Monthly Archives: Říjen 2023

Můžete mi říct nějaké otázky, které mi pomohou se zamyslet nad sebou samým?

Mám lásku k lidstvu?

Pokud se vám hned od začátku zdá přehnané mít lásku k celému lidstvu, můžete začít s láskou k lidem ve vaší vlastní zemi.

(Pokračování textu…)

Nejlepší pomoc od Stvořitele

Otázka: Ať se snažím sebevíc, vždycky mám pocit, že Stvořitel jako by nepřijímal mé úsilí, jako by podněcoval mou touhu potěšit Ho ještě více.

Budu mít někdy pocit, že Mu přináším potěšení? Nebo mě Stvořitel donutí uvědomit si, že stále dělám něco špatně? (Pokračování textu…)

Je možné milovat zlého člověka?

Ano, můžete milovat lidi, kteří se dopouštějí dokonce i nejodpornějších činů, protože se v nich nachází kousek duše. Musíme pochopit, že mezi těly a dušemi existuje rozdíl. To, že lidé, kteří konají dobro nebo zlo ve světě, nemusí znamenat, že mají duši.

(Pokračování textu…)

Jak změnit náš svět?

Poznámka: Nazýváte náš svět nízkým, špatným. Ale ve skutečnosti je tento svět duchovní.

Odpověď: Pokud ho správně používáš.

Otázka: V podstatě je naším úkolem obrátit naše vnímání a celý tento svět se stane harmonickým, krásným, příjemným? (Pokračování textu…)

Ako zefektívniť individuálnu výuku?

Individuálny prístup vo vyučovaní je aj v súčasnom vzdelávacom systéme skutočným problémom. Individuálne potreby detí by mali byť vždy na prvom mieste. Napriek tomu by sme mali skontrolovať, či deťom vyhovuje.

(Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Čtrnáctý díl.

Proč byl svět stvořen druhým písmenem, „Bet“, a ne prvním, „Alef“?

Písmeno „Alef“ se objevilo mnohem později – ve světě Acilut. Nejprve se ve Vyšším světě objevilo písmeno „Jud“ a obecně byl náš svět vytvořen písmenem „Bet“ – „Berešit“ („Na počátku“), protože toto písmeno ukazuje přesně na začátek. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Třináctý díl.

Vědci zkoumali genom Židů a zjistili, že je zcela identický s Iráčany. Prakticky jsou to lidé ze stejného Babylonu, z Iráku.

Irák je územím starověkého Babylonu. Ale v principu je to jedno. Není to ani otázka národnosti, protože Židé – to není národnost. Jsou to lidé, které Abraham povolal, aby byli jeho učedníky a aby se kolem něj sjednotili podle zásady „miluj bližního svého“. Museli to udělat, aby dosáhli Vyšší svět.

Ti lidé, kteří začali naplňovat zákon „miluj svého bližního jako sebe sama“ a díky tomu dosáhli Vyšší svět, Vyšší systém řízení, se začali nazývat Židy – „Židé“ od slova „Ihud“, „sjednocení“. A Žid znamená „přechod“ („ever“) od pocitu našeho světa k pocitu Vyššího světa. Židé proto nejsou národ, ale ideologická skupina.

Pokud jde o Iráčany, mohou to být v jistém smyslu bývalí Židé, kteří tam buď zůstali, nebo se cestou ztratili. Ale na tom nezáleží! V tomto ohledu kabala u nikoho nerozlišuje národnost.

Proč některé jazyky a národy umírají, rozpouštějí se, mizí?

Protože tyto systémy jsou otestovány a končí jako části rakety – odstřelí se, je konec.

Hebrejština však zůstává, protože pochází z kořene Vyššího řízení, který popisuje. Všech dvacet dva sil (písmen abecedy) a pět dalších pomocných, popisuje samotný systém, z jehož prvních kořenů sestupují Vyšší síly a vládnou našemu světu.

Webinář „Písmena. Jazyk kabaly“, 17. července 2016

Předchozí díl:

Pokračování následuje.

Originální článek zde.

Prosba ze zlomeného srdce

Srdce izraelského lidu je bolavé z tragických událostí, které se dějí. Je to bolest, kterou cítí hluboko uvnitř a která prostupuje samotným vzduchem, který dýchá.

Jak kdysi prohlásil kabalista Menachem Mendel z Kocku: „Nikdo není úplný, když se jeho srdce rozpadá na kusy.“ Zlomené srdce je velmi citlivé na své vlastní rány a vroucně touží po uzdravení a celistvosti. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Dvanáctý díl.

Má každé písmeno hebrejštiny nějaký význam nebo je význam pouze ve slovech, jako v kombinaci písmen?

Každé písmeno má samozřejmě svůj vlastní význam a představuje určitou sílu nebo vlastnost. A sada písmen je slovo nebo jasně definovaný příkaz. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Jedenáctý díl.

Co je skutečná gematrie?

Gematrie je číselné vyjádření jakéhokoli slova, jakéhokoli příkazu. Hovoří o specifické síle tohoto slova či příkazu – jaké světlo se v něm nachází a na jaké úrovni. (Pokračování textu…)