Monthly Archives: Listopad 2023

Milosrdenství Stvořitele

Otázka: Co lze nazvat milosrdenstvím Stvořitele vůči stvoření?

Odpověď: Milosrdenství Stvořitele spočívá v tom, že nám dává příležitost, abychom z tak nízkého stavu, kdy jsme odříznuti od spojení s Ním i s našimi přáteli, dosáhli splynutí s nimi i s Ním samým. (Pokračování textu…)

Obětovali byste se pro záchranu jiných lidí?

Mnoho lidí se nyní nad touto otázkou zamýšlí, protože se objevuje několik příběhů o sebeobětování za záchranu druhých v současné válce mezi Izraelem a Hamásem.

Například, první den války šest přeživších přátel vyprávělo, jak jim desátník Matan Abergil zachránil život, tím, že na ně skočil a pohltil sílu granátu, který byl vržen do jejich obrněného transporteru. Také Tali Hadad, matka šestí dětí, jezdila tam a zpět, aby odvezla 13 zraněných do nouzového lékařského střediska v Ofakimu, zatímco město bylo pod útokem. (Pokračování textu…)

Požádejte Stvořitele o pomoc

Poznámka: Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.

Odpověď: Lidé, kteří usilují o dosažení cíle stvoření a chtějí dosáhnout správného stavu, by si měli uvědomit, že musí zaměřit svoji pozornost na dva druhy úsilí. (Pokračování textu…)

Co spustilo 7. října útok na Izrael

My, lid Izraele, nejsme ani zdaleka jednotní. Před tragickými událostmi ze 7. října jsme vypadali jako cokoliv jiného, jen ne jeden národ. Vynaložili jsme málo úsilí, abychom se k sobě přimkli a přehlíželi jsme naše spoluobčany. S každým dalším rokem máme pocit, že se od sebe vzdalujeme. A v důsledku toho si musíme položit otázku, zda můžeme být skutečně považováni za izraelský národ. (Pokračování textu…)

Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

Poznámka: V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku.

Pokud odpoví špatně, položí ho na běžící pás a je odvezen do krematoria. Tam je zdánlivě zpopelněn, uložen do urny a po nějakém čase se „znovu narodí“. (Pokračování textu…)

Z jednoho Zdroje

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se často opakuje věta, že myšlenky Stvořitele nejsou našimi myšlenkami. Jak lze tuto frázi využít pro naši práci?

Odpověď: Faktem je, že vše od Stvořitele pochází z touhy dávat, zatímco od nás vše pochází z touhy přijímat. A proto je řečeno, že naše myšlenky nejsou Jeho myšlenkami, naše činy nejsou Jeho činy. (Pokračování textu…)

Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. (Pokračování textu…)

Co dělat, když vám někdo odvede ženu?

Otázka: Igor Vám píše: „Milý Michaeli Laitmane, nikdy jsem si nemyslel, že mě to může potkat! Stalo se mi neštěstí. Můj nejlepší přítel mi ukradl manželku! Je to klasický partnerský trojúhelník a já nemohu dýchat, nemohu žít! (Pokračování textu…)

Základ všech problémů

Otázka: Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak?

Odpověď: Z pohledu Stvořitele není mezi nemocemi žádný rozdíl. Nemoci prožíváme pouze podle toho, jak daleko a jakým způsobem jsme od sebe vzdáleni. (Pokračování textu…)

Příčina všech nemocí

Otázka: V sedmdesátých letech minulého století se k rakovinotvorným nemocem přidaly problémy s AIDS. Dnes onemocní rakovinou dokonce i děti. Jak je to možné, vždyť projevům nemoci u člověka musí nejdříve předcházet delší doba patologické kumulace buněk? (Pokračování textu…)