Soudy nad dušemi jsou vždy spravedlivé

Otázka: Proč pouze jeden student, Chajim Vital, pochopil učení ARIho a ostatní ne? Proč právě on?

Odpověď: Není možné vědět, proč to tak nahoře zařídili s dušemi. Ba’al HaSulam o sobě píše, že neví, proč byl poctěn takovou misí.
Je však třeba pochopit, že pouze našemu pozemskému pohledu se jeví, jako by byly duše vybrané a nedůležité „vedlejší“, protože se díváme z hlediska našeho egoismu.

Ale pokud se jedná o duchovní – neexistují tam žádné „velké“ a „malé“. Všechno je tam odměřováno podle odevzdávání a největší je ten, kdo dává nejvíce, ten, kdo všem slouží a je níže všech, slouží jim jako opora a základna.

Z lekce podle dopisu Ba’ala HaSulama, 15. 7. 2010

[# 17415]
https://www.laitman.ru/soul-and-body/17415.html

Dětská tajemství pro dospělé

Je na čase poznat, co nám děti samy neřeknou.

 

Podíváme-li se na současné děti, které jsou fascinované gadgets, často vypouštíme ze zřetele rodiče, kteří se s touto situací vyrovnávají. Rodiče se s tím nejen smiřují, ale oni sami jsou také pohlceni velmi důležitými „displejovými“ záležitostmi. Takový rodič sedí doma na pohovce, v dětském parku na lavičce, v kavárně či v letadle pohroužen do své obrazovky – a zbytečně plýtvá časem, který by mohl strávit kontaktem s dítětem.

Pokračovat ve čtení

Odhaliť duchovný priestor

Otázka: Prečo človeku zrazu nedovoľujú jeho možnosti vojsť do duchovného priestoru a rozvíjať sa v jeho vnútri?

Odpověď: On nemá k tomu túžbu. A keď dostane takú túžbu, ona nebude jeho. To je – živočíšny stav. Na základe z protikladov, človek musí v sebe rozvíjať správne duchovné túžby. Vtedy on začne dosahovať vyššie stavy, a to bude vlastne jeho.

Otázka: Môže byť, že sa už nachádzame v duchovnom priestore a necítime ho?

Odpověď: Áno, je to skutočne tak. A čo z toho? Veď aj tak ho ty necítiš. Reč je o tom, ako ho odhaliť.

Z lekcie z ruského jazyka, 09.12.2018

[#241633 ]

https://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/241633.html

Ba’al HaSulam. Šamati 37. Článek o svátku Purim

Rozeberme si smysl událostí, o kterých vypráví Megilat Ester:

  1. Je napsáno: „Po těchto událostech král Achašveróš povýšil Hamana.“ Co znamená: „po těchto událostech“? Poté, co Mordechaj zachránil Krále, nebylo by rozumné, aby Král povýšil Mordechaje? Proč je tedy řečeno, že povýšil Hamana?
  2. Když Ester říká králi: „Protože jsme prodáni, já a můj lid,“ ptá se Král: „Kdo to je a kde je ten, jenž se toho opovážil?“ Jako kdyby Král nic nevěděl, ale vždyť je napsáno, že řekl Hamanovi: „Toto stříbro je odevzdáno tobě a také lid, abys s ním naložil, jak se ti zlíbí.“ A ukazuje se, že Král věděl o prodeji .
  3. Co znamená: „jednali podle vůle každého“? Mudrci vysvětlují, že to znamená „podle vůle Mordechaje a Hamana“. Ale je známo, že tam, kde je napsáno „Král“, míní se tím Stvořitel, Pán světa. Ale jak je možné, aby Stvořitel plnil vůli hříšníka?
  4. Je napsáno: „A dozvěděl se Mordechaj o všem, co bylo učiněno,“ jako kdyby to věděl jen sám Mordechaj. Ale vždyť se předtím říká: „A město Šušan bylo ve zmatku,“ a ukazuje se, že o tom vědělo celé město Šušan.
  5. Je napsáno: „Protože je nařízení napsáno ve jménu Krále a zpečetěno královským prstenem, nelze ho zrušit.“ A jak mohlo být poté vydáno další nařízení, které zrušilo první?
  6. Proč je mudrci řečeno, že povinen je člověk se o svátku Purim opít do takové míry, aby nerozlišil prokletého Hamana od požehnaného Mordechaje?
  7. Je řečeno, že „pití probíhalo důstojně, jak se patří podle zákona.“ A co znamená: „podle zákona“? Rabi Chanan vysvětluje, že to znamená „podle zákona Tóry“. A zákon Tóry poukazuje na to, že jídlo musí převažovat nad pitím.

