Otázka o dodržování zvyků

Dr. Michael LaitmanOtázka (z Hebrejského blogu): Poslední rok, při studiu rabína Nachmana z Breslova, jsem byl obdařen odhalením Stvořitele v mém srdci. Jeho učení pokračovalo v ozáření mé cesty a naplnilo mé srdce. Obrátil jsem na víru, začal navlékat tefilin (modlitební řetízky), a zkusil naplnit přikázání, jak jsem jim rozuměl. 

Jednou jsem přišel na vaši lekci do Haify, před Jom Kippurem (Dnem pokání) a byl jsem velmi překvapen faktem, že před tak důležitým dnem, jakým je Den pokání, jste dokončil lekci bez toho, aniž byste řekl jediné slovo o dodržování přikázání. 

Doufal jsem až do konce lekce, že by přečetli modlitbu. Ale dokonce ani to se nestalo. Neobsahují vaše lekce a metody šíření svaté Tóry včetně modliteb a provádění přikázání? je důležité poznamenat, že jsem si lekci skutečně užil. Chtěl bych vědět, zda je možné mluvit o tak vznešených věcech bez přímého výkladu Tóry a naplnění přikázání.

Odpověď: Oslovuji všechny obyvatele země a světa, a to je důvod, proč neprezentuji svá vysvětlení v rámci zvyků, abych lidi nevyplašil, ale zaujal je hlavním přikázáním: „Miluj bližního svého jako sebe.“
[60699]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: