Současné globální krize jsou krizemi tužeb

Otázka:   V dnešní době existují stovky televizní kanálů, a často slyším jak si lidi stěžují že nemají co sledovat. Je to podobné našemu světu, na první pohled všechno máme, ale stejně  nám něco chybí. Tak co vlastně hledáme, co nám ještě chybí?

Odpověď:  Existuje pět úrovní tužeb rozdělených do tří skupin, v první skupině se nacházejí animální touhy (potrava, reprodukce, domov), druhá zahrnuje lidské touhy (peníze, uznání, znalosti) a třetí skupinu tvoří duchovní touha, tak zvaný bod v srdci.

Dokud byly aktivní pouze první dvě skupiny tužeb, spokojili jsme se s jejich „zkrocením“ pomocí rutiny a potlačování, avšak ve chvíli, kdy se objevil bod v srdci, přestaly první dva způsoby fungovat a nastala potřeba poohlédnout se po něčem jiném. Právě tehdy se po tisících letech čekání na pravou chvíli vynořila moudrost kabaly.

Moudrost kabaly je nástrojem pro Tikkun (nápravu) a jejím používáním můžeme změnit kavanu (záměr) z touhy po sebeuspokojování definované jako egoismus na touhu uspokojit celou přírodu (Stvořitele), jež je definovaná jako altruismus.

Současné globální krize jsou krizemi tužeb, a pokud použijeme moudrost kabaly k uspokojení největší touhy ze všech − touhy po duchovnosti, veškeré problémy se vyřeší automaticky, neboť jejich podstatou duchovní nespokojenost, již mnozí zažívají.

Interview agentuře EFE News Agency v Madridu

Spousta španělských novin zveřejnila moje interview s agenturou EFE News Agency, které jsem dal v Madridu s nadpisem „Skutečná Kabbala – to není madonna“.

Obsah kapitol: původ Kabbaly, Kabbala jako prostředek a východisko ze světového krize, informace o kongresech a tiskových konferencích v Madridu, Buenos Ajrese a Turecku.

spa_2009-08-26_statia-mexico_interview_w.jpg

 

Část zveřejněných kapitol: El Periódico de México (Mexiko), La Vanguardia (Kolumbie), La Razón (Španělsko), El Economista (Španělsko), La Voz Digital (Španělsko), La Región (Španělsko), Atlántico (Španělsko), La Prensa (Španělsko), ADN (Španělsko).

Mistrovský plán

Otázka: Jaké je poslání lidstva ve vesmíru?

Moje odpověď: Moudrost kabaly, jinými slovy moudrost přijetí, se poprvé objevila zhruba před pěti tisíci lety, tedy v době, kdy lidé začali pátrat po smyslu své existence. Ti, kdož věděli, byli nazýváni kabalisté: znali smysl života a poslání lidstva ve vesmíru.
Touhy většiny lidí byly příliš nízké, než aby usilovali o tyto vědomosti, a když kabalisté zjistili, že lidstvo jejich moudrost nepotřebuje, skryli ji a tajně připravovali na dobu, kdy na ni budou všichni připraveni; lidstvo mezitím podporovalo rozvoj jiných směrů, například náboženství a vědy.
V současnosti je stále větší množství lidí přesvědčeno, že náboženství a věda neposkytují odpovědi na nejzávažnější dotazy. Začínají se ohlížet jinam a to je ta chvíle, na níž kabala čekala a proč se znovu objevila – aby poskytla odpověď na smysl života.
Kabala uvádí, že příroda, jež je synonymem pro Stvořitele, je nedotčená, altruistická a sjednocená, a že je třeba jak porozumět přírodě, tak vnést stejné hodnoty do svých životů.
Kabala dále uvádí, že pokud tak budeme činit, nejen že se vyrovnáme přírodě, ale také pochopíme myšlenku, jež se nachází v jejím pozadí, tedy mistrovský plán; pochopíme-li mistrovský plán, vyrovnáme se Mistru plánovači, a to je celý smysl Stvoření – vyrovnat se Stvořiteli.

Egyptské rány můžeme přeleťet

Otázky, které jsem dostal, o duchovnu během krize:

Otázka: Studoval jsem Kabalu několik let. Bylo pro mě velmi jednoduché říct, že cokoliv, co se děje, nezáleží jak špatné, nám pouze má ukázat, kde jsme sešli z cesty – dokud se něco špatného nestalo mě. S možností být vyhozen z práce naklánějící se nade mnou, moje myšlenky okamžitě zbloudily od studia a mám potíž vnímat správně lekce. Jak mám pokračovat v pohybu správným směrem, když všechny moje myšlenky jsou o tom, jak zaplatit nájem a nasytit své děti? Chci říct, koho zajímá duchovno, když je jeho břicho prázdné?

Moje odpověď: Zjevně musíme pokračovat v budování naší cesty ke Stvořiteli právě z těchto stavů a pochyb. Zbytek ucítíte sám ze svých stavů a ucítíte to ještě silněji, než předtím.

Otázka: Tóra říká, že Egyptské rány přešly domy židů bez povšimnutí. Znamená to že teď, v čase bezprostředně hrozících pohrom lidé, kteří studují Kabalu, budou cítit tyto pohromy (rány) ve svém fyzickém životě na nižším stupni?

Moje odpověď: Není pochyb o tom, že každý člověk světa, který studuje kabalu a usiluje přiblížit se ke Stvořiteli, vyvolává pozitivní působení Přírody (Stvořitele). Je pak těmito pozitivními vlivy přitahován blíž místo negativních nápravných sil, které tlačí ostatní zezadu.

Otázka: Mluvíte o Egyptských ranách. Jaký je zbytek ran, které kabala předpovídá, že se stanou?

Moje odpověď: Doufám, že uvidím svět, který tyto rány s pomocí kabaly „přeletí“, usilujíc dosáhnout kvality lásky a dávání druhým.

Všechny překážky jsou zdolatelné

Výňatky z ranních lekcí (12.12.08): Člověk musí vystoupit z nejnižšího stupně, zvaného “náš svět,” kde je všechno zastřeno, na nejvyšší stupeň, zvaný “Svět nekonečna,” kde je vše odhaleno. Stupně vzestupu se nazývají “světy” a odráží míru nápravy našich tužeb.

Není naplnění  bez předběžného pocitu prázdnoty. Když každý z nás napraví svou individuální touhu (prázdnotu), dáváme tvar Vyšší síle, odhalujíc ji podle míry naší nápravy. Proto tedy žádáme tuto Sílu spíš o nápravu než odhalení.

Naplnění touhy se neděje díky přijímání, ale díky dávání. Jinak by bylo nemožné  ji naplnit. Abych byl přesný, je to možné, ale naplnění bude ohraničeno naším světem a životem. Cokoliv víc než to je nemožné. Je tomu tak proto, aby nám bylo umožněno dojít k jiné metodě naplnění – dávání (bestowal).

Pak je člověk naplněn svou láskou k bližnímu, dáváním, místo něčeho, co přichází  zvenčí. Utrpení je pocit nenapravených tužeb. Vidíme je jako utrpení, protože se liší od Stvořitele.

V kabale studujeme naše budoucí stavy a to nám umožňuje se vyvíjet. Vývoj lidské duše je podobný vývoji dítěte: tím, že si přejeme vyrůst, přitahujeme na sebe sílu nápravy.

Člověk musí vidět problémy a trápení jako šanci postupovat tím, že je bude překonávat. Vše se děje pro lidský postup. Avšak, pokud se člověk správně připraví, pak místo aby vnímal bolest utrpení, bude vnímat jeho směr a pohybovat se podél něj. V tomto případě místo vnímání utrpení, vnímá člověk cestu.

O našem televizním kanálu bylo diskutováno ve zpravodajství

Israelský časopis “Pnai Plus” publikoval následující článek (napsán ve svém obvyklém, poněkud sarkastickém stylu) o našem televizním kanálu:

Modleme se: “Kabalistický” kanál

“Zde je rozkošný nápad: jednoduchá verze duchovna představována na televizním kanále! Chci říct, ale no tak, ne všichni, kteří se chtějí duchovně rozvíjet, tak musí činit, zatímco sedí v umělohmotné židli na “duchovním” semináři na živo. Někteří z nás dávají přednost duchovnímu bádání bez toho, aby opustili gauč.

Organizace Kabbalah L’Am , vedená Ravem Dr. Michaelem Laitmanem, se rozhodla pořádat nekončící vysílání (decided to hold an around-the-clock broadcast), a jejich motem je: “Připojování se k Dobru.” Vlastně to vypadá, že se tato myšlenka postupně stává skutečností, dokonce i když to znamená ukazovat stále dokola stejného moderátora, který již nyní vykazuje známky únavy.

Zkusil jsem to a podíval jsem se na diskuze, vzdělávací programy, show o vztazích mezi muži a ženami, živé lekce doktora Laitmana a jeho konverzaci s Gilem Kopachem o týdení porci Tóry. Konečné rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl je, že tihle týpci nežertují (that these guys are really down to business) . Opravdu chtějí, abych se cítil dobře a daří se jim to bez kázání. Definitivně to zkusím znova.”

Jedinou svobodu, kterou máte, je vaše reakce ke Stvořiteli

Všechny myšlenky a touhy, ať už soukromé nebo sociální, jsou k nás sesílány ze shora, od Stvořitele.

Všechny pramení z jediné síly v Přírodě ( viz. článek “Není nikdo jiný kromě Něj”). V tomto případě je nutné, být v neustálém vnitřním dialogu se Stvořitelem, neustále zkoumat, co objevíte ve své mysli a srdci, snažit se porozumět, co se vám Stvořitel snaží říct, jak vás řídí, a co by mělo být vaší reakcí.

Nejprve si člověk musí  uvědomit, že vše je k nám posíláno ze shora s účelem, abychom se vyvíjeli. Proto to člověk musí přijímat s vděčností, protože to bylo speciálně zvoleno, aby to bylo vhodné jeho stavu a aby to zajistilo jeho optimální vývoj pro dosažení Stvořitele.

Poté člověk musí  pocítit žádost. Nakonec, pokud člověk necítí touhu postupovat, pokud cítí, že má důležitější věci, kterým se musí věnovat, a jiné problémy, které musí nejprv vyřešit, takže se o ně rychle postará a pak se vrátí ke Stvořiteli – to je k němu také sesláno ze shora, proto aby rozpoznal, „K čemu to?“

Tím, že se zabývá  kalkulacemi o tom, co je důležitější, člověk zapomíná, že s ním je ze shora hráno, že mu Stvořitel ukazuje, jak lehko se (člověk) od Něj dokáže odpojit. Koneckonců, Stvořitel je odhalen jen mocí (virtue) lidských snah udržet spojení s Ním. Vše, co existuje ve mně a kolem mě, přichází od Něj. On existuje ve mně, řídí vše, co se ve mně a mně děje.

Jediný bod, který  od Sebe (míněno od Stvořitele) nechává svobodným, je moje reakce. Zde může být vyjádřeno mé „Já.“ Tento bod je ve mně a tento bod mě budí a odhaluje se mi, pokud důrazně trvám na uvědomění si, že mi, mým myšlenkám a touhám, Stvořitel ze shora vládne. Tento bod, kde rozpoznávám Jeho vládu ze shora, kde Jej toužím cítit a odpovídat Mu – je bodem pravdy, počátkem lidského „Já.“  

První mezinárodní kabalistický kongres v Turecku!

První kabalistický kongres svého druhu, Euroasijský kongres svede oba kontinenty dohromady pod společným tématem „Sjednocený svět v nové realitě.“

Tento kongres je otevřen absolutně každému, ať už jsou v kabale noví, nebo studují po leta.

Obzvláště zveveme všechny, kteří studují s Bnei Baruchem skrze Bnei Baruch Learning Center či na vlastní pěst skrze www.kab.tv.

Kongres bude obsahovat lekce Michaela Laitmana, kulturní večery, hry pro každého, jídla, písně, tance, a co je nejdůležitější, množství lidí z odlišných etnik a mluvících různými jazyky, setkávajících se zde v tomto společném bodě lidské jednoty! Luxusní hotel též zaručí pohodlný pobyt jak pro dospělé, tak pro děti.

Kongres se odehrává v Kremlin Palace v Antalii v Turecku. Očekáváme mezi 1500-2500 účastníky, takže se ujistěte, že se zaregistrujete co nejdříve, protože místa jsou omezená. Informace a registrace na kabbalahbbprague@gmail.com

Krize smaže válku pohlaví

Dvě otázky, které jsem dostal, o vztazích mezi muži a ženami:

Otázka: Stále je zde nevyřešená otázka týkající se chování (behavior) mezi muži a ženami, jejich konflikty jsou příkladem pro všechny konflikty v jakýchkoliv vztazích: pokud tento konflikt není vyřešen, nemůže zde být řešení pro všechny ostatní vztahy.

V moderním světě se ženy snaží stat se rovnými mužům – ne tím, že dělají stejnou  práce, ale tím, že získají stejné uznaní jako muži, hrající své hloupé globální hry, zatímco ženy nadále udržují celou domácnost, a všichni víme, že bez té nic ve světě nebude fungovat.

Jaké jsou zamýšlené  způsoby chování budoucího systému? A co si pan Laitman myslí  o paní Laitmanové vzhledem k tomuto tématu? Můžeme vidět paní Obamovou, paní Clintonovou, ale nikde nevidíme paní Laitmanovou!

Moje odpověď: Válka mezi pohlavími je smýšlená. Krize ji smaže a přivede všechny zpět k jejich přirozeným rolím. A až zaujmeme naše přirozené role, budeme se v životě cítit spokojeně.

Když jsem studoval s Rabašem, paní Laitmanová zasvětila spoustu své fyzické a emocionální energie, aby se starala o rodinu mého Učitele, a vždycky mi pomáhala na mé cestě. A pokračuje ve své podpoře dodnes!

Avšak “Kol Kvoda Bat Melech Pnima” (velikost ženy leží v její skromnosti – modesty) – nechce se veřejně prosazovat nebo být slavnou. Nemá touhu bavit veřejnost. Má děti a vnoučata je s tím zcela spokojená!

Otázka: V jedné ze svých řečí o mužích a ženách jste řekl: “Pokud chceme mít dobrou, šťastnou a úspěšnou rodinu s hodnými dětmi, napravme svou vnitřnost (internality), která se poté rozšíří i do vnějšku (externality).” Takže dokud se nenapravíme, proč bychom se měli ženit a rodit děti, které budou nešťastné?  

Moje odpověď: Abyste měli co napravovat! Podle tradice se během zásnub a svateb rozbíjí talíř a sklenice, což naráží na to, že svou cestu začínáme rozbití a nenapravení, a že se musíme společně napravit v manželství (Zivug). Manžel a manželka se spojují proto, aby mezi nimi byl odhalen Stvořitel  (Ish Ve Isha Ve Shechina Beynechem). 

Kabalistická definice

Otázka: Co je Zionismus? Co má dočinění s Kabalou a Bnei Baruch?

Moje odpověď: “Kabala je metodou odhalení Stvořitele člověku v tomto světě” (Baal HaSulam, článek “Esence moudrosti Kabaly”). Zionismus je sociální hnutí pro návrat do Zionu ( Israele ). Kabalistická definice je následující: Země Israel se také nazývá “Zion” ze slova Jecia – “východ” ( exit ) v hebrejštině. Jakýkoliv člověk, která opustí limity našeho egoistického světa a vstoupí do Vyššího, Altruistického světa, vstoupí do “Zionu.” Mi Tzion Tize Tora  (Tóra přijde ze Zionu) znamená, že když člověk opustí svůj egoistický stav. Přijde ke Světlu.

Otázka: Během posledních dvou lekcí jste zmínil “Smíšený dav.” (Mixed multitude) Kdo to je?

Moje odpověď: “Smíšený dav” (Erev Rav) jsou protivníci kabaly, kteří brání lidem v návratu z duchovního exilu a objevení Stvořitele. A dokonce I když člověk touží po dávání a lásce, Erev Rav se mu snaží zabránit v postupu jakýmikoliv možnými způsoby. Zastoupili Mojžíšovi cestu, když se snažil odvést lidi z Egypta ( duchovní vyhnanství ) k odhalení Stvořitele. Také mu kladli všechny možné nástrahy během jeho čtyřicetileté cesty pouští.

Dnes také rozšiřují všechny možné druhy pomluv. Nemohou nadále mluvit proti Kabale, protože to už není možné, ale proti lidem, kteří ji rozšiřují, včetně naší organizace. Je psáno, že jsou Irei Hašem Ovdei Paroh – ti, kdo se bojí Stvořitele, ale přejí si zůstat uvnitř svého egoismu.

Gaon z Vilny (Agry) napsal ve Světle Zoharu, 3: 28 “Adam Ve Išto”: “V budoucnosti nám Mojžíš odhalí vše, narozdíl od toho, jak je to teď schováno v Tóře ve formě příběhů, zamýšlených pro Erev Rav, kteří nestudují skrytý význam.”

Strana 157 z 161« První...1020...155156157158159...Poslední »