Pokračovat ve čtení

Preobliekanie sa na Purim

Otázka: Prečo je zvykom preobliekať sa na Purim?

Odpověď: Purim je odhalenie našich minulých stavov, pretože každý z nás je v skutočnosti zločinec! Obliekame sa do najrôznejších postáv: ako hriešnici aj ako spravodliví – na jednej strane do Hamana a Achašveróša a na druhej strane ako Mordechaj a Esther.

Pokračovat ve čtení

Bráni bohatstvo a chudoba študovať Kabalu

Otázka: Kedysi ste povedal, že Stvoriteľ dáva bohatstvo, aby vzďaľoval od Seba. Ale veď chudoba taktiež vzďaľuje od duchovného, pretože všetky sily a myšlienky odchádzajú k tomu, aby nakŕmili seba a svoju rodinu.

Bráni bohatstvo a chudoba študovať Kabalu? Pokračovat ve čtení

Agrese školáků

Poznámka: Agresivita žáků a jejich rodičů překračuje všechny normy, očekávání a veškerá pravidla slušnosti. Učitelé si stěžují, že se děti staly naprosto nezvladatelnými, a současně s nimi i jejich rodiče. Pokud si dříve učitelů vážili, nyní pálí časopisy, přinášejí zbraně, o drogách již ani nemluvě.

Učitelé v Německu říkají, že se toto chování stalo možným díky přílivu přistěhovalců.

Pokračovat ve čtení

Svět dospěl za vrchol technologického rozvoje

Lidské tělo se nezdokonalilo společně s technickým pokrokem, zůstalo naprosto stejné. Proto má cenu udržovat jeho spojení s přírodou, kterou opravdu potřebuje.

Z toho důvodu je patrný návrat ke starým, jako by už dávno zapomenutým věcem, které se dnes opět stávají užitečnými: dřevo, sklo, přírodní kůže, kožešina, přírodní tkaniny.

Pokračovat ve čtení

Aký je rozdiel medzi Stromom poznania a Stromom života?

Otázka: Aký je rozdiel medzi Stromom poznania a Stromom života?

Odpověď: Strom poznania symbolizuje poznanie dobra i zla, keď poznáš zlo od dobra a dobro od zla. Strom života – je strom, ktorý sa nachádza v úplnej náprave.

Strom je úplné zloženie Zair Anpin, Stvoriteľa. Stvorenie, dosahuje Stvoriteľa, prispôsobí Jeho v sebe, preberá Jeho podobu, stáva sa podobným ako On a potom sa tiež nazýva „Strom“.

V procese porozumenia ide človek po dvoch líniách: dobra a zla. A nakoniec, keď mu spoločne dobro aj zlo dajú úplné dosiahnutie, Strom poznania dobra a zla sa stáva Stromom života.

Z lekcie v ruštine 16. 09. 2018

[#239244]

https://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/239244.html

Porce světla od Stvořitele

Otázka: Stvořitel nám na cestě k Sobě záměrně posílá klamné ideje a metodiky, abych se při hledání pravdy sám vypracoval a odhodil lži?

Odpověď: Jde o to, že ti Stvořitel pokaždé pošle shora malou porci světla. A tato špetka světla v tobě vyvolává různé pozitivní a negativní pocity, nejrůznější rozhořčení v mysli, protože na to nejsi připravený.

Shora ti však nikdy neposílají nic špatného, jen trochu víc světla.

Z lekcí v ruském jazyce, 19.8.2018
[#238364]
https://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/238364.html