Daily Archives: 1. 2. 2024

Myslíte, že v budoucnosti můžeme mít mírový život bez jakýchkoli válek?

V lidském vývoji přijde etapa, kdy pocítíme, že nemůžeme pokračovat v odloučení od poznání a procítění skutečných přírodních zákonů, které nás řídí, a že jejich odhalení v našem životě je to jediné, co nám chybí. V knize proroka Izaiáše je známý výrok: „A své meče překovají na pluhy a svá kopí na srpy. Národ nepozvedne meč proti národu a už se nebudou chystat na válku.“ (Izaiáš 2:2–4).

(Pokračování textu…)