Brána slz je vždy otevřená

Otázka: V kabale existuje takový pojem, který se nazývá „brána slz“. Je řečeno, že brána slz je vždy otevřená. Můžete to vysvětlit?

Odpověď: Když si člověk již plně uvědomuje, že udělal všechno, co bylo možné, aby se přiblížil ke Stvořiteli, a přitom vidí, že toho stále nemůže dosáhnout, pak ze svého nitra propukne v pláč, a tím otevírá bránu slz.

To znamená, že všechny brány jsou zavřené, jenom brána slz je otevřená pro člověka, který k ní přichází tímto způsobem.

Otázka: Když jste teď řekl, že člověk všechno prošel, všechno už udělal, to právě znamená, že jsou všechny brány zavřené?

Odpověď: Ano.

Otázka: Znamená to, že prověřil všechny brány?

Odpověď: Ano. Vždy je třeba prověřit všechny brány. Jak jinak bys mohl vybuchnout ve svém utrpení, v modlitbě?

Otázka: Tedy je možné říci, že v podstatě náš život znamená prověřit všechny brány?

Odpověď: Ano. To je náš život. A všechna ta utrpení, která cestou dostáváme, jsou proto, že je brána zavřená.

Otázka: Přicházíme tam s věkem, s moudrostí? S čím přicházíme k bráně slz?

Odpověď: S prosbu.

Otázka: Z bezmoci?

Odpověď: Z bezmoci. S prosbou, že jsme všechno prošli, a kromě Stvořitele nám nikdo nemůže pomoci a pouze k Němu se obracíme.

A jsme toho schopni! Ne jen plakat a křičet jako dítě. Ale tehdy, když jsi už vším prošel a tvé zoufalství je větší než všechny problémy, které jsi dostal.

Originální zdroj zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: