„Synové královského paláce“

„Nevěsta“ – to je Malchut, spojení minimálně deseti lidí ve skupině. Vyhnanství bylo určeno právě k tomu, aby se shromáždily všechny rozbité části a vytvořily nádobu nevěsty. Takto přicházíme k noci nevěsty (noc svátku Šavuot), kde se shromažďují všechny úlomky nádoby, ale vládne nejsilnější tma.

I když se radujeme z toho, že jsme se již mohli sjednotit, pořád jsme v temném stavu. A pak příštího rána přijde Ženich, ranní světlo, které se odhaluje uvnitř nevěsty. Náš svět je to, co cítíme uvnitř Malchut, nevěsty, a proto musíme shromáždit všechny úlomky nádoby, všechny části nevěsty.

Celé lidstvo – všichni jsme součástí nevěsty. Existují však lidé, kteří tyto úlomky shromažďují a pracují na nich jako mravenci, kteří vtahují část duše do nevěsty. Říká se jim synové královského paláce.

Z přípravy na lekci 12. března 2014

Originální článek zde.

Přání stvořitele

Přání Stvořitele je potěšit stvoření.

Tato touha se šíří celým vesmírem, to je prostorem, který Stvořitel vytvořil. Vytvořil prostor, místo, naplnil ho sám sebou a začal v sobě vytvářet stvoření, která jsou mu protikladem, aby ho každé stvoření pochopilo a stalo se podobným, jako je On, protože neexistuje větší dokonalost než Jeho osobní stav. Read more

Začarovaný kruh – jak z něho ven

Lidstvo ve svém vývoji pokročilo na současnou úroveň a nyní začíná chápat: vše, co nám společnost vnucuje, je v zásadě na naši škodu. Ničíme životní prostředí, marníme naše životy, oddělujeme se od rodiny, od dětí.

Místo toho, aby člověk pracoval jen několik hodin denně a pokryl tak svoje základní životní potřeby, pracuje dvanáct hodin denně. Proč? Protože chce vytvořit to, co společnost považuje za cenné, jinak by si nemohl vážit sám sebe. A jak se bude dívat na své sousedy a jak se na něj budou dívat jeho děti? Read more

Říkat pravdu nebo mlčet!

Poznámka: Napsali nám: „Vážený Michaele Laitmane! Chci přijít na to, jak se vypořádat sám se sebou. Nemohu si pomoct, ale říkám lidem pravdu. Cítím se špatně, když mlčím. A tak neustále rozbíjím přátelství, protože říkám pravdu do očí. Nevím, co mám dělat.“ To je takový křik srdce.

Odpověď: To není křik srdce, je to křik egoismu. Protože chce vnutit svůj názor ostatním. Domnívá se, že rozumí situaci druhých, co dělají špatně a co správně, a proto jim chce vnutit svůj pohled. Read more

Den matek

Nacházíme se v předvečer Dne matek.

Je to velký den. Myslím si, že to je největší svátek, protože skrze matku, skrze koncept matky nám Vyšší síla přináší svou dobrou sílu, vztah, naplnění, lásku, zrození, výchovu. Obecně vše, co může vyšší síla dát člověku, dává prostřednictvím matky. A proto je pro nás tento den tak milý a důležitý. Člověku není nic bližšího než obraz matky.
Proto bychom si v tento den měli vzpomenout na naše matky a na vyšší sílu, která je pro nás plná laskavosti a péče a tímto způsobem stvořila stvoření, to znamená, že každý z nás má nebo měl matku, která o něj pečovala, dala mu život. A měli bychom být vděční jak Stvořiteli, který takto stvořil svět, tak našim matkám, které nás vedly k dnešnímu dni a k tomuto svátku. Aby všechny matky dokázaly svým dětem poskytnout lásku a naplnění, které mají ve svém srdci.

Michael Laitman

Machpela – dvojitá jeskyně

Otázka: Ve starověké části Hebronu je jeskyně Machpela, kde jsou podle Tóry pohřbeni naši předkové: Abrahám, Izák, Jákob. A dokonce podle tradice se říká, že je to hrob Adama a Evy.

Machpela v překladu z hebrejštiny znamená „dvojitá jeskyně“. Víme, že v kabale má každé jméno určitý význam. Proč se tato jeskyně nazývá dvojitá? Read more

Přijde konec světa?

Poznámka: Tento citát je z komentáře k vašemu videu o poslední generaci. Igor píše: „Vymyslel jste děsivý název – „poslední generace”. Ale líbí se mi. Ano, jsme poslední generace, protože se blíží konec světa. A jsem za to rád.”

Odpověď: Konec světa – nevím, co si představuje. Já si představuji konec našeho světa. Read more

Moje rada člověku, který je osamělý

Co myslíte, jaký je podle vás hlavní problém v dnešním světě? Řeknu vám to. Je to osamělost. Všichni se shodují – je to osamělost.

V Anglii byl ministr pro osamělé, již jsme o tom hovořili. Dnes mají ministra pro osamělé v Japonsku. Z mnoha důvodů, jedním z nich je to, že většinou osamělí lidé spáchají sebevraždu. Read more

Čarodějnice, ďáblové, vlkodlaci…

Otázka: Existují duchové, poltergeistové, andělé, démoni?

Odpověď: Neexistují žádné čarodějnice, vlkodlaci, ďáblové, démoni a jiní zlí duchové. Read more

Systémový účinek našich myšlenek 3

Nikam to nevede

V Izraeli dnes končí lockdown. Tentokrát „pomalu“. Ale protože jsme stále nic nepochopili, tak tento pokus nakonec selže. Nemůžeme vstoupit do téže řeky, voda už protekla pod mostem, časy se změnily. Dobrý život je nyní možný pouze usilováním o jednotu a vzájemné dávání. Read more