správný způsob, jak k tomuto přistupovat?

Odpověď: Když sedím v kruhu společně s ostatními lidmi, musím vidět každého z nich jako loutku, skrze kterou Stvořitel mluví. Není to člověk, ale způsob, jakým se mi prezentuje Stvořitel v různých formách. Bez ohledu na to, jak hloupé věci říkají, na tom mi nezáleží, skláním se před nimi. Bez ohledu na to, jak nepříjemní se mi mohou náhle zdát, jak odporní a neatraktivní, musím to vyvažovat porozuměním, že On probouzí tento pohled, tento odpor ve mně. A to je místo pro práci.

Je psáno o velkém mudrci rabím Yossi Ben Kismovi, že měl skupinu studentů, kteří byli úplní začátečníci, hloupí a bez zásluh, ale položil sám sebe ještě níže ve vztahu k nim, a pak se najednou stali velkými v jeho očích a byl schopen přijímat všechny dosažení skrze ně od Stvořitele.

Nikdo není vyšší nebo nižší, všechno to existuje podle našeho hodnocení. Proto mohu sedět se skupinou, která přišla „z ulice“ – na tom nezáleží. Vše záleží na tom, jak sám sebe umísťuji ve vztahu k nim.
[77448]
Z lekce v Americe 10/5/2012 Shamati