Daily Archives: 3. 2. 2024

Stvořitel uslyší vše beze slov

Otázka: Jak přistupovat ke stavům, když není jasné, za jakým účelem ti je Stvořitel dává? Jak je správně zvládnout?

Odpověď: Zeptej se Ho. Zejména, když věříš, že vše, čím procházíš, dostáváš od Něj, pak máš právo se na Něho obracet a položit Mu všechny otázky. (Pokračování textu…)