Cíl šíření

Otázka: Opakovaně jste vysvětloval, že šíření je třeba předávat na následující stupeň. Na kom závisí volba tohoto stupně? Nemůžeme přece informace šířit jen tak do vzduchu. Jakým způsobem probíhá jejich přenos? Pokračovat ve čtení

Otázka je přání, které je třeba naplnit

Otázka: Co je to „otázka“?

Odpověď: Otázka je přání, které je třeba naplnit. Jakmile se ve vás objeví touha, musíte ji naplnit Světlem.

Otázka: Kde se v člověku objevuje otázka? Přece ji sám nevytváří. Pokračovat ve čtení

Přímá závislost

Otázka: Kromě toho, že jste učitel, procházíte sám vlastním osobním duchovním rozvojem, určitým duchovním odhalováním?

Odpověď: Ano, protože toto je období vývoje duší, ve kterém se musí začít pozvedat směrem vzhůru. Pokračovat ve čtení

Krysie preteky sú len rozptýlením namiesto skutočného života

Tisíce rokov ľudia vyvíjajú úsilie a snažia sa o pokrok, a čo z toho máme? Môžeme mať akúkoľvek hmotnú vec, aj tak nás to uspokojí len na chvíľu. V každom prípade hráme nebezpečnú hru a naháňame sa za pominuteľnými pôžitkami. Nič iné nevieme?

Pokračovat ve čtení

Život

Otázka: Co je život?

Odpověď: Fyzický život je forma existence bílkovinné hmoty.

Duchovní život je pociťování naplnění Světlem. Nejde o obyčejné světlo, protože v duchovním světě existuje mnoho různých světel. Například Světlo Chaja je Světlem života, je to velmi velké Světlo přijímání, cítění, naplnění životodárnou silou, poznání. Právě ONO se nazývá životem. Pokračovat ve čtení

Poslední housle v orchestru

Celé dějiny, včetně mého bývalého soukromého života, z 99,9 % stvořil Stvořitel. A zbývajících 0,1 % už zůstává na mně. Ale tato setina je pro mě ve skutečnosti 100 % mého života! Ale tato setina závisí na 100% pouze na mně a proto se musím starat pouze o ni, o nic jiného. Neboť všechno ostatní není v mé moci. Pokračovat ve čtení

Tajemství vysokého věku

V Austrálii se jedna stoletá žena podělila o své tajemství dlouhého života, které podle ní spočívá v klidném přístupu k jakýmkoli bouřlivým životním událostem. Doporučuje nedržet se zášti a žít tady a teď. Její krédo zní: „Netrapte se věcmi, které se možná ani nikdy nestanou.“

Pokračovat ve čtení

Kniha je systém spojení se společnou duší

Duchovní kniha je systémem propojení vlastní duše se společnou duší. Tedy s tím, co existuje v přírodě, s celým systémem vesmíru, s celým společným stvořením.

K rozbití tohoto stvoření došlo záměrně, abychom se od něj odpojili a sami se začali připojovat. V procesu přilnutí se začínáme přizpůsobovat tomuto společnému systému – Stvořiteli, a začínáme se napravovat, požadovat změny. Pokračovat ve čtení

Moudrý otec

Otázka: Je možné říci, že se Stvořitel ponořil do stavu, ve kterém se vnímá jako stvoření?

Odpověď: Ne. Ve skutečnosti jsou všechna stvoření v jediném, absolutním, dokonalém stavu. Aby stvoření dosáhla Stvořitele, musí projít všemi stupni vývoje, kterým se říká „vyhnanství“, aby z těchto úrovní skrytosti, vyhnanství, temnoty pochopila stav, ve kterém se vlastně nacházejí. Pokračovat ve čtení

Nevyřešené tajemství života

Věda kabala vidí celý vesmír jako přání přijímat, rozdělené do čtyř úrovní: neživé, rostlinné, živočišné a lidské.

V zásadě odkazuje na životní sílu, která v nich působí. Na základní, neživé úrovni vytváří pouze nezbytnou potřebu k udržení její struktury. A tak vše začíná elementární polarizací, „plusem“ a „mínusem“, elektronem a pozitronem, k nimž se přidávají další částice a vytvářejí v atomu celou „galaxii“. Pokračovat ve čtení