Kéž nás Stvořitel shromáždí do jednoho národa

Otázka: Chci pochopit, co si mám během dne přát – jakého Stvořitele by měli lidé odkrývat?

Odpověď: Stvořitele, který dokáže sjednotit všechny lidi do jedné skupiny, do jednoho národa – do Stvořitelova lidu. Tehdy budeme ve správném stavu.

Kéž nás Stvořitel shromáždí do jedné skupiny, do jednoho národa a naučí nás, jak se k sobě máme navzájem chovat, jak o sobě navzájem přemýšlet a co cítit. Jinak celý tento obraz neskončí ani dnes, ani zítra, pravděpodobně ani za mnoho a mnoho let.

Měli bychom od Stvořitele požadovat, aby nám ukázal správný směr a správné postavení jakéhokoli národa, všech národů světa a jak se k sobě navzájem chovat.

Z lekce na článek od Rabaše, 30. 10. 2023

Originální článek zde.

[#320034]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: