Category Archives: Spojení

Skrytá spojení

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když se odhalí spojení mezi námi, stane se tak jen ve mně, nebo v rámci celé skupiny?

Odpověď: Toto je individuální odhalení člověka ve skupině. Jeho přátelé ale neodhalí to, co bylo odhaleno jemu. To záleží na individuální práci každého.

Například, když jeden z našich přátel zjistí, že je připraven spojit se svým srdcem a duší s námi všemi, všemi jiskrami existujícími v nás od rozbití, pak okamžitě odhalí společnou sílu nazývanou Stvořitel, která působí v celém vesmíru. Ale pokud nejsme na stejné úrovni spojení mezi námi, nebo na úrovni vyšší, nebudeme tam cítit jeho přítomnost.

Je to stejné v našem světě: Člověk se může schovat před ostatními tím, že o sobě nedá jakoukoli duchovní informaci.
[31985]
Z 4. části denní lekce kabaly 5.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Budování nádoby pro lásku

Dr. Michael LaitmanOtázka: Ve skutečnosti své přátele vůbec nemám rád. Které stavy mi mohou pomoci rozpoznat ve skupině Stvořitele?

Odpověď: Nemáš rád Stvořitele potud, co nemáš rád své přátele. K odhalení Světla potřebuješ pro lásku nádobu. Spojuji se s bodem uvnitř svého přítele, s jeho duchovní touhou. 

Je-li ve skupině, je jisté, že ho tam přivedl Stvořitel. Stvořitel dal mému příteli bod v srdci a to je důvod, proč jsme spolu. Zbývající vlastnosti, které vidím v sobě a svém příteli musím napojit na tento bod uvnitř.

Tyto vlastnoti se musí stát podporou, půdou pro růst a vývoj tohoto bodu. Kolem něj budou všechny naše touhy budovat nový duchovní Partzuf.
[27904]
Z 1. části denní lekce kabaly, “Úvod do knihy Zohar,” článek “Růže”

Toto je utrpení mého Faraona

Dr. Michael LaitmanBěhem kongresu jsme získali něco velkého a vzácného: prvně jsme objevili, že Faraon sedí v našem nitru a nenávidí nás a my se ho máme zbavit, utéct pryč, odejít z Egypta… ale nejsme toho schopni.

Nikdy bychom si neuvědomili, že od něho musíme utéct. Doufali jsme, že budeme moci odhalit duchovno v našem egoismu, v “Egyptě.” Ale my jsme si ani nemysleli, že tohle je “Egypt.” Ale teď začínáme chápat, že se od něj musíme osvobodit.

Náš Egoismus, Faraon, obdržel úder a toto zklamání prošlo skrze něj. Teď vidíme, že se musíme distancovat od touhy, ve které jsme odhalili zklamání a hořkost.

Avšak kdybychom nedošli úplně do konce, necítili bychom deziluze a to, že nás něco zastavuje. V duchovnu neexistuje žádný falešný kompromis, musíme jít až dokonce. 

A proto se v nás manifestoval určitý nový vjem. Stejné zklamání, síla utrpení, kterou teď cítíme ( protože já jsem investoval tolik úsilí, měl tolik nadějí a nic se nestalo) je můj Faraon, který obdržel výprask a teď trpí.

Nicméně Faraon musí cítit bití, jinak bychom od něj nebyli schopni utéct. Vskutku, utíkáme pouze od zla.

Pokud odhalím mou egoistickou touhu, moji přirozenost jako zlo, budu od něj chtít utéct. A možná budu muset zažít víc takových úderů, než se rozhodnu, že to musím udělat. Doslova musím vyjít ven ze své kůže, vystoupit ze svého “těla.” Tohle je nazýváno, že Faraon dostává údery, “deset ran Egyptských.”

Dosáhli jsme toho jenom proto, že jsme se přese všechno mezi námi sjednotili. Jedno je vždy odhalováno oproti druhému, jak je psáno “ve Tvém Světle uvidíme Světlo.” Díky tomuto sjednocení a naší přípravě jsme si uvědomili, že trpíme díky naší egoistické povaze. A tohle je velký úspěch!

Miliony lidí, kteří se účastnili kongresu virtuálně, byli společně s námi. Oni také prošli stejnými stavy.

Z lekce „Týdenní porce Tóry „12/11/2010

Konec filmu ve tmavé hale

Dr. Michael Laitman

Účel celé naší práce je odhalit Stvořitele. Postrádáme ho. Kromě Něj není v realitě nic jiného.

Stvořitel je všezahrnující síla, které jsme součástí, i když to nevnímáme. Naše egoistické touhy nerozeznávají Stvořitele. Nejsme vyladěni na stejnou vlnu, nemáme vlastnosti, které má On. Proto pracujeme výslovně na naší touze, kterou je zapotřebí změnit, přesměrovat z důvodu odhalení Stvořitele, aby odpovídala zákonu ekvivalence formy.

Právě teď vidíme, slyšíme, dotýkáme se a cítíme v našich smyslech. Pokud to změníme, rozšíříme rozsah vnímání. Ale to neznamená, že zvětšíme citlivost našich smyslů prostřednictvím přídavných nástrojů jako je radar, rádio, telescop nebo mikroskop. Nezvětšujeme citlivost egoistických přání. Spíše měníme jejich esenci, přepneme z vnitřního vnímání na externí a přidáme vlastnost odhalit věci, které jsou vnější namísto těch, které přicházejí dovnitř.

Pokud se touha změní tímto způsobem, expanduje z pěti fyzických (tělesných) smyslů (pocitů) vidění, slyšení, čichu, chuti a dotyku do pěti duchovních smyslů Sefir: Keter, Chochma, Bina, Seir Anpin a Malchut. Nyní to funguje opačným způsobem: Dávání namísto přijímání a my přijímáme vyšší realitu v nich skrze usilování o dávání.

Přestože s tímto ještě nejsme důvěrně obeznámeni, může se to změnit. To je to, co nám říkají lidé, kteří toto již dokázali a získali úplně nový život.

Právě teď žijeme v realitě pěti smyslů, v obraze světa namalovaného egoistickými touhami. Ale když jednou převrátíme záměr vnímání, vyjdeme z nás ven a začneme chápat novou vnější realitu ve vlastnosti dávání, kterou získáme jako dodatek k vlastnosti přijímání, kterou už nyní máme.

Tohle je nový svět, který se nám odhalí v nových pěti smyslech. Má své vlastní barvy a zvuky, mysl a pohyby duše, má všechno co máme my tady a mnohem víc než to, je mnohem jasnější (čistší) a dokonalejší. To jsou naše pozemské kořeny.

To je to, čeho potřebujeme dosáhnout, to, k čemu chceme dojít. Po všem, naše egoistická touha, která funguje odpovídajícně principu spotřeby, už vyčerpala sama sebe. Náš egoismus se stal více a více zoufalý a my jsme ztratili zájem o “film” který jsme viděli a hodnotili. Už se více nezajímáme o tento životní film a už nás více nenaplňuje.

Dochází k tomu celé lidstvo. Vnímání zaměřené dovnitř už nás více nenaplňuje. Vyčerpali jsme všechny jeho rezervy a teď začínáme usilovat skrze externí vnímání. Pokud pouze jednou změníme naši touhu a přepneme z vnitřního na vnější, uvidíme převrácený svět, svět dávání. Jak je psáno: ”Viděl jsem obrácený svět” (“Olam Afuch Raiti”).

Z denní lekce Kabaly 12/11/2010, Přijď k Faraonovi – 1

Chci překročit Machsom!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když překročíme Machsom (bariéru oddělující nás od spirituality), uděláme to společně, nebo každý za sebe, až přijde jeho čas?

Odpověď: Machsom je potencionální hranice. Pokud usiluji o sepětí s přáteli a z odloučení toužím po větší blízkosti, snažím-li se jak nejvíce mohu potřít tuto vzdálenost, avšak jsem neschopen tak učinit, pak se obrátím na Stvořitele, Světlo a prolomím Machsom. Jinými slovy, mé ego zůstane, ale přeji si se nad něj povznést navzdory skutečnosti, že jsem si to v předcházejících etapách zrovna nepřál a jeho přítomnost ve mně jsem akceptoval.

Tak tomu bylo před Machsomem. Avšak nad ním existují dvě formy spojení: “dávat kvůli dávání,” úrověň Bina a “přijímat kvůli dávání,” úroveň Hochma and Keter.

Kde si tedy Machsom uvědomím? Ve spojení mezi námi. V něm nejsem subjektem našeho vzájemného vnějšího působení  a projevů osobní nákloností.  Tady musím pracovat  výhradně uvnitř.

Musím cítit vnitřní schopnost se v sobě s nimi spojit, v našich touhách tak, že  se všechny naše jiskřičky odevzdání spojí dohromady. Jakmile si to začnu přát, překročím Machsom. Prozatím všechny naše egoistické atributy přetrvají. Vždyť jsme ještě nenapravili naše ego, ale vzrostli nad něj, dychtíce po sjednocení naší vášnivé touhy po spiritualitě, vlastnosti dávání.

