A Stvořitelův nedostatek…

Dr. Michael LaitmanOtázka: V příspěvku „Vymýcení temnoty” hovoříte o potřebě vysvětlit světu, co se děje. Lidé jednoduše potřebují metodu! Máte metodu, kterou můžete jednoduše vysvětlit? Zatím jsem o ní neslyšel, ale možná vy nebo některý ze studentů mi to může vysvětlit jako pětiletému dítěti?  Co je to prakticky za metodu.

Nyní jsou lekce rozděleny do mnoha malých částí, které se ztěží napojují. To co nabízíte, je velmi neuspořádané. 

Odpověď:  Doufám, že Vám vaši přátelé pomohou najít jednoduchá vysvětlení z mých lekcí – někdy v tom neuspěji. Vůbec to světu nevysvětlujeme, protože ten rozumí pouze egoistickému naplnění a chce ho.

Otázka: Pokud je Stvořitel čisté dávání a nemá vůli dostávat, jak může něco chtít? Potřeba je známkou nedostatku, která porušuje “není nikoho jiného kromě Něj.” Takže mluvit o tom, co od nás chce, je nesmysl, protože On má vše, nemá nedostatku!

Odpověď: Ve vztahu k nám, vyšší je vnímán jako síla, která chce dávat, naplňovat, milovat, jako síla, která vše stvořila a vede vše směrem k danému cíli. Protože chce dávat, znamená to, že cítí nedostatek takové příležitosti, vnímá nedostatek, jak je řečeno: „Víc než chce tele pít, kráva ho chce krmit.“

[60025]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: