Když se hadi vzdají

Dr. Michael LaitmanZohar, kapitola “Pekudei (Účty),” Bod 528: Když člověk odejde z tohoto světa, toto zvíře vystoupá na čtyřech létajících serafech. Letí před ním a nedovolí všem těm vyvolávačům soudu a trestu, aby se k němu přiblížili. Kolem něj je několik poslů míru, jež jsou andělé. Když cestují a jsou spatřeni, ti hadové a andělé, kteří se vylíhli z hada,  kteří způsobili smrt celému světu, se vzdají. 

Had, bestie, andělé, všechno to jsou vnitřní síly nižší úrovně než té člověka. Mluvíme zde o formě, ve které tyto síly a sklony vystupují z každého z nás, jak s jejich pomocí se mezi sebou spojíme, mezi všemi dušemi, a postupně vytvoříme mezi sebou síť, která se stává napravenější a napravenější, tak se přibližuje blíže k odhalení skutečné Malchut Nekonečna, která nám vždy slouží jako měřítko. Tak musíme ve všech těchto činech spatřovat síly spojení mezi námi. 
[59413]
Z 2. části denní lekce kabaly 11/01/2011, The Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: