Baal HaSulam o lidské přirozenosti

 baal-hasulam_01Baal HaSulam. “Mír ve světě“:

Přirozeností naprosto každého jednotlivce je využívat životy všech ostatních lidí ve světě pro svůj vlastní prospěch. A vše, co dává ostatním je pouze z nutnosti, za účelem, aby využil druhého ještě dovedněji, takže to jeho přítel neucítí a vzdá se mu.

Baal HaSulam. “Řeč k oslavě závěru Zoharu – A Speech in Celebration of the Conclusion of The Zohar“: 
Jak může člověk dosáhnout úplné rovnocennosti formy se Stvořitelem, tak že všechny jeho činy budou zaměřeny na dávání ostatním, když je lidskou přirozeností pouze přijímat pro sebe? Naší přirozeností nejsme schopni udělat ani nejmenší věc pro prospěch ostatních. Když dáváme ostatním, jsme nuceni očekávat , že za to nakonec dostaneme odměnu, která stála za to. A pokud se člověk cítí spokojen se svým současným stavem, není schopen udělat ani ten nejmenší pohyb. Jak tedy může být každý čin ( namířen ) dávání ostatním a ( nepřijímat ) vůbec nic pro sebe?

Baal HaSulam. “Uvedení do Knihy Zohar,” článek 20:
Naše essence je stejná, jako essence všech částí stvoření, což je nic víc a nic míň, než vůle přijímat.

“Učitel a student” je spojení mezi dvěma duchovními stupni

 michael-laitman_241   Otázka, kterou jsem dostal: Bez ohledu na to, co jste řekl o nutnosti mít Učitele, abychom dosáhli ( pochopili ) Kabalu pořád mám velmi silný pocit, že není správné spokojit se se zásahem jiného člověka, prostředníka mezi mnou a přírodou. Nechci to získat skrze někoho jiného.

Moje odpověď: Jste jako dítě, které se samo rozhodlo vést vlastní výchovu. Pokud se vám Stvořitel odhalí sám, jako to udělal s pár speciálními dušemi jako byl Adam, Abrahám a Mojžíš, pak možná nepotřebujete nic jiného – dokonce ani kabalistické knihy. Avšak pokud jste jako zbytek ostatních duší, pak je zbytečné pátrat na vlastní pěst, protože tak je systém postaven.

“Vztah učitel-student” není něco, co jsme si vymysleli. Nevypovídá o lidech, ale o spojení mezi Vyšším Stupněm a nižším stupněm. My jen používáme kvalitu a propojení systému duší. Není žádná jiná cesta k duchovnímu zrození.

V duchovním světě nejsou žádné modly

 images1Otázka, kterou jsem dostal : Jak následovníci kabaly vysvětlí původ a používání kabalistických amuletů a medailónů se jmény andělů či démonů, jako třeba Lilith na ochranu dětí, Ashmodai na ochranu bojovníků, Velzevul a mnoho dalších? (Odkazy: Hebrew Amulets p. 20, 51, 125; Jewish Tradition In Art p. 20). Vždy jsem si myslel, že je škodlivé, mít “vztahy” s těmito stvořeními použitím jejich jmen, jako například umisťovat jejich jména ( třeba Lilith ) poblíž nechráněným dětem. Jméno je essence a když demon vidí jméno napsané, nemůže údajně ublížit člověku, který je “ochraňován.” Ale nakolik je tento předpoklad správný a na čem je založen? Já myslím, že je to naopak, že když člověk používá tyto “metody,” spadá pod jejich moc.

Moje odpověď: Musíte si úplně “provětrat” hlavu. V duchovním světě jsou jen síly. Mohou být dobré – altruistické ( síla dávání a lásky ) nebo zlé – egoistické. Ale nejsou zde žádné modly! A v našem světě taky žádné nejsou.

Ve skutečnosti není žádný rozdíl mezi naším světem a duchovním světem. Vše záleží na člověku a typu síly, kterou dokáže rozpoznat. Medailóny, talismany a amulety pro štěstí a další použití jmen nemají žádnou moc, kromě psychologické víry člověka v ně. Vše tohle bylo vymyšleno nevědomými lidmi, kteří převzali jména sil z kabaly. Tak vznikla také náboženství.

Individualita a Jedinečnost jsou poznány splynutím se Stvořitelem

merging1Otázka, kterou jsem dostal: Vždy jste učil, že Kabala je cestou individuálního duchovního vývoje, ale teď to vypadá, jako kdyby se od jedince vyžadovalo rozplynutí v mase lidstva.

Moje odpověď: Odpovím citací Nikolajevovy Berdayevovy “Filosofie tvorby, kultury a umění” (Nikolai Berdyaev, Philosophy of Creativity, Cultury and Art, díl.1, str.115, M., 1994):

“Svodoba individualismu neutváří vesmír, ale je vůči němu v protikladu. Svoboda individualismu je svobodou oddělit se a být odcizen od světa, a oddělení od světa činí člověka otrokem světa. Pro individualistu je  svět vždy utlačující.

Individualismus snižuje člověka, potlačujíc globální, univerzální lidskou esenci. Individualista je nepřítelem individuality. Člověk je organickým členem globální kosmické hierarchie a bohatství jeho vnitřnosti je proporčně přímo závislé na jeho spojení s kosmem.” 

Pouze objevení Stvořitele může napravit svět

dru1Každý druh utrpení pochází bez pochyby ze skrytí Stvořitele. Jeho odhalení bude tedy odpovědí ke krizi.

Kabala říká, že odhalení ( objevení ) Stvořitele naplňuje člověka rozkoší a pocitem věčnosti. Jak se Stvořitel odhalí člověku? Postupně, vlivem Vyššího Světla, které je přitahováno během studia Kabaly.

A nebuďte překvapeni, že jeden člověk může způsobit vzestup či sestup celého světa, protože je zde zákon, který říká: „Jednotlivé a obecné jsou si rovny.“

V našich časech je potřeba Vzájemné Garance mezi všemi lidmi světa. Ve srovnání se všemi ostatními problémy je tak globální vzdělání nejvyšší prioritou.

Jak si zvolíte správné prostředí?

michael-laitman_313Dvě otázky, které jsem dostal, o výběru správného prostředí:

Otázka: Po přečtení článku “Svoboda” a dalších článků o prostředí, došel jsem k závěru, že prostředí je klíčové pro lidský rozvoj a pochopení. Co mám dělat, když si nejsem jist, že jsem si vybral správné prostředí či správnou skupinu?

Moje odpověď: Pokračujte ve studiu a přemýšlejte o tom.  Nebuďte zavislý na svém vlastním názoru, ani na názoru těch okolo vás. Odpovědi by měly přijít samy od sebe, z vás samotného ( od Stvořitele ), bez jakéhokoliv vnějšího vlivu a bez toho, abyste se užíral. Čtěte Baal HaSulama a čekejte na odpověď!

Otázka ( od ženy ): Velmi ráda bych porozuměla tomu, co to znamená “vytvoř si své prostředí.” Měla bych hledat správné prostředí uvnitř kabalistické skupiny, myšleno prostředí uvnitř prostředí, založené na tom, že ti, kdo mi nedávají inspiraci a ( nepůsobí ) radost, se nepohybují po spravné cestě a je lepší se jim vyhýbat?

Moje odpověď: Pro ženu neexistuje taková věc, jako je skupina, je zde pouze prostředí. V něm se vzájemně ovlivňuje se ženami, ke kterým se cítí nejblíže. Není zavázána dělat víc, než toto. 

Naše touhy pramení ze společnosti

 desires1Tři otázky, které jsem dostal, o vybalancování duchovna s tímto světem

Otázka: Slyšel jse, jak jste řekl v dětské lekci, že bychom měli závidět lidem, kteří prospívají skupině a milují druhé. Měl bych klamat sám sebe, říkajíc si, že závidím těm, kdo pomáhají, i když ve skutečnosti závidím někomu, kdo má například nové auto? Prosím, poraďte mi co dělat podle kabaly? 

Moje odpověď: Pokračujte ve studiu, skupina a lekce vám dají pocit, že jiné hodnoty jsou důležitější. To je lepší, než se podřídit střádání věcí a později být rozčarován. Vyšší svět, který se vám začne odhalovat, vám dá pocítit mnohem větší naplnění než nové auto. Auto je důležité, protože mu společnost přikládá význam. Ale pokud bude společnost přikládat význam jiným věcem, věci, které upřednostňujete, se také změní.

Otázka: Občas se rozlobím na Stvořitele, ale ve skutečnosti se zlobím sám na sebe, protože se ptám sebe samotného: „Proč je proces nápravy tak zdlouhavý!?“ A pak si odpovím: „Protože nevyvíjím dostatečné úsilí!“

Moje odpověď: Postrádáte tlak správného prostředí.

Otázka: Vedu debatu sám se sebou: na jedné straně mám novou práci, která je pro mě zajímavá a dává mi čas ke zlepšení mé profesionální úrovně s cílem mít dobré a trvalé zaměstnání v budoucnosti. Na druhé straně mi po raních lekcích nezbývá dost energie, takže přemýšlím, že od nich upustím, ale to mi dělá starosti. Jaký je správný přístup k této situaci?

Moje odpověď: Musíte ukončit své profesionální vzdělání, abyste mohl živit sebe a svou rodinu, zatímco budete studovat Kabalu na „nízký výkon.“ Nicméně ve všech ostatních ohledech se oddejte studiu Kabaly. Pokud se vám podaří udržet rovnováhu času a energie, uspějete v obou.

Je zde něco, co můžeme udělat s krizí?

michael-laitman_12Zprávy ( přeloženo z gazeta.ru ): Ekonomické a politické kalamity v globálním měřítku nutí lidi mluvit o skutečnosti, že současná éra končí a budoucnost bude radikálně odlišná. Nynější finanční krize není vyjímkou. Avšak tentokrát se nám nepodaří nějaký jasný plán „trvajícího univerzálního štěstí.“ Pokud kdokoliv doufá v nalezení takového plánu, jen to demonstruje jejich aroganci.

  Nehledě na to, jedna z nejúžasnějších věcí v životě je nemožnost předvídat budoucnost, protože to dává jednotlivcům a ( celému ) lidstvu šanci se rozvíjet.

Předpovědi lidí o životě po krizi můžeme seskupit do třech kategorií.

1.      Někteří lidé mají za to, že máme co dočinění s případem, kdy se historie opakuje. Že krize, jako je tato, již proběhly dříve a tedy, že globální ekonomika bude obnovena. V určitý čas lidstvo znovu započne život, jaký vedlo před krizí, a že svět bude stejný jako předtím.

2.      Jiní si myslí, že krize není ve skutečnosti krizí ekonomickou, ale krizí našeho cenovního systému, ale že lidská civilizace dospěla k určitému prahu. Nemůžeme pokračovat v žití starými způsoby a nutně musíme vytvořit nový plán, jak existovat. Nikdy se nám ale nepodaří vrátit se do „zlaté éry,“ jako před krizí ( jestli to skutečně byla zlatá éra je už jiná otázka ).

3.      Vědci nás varují, že jestli lidé nezmění svůj životní styl, budou brzy k přežité potřebovat jinou planetu.

…Musíme být k sobě upřímní a přiznat, že nevíme, jak a kdy současná krize skončí. Nikdo nám nemůže vzít právo budovat naši osobní a světovou budoucnost. Nicméně je důležité si uvědomit, že takové konstrukce budou vždy založeny na chybách.

Moje poznámka: Tady jsou mé poznámky k výše uvedeným bodům 1,2 a 3.

1.      S krizemi, které probíhaly v minulosti, se dalo říct, že se historie opakuje, protože všechny proběhly ve stejném egoistické, individuální rovině. Avšak nynější krize vznikla kvůli přeměně z individualistického světa na globální. Proto žádný z našich pokusů vrátit se do minulosti, ke starým zákonům a pravidlům neuspěje. Navíc se nám nepodaří představit si strukturu nového světa založenou na předešlých zkušenostech, protože svět bude nyní stát na odlišných zákonech – zákonech globalizace. Ty jsou v protikladu k zákonům individualistického chování, nehledě na to, zda se jedná o člověka, organizaci nebo stát.

2.      Tato myšlenka je správná. Ale budoucnost je známa. Můžeme a musíme ji studovat. Pak nebudeme muset procházet tolika utrpeními. Kabala je otevřená všem.

3.      Vědci mají pravdu, když chápou, že suroviny naší planety budou nakonec vyčerpány. Podle jejich výpočtů nám toto hrozí kompletním vyhubením v pár nasledujících dekádách. Avšak pokud se začneme napravovat, dostaneme se do větší rovnováhy s Přírodou ( Stvořitelem ), Vyvoláme na nás znovu pozitivní působení Přírody, nastolujíc tak rovnováhu. Navíc se tak stane velmi rychle a nabere to forem, jakých jsme v minulosti nebyli svědky.

Baal HaSulam popisuje zákon singularity (jedinečnosti)

Milostné vztahy a přátelství jsou genetikou Baal HaSulam, článek „Mír ve světě“

Člověk si cítí, že všechna stvoření světa by měla být pod jeho vládou a byla stvořena pro jeho osobní užití. A to je zákon Přírody, který nemůže být porušen. Jediný rozdíl mezi lidmi je v jejich rohodnutích, jak používat ( ostatní stvoření ): Jeden se rozhodne zneužívat lidí dosahováním nejnižších tužeb, další se rozhodne dosáhnout moci, zatímco třetí chce dosáhnout respektu. Navíc, pokud by to bylo možné bez přílišného úsilí, každý člověk by souhlasil se zneužíváním celého světa, aby dosáhl všech tří dohromady: bohatství, moci a respektu. Tento zákon se nazívá „Zákonem singularity“ a je pociťován s srdci každého v srdci každého člověka. A není člověk, který by mu mohl uniknout, ačkoliv každý jeden z nich se bere svůj vlastní podíl tohoto zákona: velký člověk podle své velikosti a malý člověk podle své malosti.

A i když atribut singularity obsahuje vznešený, krásný a půvabný význam, jelikož tato vlastnost k nám přichází přímo od Stvořitele, který je ve světě jediný a je kořenem všech stvoření, stále dokud je tento vjem singularity zaklíněn v našem úzkém egoismu, jeho skutky se stanou zkázou a ničením a zdrojem všech utrpení, které byly a budou ve světě. A opravdu není ve světě jediný člověk, který by byl volný od této vlastnosti a veškeré rozdíly mezi lidmi jsou pouze způsoby, jakými ji využívají. Aby ukojili vášně srdce, nebo pro moc, nebo pro čest. To je to, co dělá lidi odlišné jeden od druhého.

 

Duchovní kořeny třech náboženství

rav11   Otázka, kterou jsem dostal: Nechápu, pro je zde rozdělení do tří náboženství. Pokud je jeden Bůh, proč jsou mezi námi tyto rozdíly?

Moje odpověď: Náboženství nám byla dána v době ukrytí Stvořitele. Avšak, když je stvořitel odhalen, přirozeně se změní v národní tradice, národní kulturu. V duchovnu postupujeme podle tří linií. Tyto tři linie se odráží v našem světě během doby ukrytí jako tři náboženství: Islám odpovídá pravé lini, Křesťanství levé a Judaismus střední.

To má vliv i na to, jak jsou uspořádány jejich kalendáře. Islámský kalendář je lunární ( založen na měsíci ), křesťanský kalendář je solární ( založen na slunci ) a židovský kalendář je lunárno-solární ( založen na obou ). Jak lidé věděli, jaký druh kalendáře vytvořit? Věděli to proto, že vše v našem světě pochází z duchovních kořenů a lidské činy jsou určovány projevy těchto kořenů v našem světě. ( Avšak Kabalista jedná v souladu s těmito projevy vědomě, zatímco ostatní to činí nevědomky. ) 

Co se týče ostatních učení, nejsou považovány za náboženství, ale za víry nebo přesvědčení. Ve světě je jich kolem 3800.