Můj Profil

Michael Laitman

Zakladatel a president Institutu vzdělávání a výzkumu kabaly, jehož cílem je učení a sdílení autentické kabaly. Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Otec tří dětí a dědeček také tří.

Narodil jsem se v roce 1946. Když jsem absolvoval univerzitu, zvolil jsem za obor bio-kybernetiku. Po ukončení jsem pracoval v Centru hematologického výzkumu v Leningradu. Ještě když jsem byl student, dělalo na mě dojem, jak podivuhodným způsobem organické buňky udržují život. Byl jsem naplněn úctou, když jsem viděl jak se buňka harmonicky začleňuje do zbytku těla. Je docela běžné studovat strukturu buněk a jejich funkce a ptát se po důvodu jejich existence, tedy jak pracují vzhledem ke zbytku těla. Ale otázka, na kterou jsem nemohl najít odpověď, se zabývala smyslem existence celého těla.

Domníval jsem se, že stejně jako buňky v těle, je tělo částí většího system, vůči kterému funguje jako část celku. Ale mé houževnaté pokusy o výzkum tohoto subjektu na vědeckém poli se opětovně setkávaly s popíráním a zamítáním. Bylo mi oznámeno, “Věda se takovými otázkami nezabývá.”

To bylo v 70. letech v Rusku. Když jsem se rozhodl uprchnout z Ruska, ještě jednou jsem doufal, že se mi ve výzkumu, který mě tak zaujal, možná podaří pokračovat v Izraeli.

V roce 1974, po čtyřech tvrdých letech, kdy jsem byl refusenik (člověk, kterému v Sovietském svazu nebylo dovoleno opustit Rusko ), a po dlouhé a svízelné cestě, jsem konečně dorazil do Izraele. Když jsem přišel za univerzitami a akademickými institucemi, které v té době fungovaly v Izraeli, a představil jim své ideje, nabídli mi (opět) provádět výzkum v určitém, omezeném měřítku. Díky tomu jsem si uvědomil, že se budu muset podívat po místu, kde bych mohl studovat komplexní systémy reality.

Po mnoha letech hledání jsem konečně našel učitele – kabalistu rava Barucha Šaloma Ashlaga (Rabaše), prvorozeného syna a následníka velkého kabalisty rava Jehudy Ašlaga, známého jako Baal HaSulam (vlastník žebříku) pro svůj Sulam (žebřík) – komentář ke Knize Zohar. Po dalších dvanáct let, 1979-1991, jsem , až do jeho smrti zůstal po boku Rabaše. Pro mě byl “posledním z Mohykánů,” posledním v dlouhé dynastii kabalistů, která se trvala po tisíciletí. Celou dobu jsem byl s ním, sloužil jsem jako jeho osobní asistent, jeho sekretář, a jeho hlavní student. S Rabašovou podporou jsem v roce 1983 napsal a vydal své první tři knihy.

Po odchodu svého učitele, jsem začal rozvíjet vědění, které jsem získal, a šířit je veřejně, jak mi nařídil, abych dělal. Považoval jsem to za přímé pokračování v jeho cestě. V roce 1991 jsem založil Bnej Baruch, skupinu studentů kabaly, která naplňuje odkaz Baala HaSulama a Rabaše na denní bázi. Bnej Baruch se stal rozsáhlou mezinárodní organizací s tisíci studentů po celém světě. Dnes členové Bnej Baruchu zkoumají, studují a šíří moudrost kabaly.

Publikujeme noviny Kabbalah Today a hostujeme největší website o kabale – www.kabbalah.info – v 29 jazycích. Stránka je nejobsáhlejším zdrojem kabaly na webu: knihy, články, filmy, lekce a přednášky o kabale. Veškerý materiál je publiku představován zadarmo.

V posledních letech jsme založili produkční společnost, aby točila vzdělávací filmy, lekce a přednášky, které jsou denně vysílány na kabelové a satelitní televizi v Izraeli a po celém světě. Obsah je produkován v centru v Petah Tikwě, v Izraeli, které je také domovem Kabalistickému vzdělávacímu centru Bnej Baruch (Bejt Kabalah L’Am v hebrejštině) – našemu přednáškovému sálu. Vzdělávací centrum Bnej Baruch hostuje mnoho kurzů o kabale.

Spolu s touto aktivitou jsme založili Ashlagův výzkumný ústav (ARI), který poskytuje prostředí mnoha veřejným debatám a diskuzím, které se týkají kabaly. ARI vyvíjí a vysílá série studijních programů, stejně jako konverzace a semináře v Izraeli a po celém světě.

Mezi nejúspěšnějšími programy ústavu ARI je online studijní centrum v angličtině www.arionline.info a ruská www.kabacademy.com. Navíc úzce spolupracujeme s mnoha mezinárodními výzkumnými institucemi. Jako část této aktivity jsme byli pozváni, abychom se přidali k Světovému councilu moudrosti (WWC – World Wisdom Council), vedenému profesorem Ervinem Laszlem, který byl v letech 2004 a 2005 nominován na Nobelovu cenu.

V posledních letech jsme se účastnili několika mezinárodních událostí. Mezi lokacemi, kde jsme se objevili, jsou San Francisco, Tokyo, Arosa (Švýcarsko), Düsseldorf (Německo), a Monterrey (Mexiko). Cílem všech těchto akcí je šířit vědomosti, obsažené v moudrosti kabaly, a sdílet je s celým lidstvem.

Jsem odhodlán pokračovat ve šlépějích svých učitelů, Baal HaSulama a Rabaše, veřejně a otevřeně poskytovat kabalu každému, kdo si ji přeje znát. Nepředstavuji vám nic nového; pouze lidem v dnešní době zjednodušuji a interpretuji spisy svých učitelů.

Tak doufám, že vytáhnu moudrost kabaly ze své pochvy a pomohu její zoufale nutné expanzi, jak Baal HaSulam ve svých knihách nařídil. To je také to, co mi přikázal Rabaš, a to je to, čeho chci dosáhnout, jak nejlépe to mé schopnosti a pochopení umožňují. Tento proces nese nejvyšší důležitost pro Izrael a pro celý svět.

Ale nejprv musí být autentická kabala očištěna od nedorozumění, jež s ní byly po mnoho let spojeny. Autentická kabala nemá nic dočinění s léčením, talismany, idoly, svěcenou vodou, červenými náramky nebo meditací. Také se nevztahuje k žádnému mysticismu nebo náboženství.

Moudrost kabaly, jak je definována největšími kabalisty, je metodou nápravy člověka a světa. A vynořuje se dnes, protože dnes ji lidstvo potřebuje jako sůl.