Jak chránit naše děti

Na začátku měsíce jsme si připomenuli Mezinárodní den dětí, který se slaví už od roku 1925. Víceméně všichni víme, co znamená Den dětí pro svět. Kromě toho bylo uvedeno: „S cílem upozornit dospělé na dodržování práv dětí, vzdělání, ochranu před násilím, právo na život.“

Read more

Jak vznikla hmota?

Otázka: Jak a kde se vzala hmota? Pokud je podle kabaly Darwinova teorie chybná, jak je možné vysvětlit vznik různých druhů, zejména člověka?

Odpověď: Hmota se objevila přirozeně, explozivním pronikáním jiskry Vyššího Světla na úroveň našeho světa. Ve fyzice se tento jev nazývá Velký třesk. Došlo k tomu asi před 15 miliardami let. Read more

Rok 2021- konec epochy otroctví

Když se po roční karanténě ekonomika konečně začala otevírat, objevil se nový jev: podniky nemohly navzdory vysoké míře nezaměstnanosti získat požadovaný počet pracovníků pro obnovení výroby.

Předpokládalo se, že ti, kteří přišli o práci kvůli epidemii koronaviru, budou spěšně hledat jakoukoli příležitost k nalezení práce a s pracovníky nebude problém.

Read more

Proč potřebujeme Tóru?

Otázka: V jakém okamžiku skrze sebe necháváme projít duchovní pokyny – Tóru?

Odpověď: Tóra je systém správného vzájemného působení všech částí stvoření (neživých, rostlinných, zvířecích i lidských) a jejich uvedení do určitého vzájemného spojení. To znamená, že Tóra je realizace nápravy systému interakce mezi rozbitými částmi stvoření, rozdílnými touhami a zlomenými dušemi. Read more

Uvidíš, ako sa svet mení

Otázka: Povedali ste, že všetko je vo mne a aby som niečo zmenil vo vonkajšom svete, musím niečo zmeniť v sebe. Čo znamená „zmeniť v sebe“? Musím zmeniť seba alebo svoj postoj k ostatným? Nie som tu sám.

Odpoveď: Ale túžby sú tvoje a môžeš ich zmeniť buď vo vzťahu k sebe, alebo relatívne k neživej, rastlinnej, živočíšnej prírode a k ľuďom. A všetky túžby sa vzťahujú k Stvoriteľovi. Takže si vyberáš, aký druh túžby chceš použiť, s čím sa chceš stotožniť. Read more

Milovat to, co miluje Stvořitel

Chceme-li, aby naše touha byla shodná se Stvořitelovou, hodnotíme vše podle jediného principu: co je kvůli sobě, nenávidím a vše, co je pro odevzdání, miluji.

Pouze v tomto světle vidíme celou realitu, a nerozlišujeme různé barvy a zvuky. Nezáleží nám na tom, zda je realita příjemná nebo nepříjemná, důležité je, zda je to odevzdání nebo přijímání. Read more

Pak nebudeme chtít nic zničit

Poznámka: Jakými problémy jsou lidé, žijící zde na planetě, znepokojení nejvíce? UNESCO provedlo průzkum. Dotazováno bylo 15 000 lidí z celého světa a 57% z nich, jsou mladí lidé do 35 let.

Zde jsou jejich odpovědi.

Prvním problémem, který znepokojuje lidstvo, je globální oteplování a zánik některých druhů fauny a flóry. Upřímně mě to překvapuje, ale toto je první problém, pro téměř 60%. Druhým jsou konflikty a násilí. Třetím je diskriminace a nerovnost. Čtvrtým je nedostatek vody, potravin a bydlení.

Read more

Vede minimalizmus ke šťastnému životu?

Trend minimalizmu globálně transformuje společnost. Čím dál více lidí se vzdává svých materiálních statků nebo se vyhýbají hromadění zbytečných věcí, aby utekli od stresu západního života a žili daleko klidnějším způsobem, pouze s těmi věcmi, které považují za naprosto nezbytné. Odkud tento trend pochází? A je toto tajemství štěstí?

Read more

Ako kabala pomáha vyriešiť problémy

Otázka: Ak existujú problémy vo vzťahoch medzi ľuďmi, môže im ich kabala pomôcť vyriešiť?

Odpověď: Čiastočne. Nemôžem povedať, že vo všetkom a okamžite. Nemôžem povedať, že človek sa začína učiť a hneď všetko chápe, kde sa nachádza a ako by mal konať. Tak to nie je. Ale človek začína chápať, ako by mal konať, aby sa vyhol chybám. Read more

Vyřešit konflikt na úrovni myšlenek

Otázka: Proč je pro nás tak těžké se zastavit, když je konflikt v plném proudu? Můžeme ho definovat už předem, abychom se do takových stavů nemuseli dostat?

Odpověď: Nemusíme se ponořit do stavu konfliktu. Potřebujeme jen pochopit, že u každého z nás existuje vyšší, důležitější a více žádoucí stav, a pokusit se povznést nad konflikt. Read more