Jsou-li naše jiskry dávání spojené dohromady, vytvoří nádobu pro Světlo Hassadim (Milosrdenství), protože taková nádoba už má atribut Hafetz Hesed (předsedat svému egoismu). Tehdy začne člověk vnímat vládu Vyššího Světla nade vším.

Pod Machsomem, to stejné Vyšší světlo naplňuje celou realitu, ale nevnímáme to. Jakmile se začnou naše body v srdci spojovat, ve spojení, hustotě, komprese mezi nimi, najednou začnu cítit světlo, které vším proniká. Nicméně jiskřičky už Světlo „našli“ a stali se jeho „měřidlem“.

Nyní jsme ve stejném stavu, nepotřebujeme se zaměřit na jiné dimenze či jiné galaxie.  Světlo přebývá mezi námi a my k němu nejsme pouze dostatečně sensitivní, postrádáme orgán k jeho vnímání. Čím blíže si jsou naše srdce, o to více objevíme Světla, které mezi námi přebývá. Dojdeme k tomu společným odevzdáním a touhou, aby se tak stalo.
[26413]
Ze 2. lekce Světového kabalistického kongresu, 09/11/2010

Prodchnutí jedním jediným polem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké je naše vzájemné spojení?

Odpověď: Spojení je když se na tebe podívám a ty začneš chápat o čem přemýšlím. Spojení je když stojíš 30 metrů za mnou a já cítím že jsi za mými zády.

Je mnoho druhů spojení mezi námi, mnoho polí ve kterých se ovlivňujeme. Elektrické, magnetické, biochemické pole, pole tužeb, myšlenek a záměrů. Všechna tato pole nás spojují.

Všechna živá těla kolem sebe vytvářejí pole a my se vzájemně spojujeme našimi poli. Někdy se spojíme, jindy nemůžeme. Vše záleží na objemu do jakého se naše pole shodují.

Jakkoli, existuje speciální, silné a povznesené pole: duchovní spojení mezi námi. Toto pole pojímá a zahrnuje všechno ostatní a to je proč se nazývá “Stvořitel.” Toto je to pole které potřebujeme odhalit, ale v podstatě všechna tato pole naleží k jednomu universálnímu poli které chtěl objevit také Einstein.

Spojuje naše myšlenky a touhy a skrze ně ovlivňujeme jeden druhého. Když se jednou koncentruji na tuto možnost, když toužím odhalit naše vzájemné spojení, objevím náš vzájemný vliv a budu ho chtít využít pro universální spojení.

[25505]
Z rozhovoru o Arvutu 29.10.2010

Interní vzorec integrovaného systému

Dr. Michael Laitman

Otázka: jaký je systém zákonu Arvutu (vzájemné záruky)?

Odpověď: zákon tohoto systému je absolutní vzájemnost. Jak je psáno : „Jako jeden muž s jedním srdcem“. To znamená, že jedna touha v celém systému, vzájemné dávání,  je realizováno v přimknutí se ke Stvořiteli. Zákon je definovaný slovem „jeden“,  jako v „jednotě“.

Mohlo by se říci že jednota „jednoho“ nemůže být zákon. Ale definice „jednoho“ obsahuje mnoho různých vlastností spojených spolu navzájem láskou a dáváním nad nenávistí a odmítáním. To je vnitřní vzorec systému: Kvality protikladné ve své povaze, jsou spojeny nad touto protikladností zákonem ekvivalence formy.

To je způsob jakým je vybudované naše tělo a jakýkoli integrovaný systém. Aby mohl takový systém existovat musí být vybudovaný z rozdílných forem a protikladných částí, přes které tam působí universální zákon: existence z důvodu jednoho sjednoceného záměru.

Z denní lekce Kabaly 15.10.2010 „The Arvut“

Jednota je most ke Stvořiteli

Dr. Michael Laitman

Otázka: Proč mám podporovat přítele? Proč se prostě nemůžeme obrátit ke Stvořiteli a vystoupat s pomocí Obklopujícího Světla?

Odpověď: Nikdo z nás se nemůže obrátit na Obklopující Světlo, Vyšší Sílu, Stvořitele, ledaže je to uděláno z místa rozbití, rozeznání spojení se skupinou. Osoba nemůže kontaktovat Vyšší Světlo přímo kvůli nedostatku stejných vlastností, dokonce i těch opačných. Proto je nezbytné vykonat požadavek společně s ostatními, a to buď v jednotě nebo jejím nedostatku.

Stvořitel vytvořil vůli přijímat a to se nezměnilo. To je to, co nazýváme Svět Nekonečna, kde všichni existujeme společně. Dole je stav nejednotný, kde jsme roztříštění, nevědomí, totálně odpojení od duchovna. Tyto stavy jsou zahrnuty v každém a manifestují se pouze v našem vnímání. Abych mohl dosáhnout nekonečna, musím udělat následující: 1) dostat se do stavu oddělení, 2) zjistit že jsme rozdělení a 3) konečně vystoupit na místo kde jsme všichni spolu.

 

Nemohu se obrátit ke Stvořiteli přímo, protože Stvořitel je síla, která existuje v napraveném Kli. Buď požádám o sílu být napravený spolu se všemi ostatními, nebo pokud jsem už získal spojení s ostatními, potom se obrátím na Stvořitele. Není žádný Stvořitel bez stvořených bytostí (existence, jsoucna, podstaty) a není žádná Vyšší Síla, kterou mohu odhalit bez Kli.

 Z první části denní lekce kabaly 26/09/2010, „Pomohli každému jeho příteli“

Najděte život ve spojení mezi námi

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mohu poznat rozdíl mezi imaginární realitou a pravou duchovní realitou?

Odpověď: Nemůže být žádná imaginární realita! Žijeme v pevném materiálním světě. Duchovno může být odhaleno pouze v nesobeckém spojení mezi námi. Pokud svou jednotu pozvedneme z nehybné úrovně Nefeš na úroveň Ruach, zažijeme duchovno (Ruach znamená „duch“).

Proč tento stupeň nazýváme duchovním? Nazývá se duchovní, protože to je první stupeň, na němž do našeho spojení, do naší jednoty, můžeme vdechnout život. Tehdy to můžeme nazývat duchovní. V současnosti nám takový stav připadá „mrtvý“. Mám se s někým spojit? Tato myšlenka se mi nelíbí; je v mých očích „mrtvá“. Proto se můj současný stav nazývá „nehybný“, a já v něm přebývám, protože nemám jinou možnost a nevidím cestu ven. 

Z druhé části každodenní kabalistické lekce, 27/07/2010, Zohar

Existuje spojení mezi tělem a duší?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je duše člověka spojená s jeho tělem jako duchovní kořen a jeho větev?

Odpověď: Duše není spojena s tělem. Duše obsahuje 613 tužeb, které musím opravit pomocí 613 světel. Tyto touhy nejsou v žádném případě spojeny s naším světem a v obyčejném člověku nejsou přítomny.

Objevují se pouze v těch, kdo studují kabalu s úmyslem vytvořit mezi studenty spojení  na základě odevzdání a lásky, tzn. napravit rozbití jednotné duše Adama do částí, do samostatných duší. Tyto neopravené touhy nebo vzájemná nenávist se neobjevuje u těch, kteří nestudují kabalu, a proto nemají co opravit.

Korekce probíhá ve dvou fázích:

1. Nepoužívání 613 tužeb. Toto se nazývá provedení „613 doporučení Tóry“ (Eitin).

2. Přijímání uvnitř 613 tužeb za účelem odevzdání. Toto se nazývá provádění „613 instrukcí Tóry“ (Pkudin).

Touhy, které byly poškozeny a staly se egoistickými, mají záměr „pro vlastní dobro.“ Když jsou opraveny, získají záměr „v zájmu ostatních.“ Tyto touhy jsou naplněním přikázání, protože Stvořitel nám přikázal „opravit naše duše.“

Toto je duchovní činnost, která není závislá na fyzickém těle. Osoba nemusí mít ruce a nohy, nebo nemusí mít dokonce ani celé tělo, a může stále provádět tyto činnosti. Korekce touhy nijak nesouvisí s fyzickým tělem. Přítomnost člověka v duchovním světě není spojena s tímto světem.

Vše je pociťováno uvnitř touhy. Hmota je touha. Pocit uvnitř nejnižší touhy nám vytváří obraz našeho světa nebo reality, ve které žijeme. Nejnižší úroveň, tzv. „tento svět“, není možné napravit. Je to neživá úroveň, která není předmětem nápravy.

Nicméně, kromě neživé úrovně touhy s názvem „tento svět,“ také získávám malou touhu po další úrovni, „bod“ z vyšší úrovně, která nijak nesouvisí s materiální úrovní. Tato touha se nazývá „bod“, protože v něm vnímám jen přání po něčem mimo tento svět. Můžu ji rozvíjet přitahováním světla, které jej propojí k bodům jiných lidí, nebo jinak řečeno, spojí mou duši s ostatními dušemi. Uvnitř spojení, které se objeví, začnu cítit duchovní svět.

Když se k mému bodu připojí další body, pak se objeví systém a světlo ho přivede k životu. Pak všichni účastníci pocítí život!

Z 1. části každodenní lekce kabaly 01/08/2010, „Podstata kořene a větve“