Od nekonečné složitosti k absolutní jednoduchosti

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak můžeme měřit náš duchovní růst?

Odpověď: Duchovní růst se značí mírou, do jaké člověk cítí, že může duchovního stavu dosáhnout pouze prostřednictvím jednoty. To znamená, že si začne duchovní svět správně představovat a porozumí, že duchovno je odevzdání (dávání), kterého dosáhneme pouze prostřednictvím praktického sjednocení ve skupině, dokud se úplně neztratíme. 

K tomu dojde jeho vlastním přáním, které mu Světlo pomůže si uvědomit. Sám sebe posuzuje podle toho, kolik porušení se mu dostává, zatímco tak činí, a ihned je přijímá jako pomoc z druhé strany. 

Vnímá všechna tato narušení i odpor jako součásti toho samého systému spojení. A když se každé narušení správně spojí, aby podpořilo toto spojení, funguje právě tak, aby jej posílilo. 

Nic nebylo vytvořeno na zmar. Kterákoli síla odporu či oponující síla musí ve společném systému zaujmout své místo a pomáhat jednotě. Síly mohou být „pro“ nebo „proti“ ní, ve všech možných formách a směrech, ale systém je vytvořen tak, že se každý v této komplexní, multistranné konstrukci sjednotí. Každý element v něm postupuje svým vlastním směrem, ale všechny se doplňují navzájem, a systém existuje právě na tomto základě.  

Pokud vezmeme kterýkoli komplexní geometrický vzorek nebo konstrukci, uvidíme v ní mnoho čar, které se táhnou různými směry, stejně jako spojení všech různých druhů a forem. A právě velikost, síla a mnohotvárnost těchto spojení vytváří bohatý systém. 

Pokud je několik systémů, které jsou si navzájem protikladné a doplňují se navzájem, vytváří správnou rovnováhu, kterou je Malchut ze světa Nekonečna. Čím je systém flexibilnější, tím je organizovanější. Čím je zaměření těchto sil ostřejší, tím větší síly dosáhnou. 

Čím různorodější jsou spojení mezi elementy, tím komplexnější a citlivější systém je, a tím více se otevírá a je schopen přijmout a zpracovat celé vyšší Světlo s jeho nekonečnou rozmanitostí forem. 

Veškerá různorodost našich vlastností a tužeb byla stvořena Světlem, jeho 613 světly. Proto nic, co existuje, není cizí. Musíme pouze každou vlastnost, myšlenku a přání, která mu neodpovídají,  umístit na správné místo, pro které je Světlo původně určilo. 

Pak odhalíme mimořádně bohatý, flexibilní a vysoce organizovaný systém, který obsahuje takové množství spojení, že oddělená spojení mizí a vše se vrací do jednoho, nekonečně propojeného celku. 

Tato jeho vzájemná spojení se stanou natolik pevná a multidimensionální, že přejdou od nespojitých k analogovým. Všechny tři linie, Sefirot HaBaD-HaGaT-NeHJ existující v systému, splynou do jednoho.

Tyto oddělené, nespojitelné formy sjednocení se změní v jednolitý celek, který se nedělí ani na části a nesestává se z elementů, ale stává se jedním, jednoduchým, nekonečným Světlem. 
[60669]
Z 1. části denní lekce kabaly 14/11/2011, Shamati

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed