Věčné hodnoty

Dr. Michael Laitman

Společnost vzájemné záruky je postavena tak, že mě zavazuje, abych byl jeho aktivním účastníkem po celou dobu, protože veškerým úsilí zaměřeným na její prospěch, dostávám velké naplnění a nadšení. Každá osoba, která pracuje pro dobro společnosti a pomáhá, si zaslouží úctu a povzbuzení: medaile, ceny a chválu, což mu dává obrovskou radost.

Nejsem naplněn dolary, které mám ve své švýcarské bance na účtu. Jsem naplněn pocitem z toho, co mám, pocitem důstojnosti, významnosti, užitečnosti a celistvosti. To je mnohem více! A nikdo mi to nemůže vzít.
 [61418]
 Z televizního pořadu „Integrální svět“ 30/10/2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: