Otázky o kabalistické terminologii a náboženství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Znovu a znovu Vás slyším napravovat mylné představy vašich studentů během lekcí, a také často slyším, v mé zdejší skupině, skrytý význam termínů „Stvořitel,“ „víra,“ „modlitba,“ atd., který se ukazuje jako opak modlářského významu. Chápu, že kabalisté před stovkami let skryli tuto moudrost do tohoto jazyka, ale proč musíme tímto způsobem pokračovat i teď?

My všichni jsme byli po léta tvarováni naším náboženstvím a společností až do bodu, kde se tyto temíny staly neoddělitelně spojené s falešnými představami. Pokud zaostáváme v naší práci vůči veřejnosti, a rychlost naší nápravy je zásadní, nebylo by lepší, kdybychom se konečně vzdali této hatlamatilky a mluvili s lidmi spráným jazykem? Zdá se, že trávíme drahocený čas ve zmatcích a nepochopení.

Odpověď: Máte pravdu, v poslední době se náš jazyk mění, především protože je tu potřeba mluvit o krizi a jejich příčinách k lidem, kteří se kabalou nezajímají. Doufám, že se přesuneme k mnohem pochopitelnějšímu jazyku a zbavíme se zmatků v definicích.

Otázka: Pracuji v náboženské oblasti. Je to těžké, protože lidé, se kterými pracuji každý den, se nechtějí pomocí moudrosti kabaly rozvíjet. Věří, že je to zakázané. Jak je mohu ovlivnit?

Odpověď: Pomlč o svém studiu!
[60431]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: