Porozumět myšlenkám Boha

Poznámka: „Chci vědět, jak Bůh stvořil svět. Nezajímají mě různé jevy ve spektru toho či onoho prvku. Chci znát myšlenky Boha, zbytek jsou detaily.“ Albert Einstein

Read more

Nová definice nadměrné spotřeby

V nejnovějším prohlášení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) stojí, že životní prostředí je téměř v bodě, odkud není návratu. Varuje, že pokud neutlumíme náš neukojitelný hlad po moci a bohatství, zničíme sami sebe. Podle mého názoru není problém v tom, že spotřebováváme životní prostředí, ale v tom, že se „pohlcujeme“ navzájem.

Read more

Tendence přírody

Otázka: Z pohledu kabaly je Bůh nebo příroda jedno a totéž.

Účelem přírody, jak je napsáno v primárních zdrojích, je jednota všech protikladů. Proto se v nich hodně mluví o potřebě sjednotit se, „milovat bližního“ a tak dále.

A přesto jaký je cíl nebo tendence přírody? Read more

Smrtelný svět a věčná duše

Člověk podvědomě stále myslí na smrt a pracuje s cílem, jakým způsobem ji anulovat. Všechny lidské výzkumy, objevy a vynálezy nakonec směřují k tomu, abychom se „prosadili“ ve věčnosti. Celou naší existencí proniká touha cítit, že se smrtí fyzického těla nepropadáme do nicoty.

Read more

Drahokam

Otázka: „Drahokam nemožno vyleštiť bez trenia, rovnako ako sa človek nemôže stať úspešným bez určitého počtu náročných pokusov.“ Konfucius

Odpoveď: Človek sa musí leštiť. Musí sa leštiť takým spôsobom, že niekedy zo seba až odlupuje egoistické vrstvy. Len ak vydrží. Toto je veľmi bolestivé.

Otázka: Môže toto urobiť človek? Read more

Proč nemůžeme přestat válčit?

Když se zamyslíte nad historií lidstva, zjistíte, že lidé vždy bojovali jeden proti druhému. Zdá se, že nikdy nebyl mír, ale jen období mezi bitvami.

Dispozice člověka k neustálým bojům se zdá ještě více nepochopitelná, když ji srovnáte s přírodou. Read more

Mytologický jazyk knihy Zohar

V Knize Zohar jsou texty, které obyčejnému člověku připadají velmi zvláštní. Uvést do nich člověka, vysvětlit mu je, může trvat i několik let.

Vše závisí na vlastnostech a stavech, které musí člověk prožít, aby je začal pociťovat. Stejně jako malému dítěti nemůžete vyprávět o zkušenostech a pocitech dospělého člověka atd. Dítě to nepochopí. Read more

Je svoboda projevu na prodej?

Zdá se, že vesmír je pro Elona Muska, nejbohatšího muže světa, příliš malý. Po uskutečnění soukromého cestování do vesmíru je jeho dalším cílem ovládnout planetu informací. Podnikatelský magnát nabídl, že koupí Twitter za 43 miliard dolarů, protože věří v jeho potenciál jako globální platformy pro „svobodu slova“. Bude díky tomu svět skutečně svobodnější a otevřenější?

Read more

Vyplnit vůli padlých ve válkách

Jsme dlužníky. Jsme zavázáni těm, kteří nechali svůj život ve válkách. „Svou smrtí nám odkázali život“ … tak to říkáme. Jaký život nám však chtěli odkázat? Ten, který máme dnes? Kdy ještě neskončila jedna válka a my hned začínáme další? A místo lásky k bližnímu pěstujeme nenávist.

Read more

Podmínka nezávislosti státu Izrael

Otázka: Ba‘al HaSulam píše, že podmínka nezávislosti státu Izrael je možná, pokud se národ stane základem duchovního rozvoje celého lidstva. Jak si to vy představujete?

Odpověď: Budeme-li se snažit být duchovním středem světa, ukázat celému světu vlastnost odevzdávání, lásky a jednoty, pak obdržíme sílu, abychom se udrželi, podporovali druhé a dosáhli celkového pochopení, lásky a respektu.

Z TV pořadu „Duchovní stavy“, 26. 4. 2022

Originální článek zde.
[#297352]