Daily Archives: 12. 11. 2023

„Ohledně stromu života“

Otázka: Co je strom života?

Odpověď: Strom života je naše cesta, po které jdeme, ne však v rozporu s Tórou, ale přesně podle Tóry. Pouta dobra, lásky a vzájemné pomoci nás všechny svazují a přibližují nás k sobě stále více a více – od člověka k člověku. Pak můžeme říci, že lidé jdou „cestou stromu života”.

Z lekce k článku z knihy „Šamati“, 3. 11. 2023

Originální článek zde.

[#320283]