Program vývoje kód „HaVaYaH“

Dr. Michael LaitmanHaVaYaH (Yod-Key-Vav-Key) je jediný model, vtištěný Stvořitelem do přání, které stvořil „z absence“.  Celé stvoření  je obsaženo v těchto čtyřech stádiích, které plynule expandují a  rozvíjí se ve světy. 

Zatím jsme nikdy neopustili Malchut světa Nekonečna, která se začíná uvnitř sebe rozvíjet, což považujeme za světy Adam Kadmon a Acilut, rozbití, světy Beria, Yetzira, Asija, tento svět, a my v tomto světě. To vše je stále uvnitř té samé Malchut Nekonečna.

Všechny tyto světy se objeví ve vztahu k těm, kteří dosahují vlastností Malchut a místa, kde přebývá. Tak se jim  Malchut zjeví. A to je důvod, proč říkáme, že jsme v „tomto světlě.“ Co je však „tento svět“?  Je to ta samá Malchut Nekonečna, která je však tak temná, sebeomezující, že ji zažíváme jako „tento svět“ namísto světa nekonečného Světla. 

Když začneme pracovat a přitahovat Světlo, vyrovnávat se Světlu, začneme místo tohoto světa zažívat světy Asija, Yetzira, Beria, a tak i vyšší stupně, dokud se nám Malchut neodhalí zcela. 

Poté, co byla stvořena, tato Malchut byla ve svém prvopočátečním stavu (1); nyní se v ní nacházíme v procesu nápravy (2); a na konci, dojdeme ke stavu konečné nápravy (3). Je to stále to samé stvoření, jedna Malchut světa Nekonečna.
[45310]
Ze 3. části denní lekce kabaly 30/05/2011, Talmud Eser Sefirot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: