Roztříštěné vnímání

Dr. Michael LaitmanKabala vysvětluje, že na počátku bylo stvořeno pouze přání, které bylo naplněno potěšením, Světlem. Pak, aby byl položen základ pro budoucího člověka, toto přání bylo rozbito na části. Zůstalo stejným přáním, bylo však roztříštěno na četné fragmenty, které si navzájem nejsou vůbec podobné. Tyto části jsou různé a nevnímají se, jako že jsou spolu. Navzájem se necítí. Jedna nerozumí, co chce druhá.

První stav je nazýván “svět Nekonečna” (∞), a druhý, “rozbití nádob.” Výsledkem toho máme 7 miliard roztroušených, pokažených částí. Na obrázku jsou si blízké, ale ve skutečnosti jsou vnitřně rozdělené, oddělené takovou zdí, že se navzájem nedokáží tolerovat. Každá vnímá jen sebe, myslí pouze na sebe, a žádná si nepamatuje, že jednou byly jedním přáním. To jsme my v našem světě, v oddělení, ke kterému jsme byli přivedeni úmyslně.

Nádoby, které byly kdysi jedním celkem, jsou si zcela cizí; ve svých pocitech se jedna druhé ani nedotýkají. Jednou z nich jsem já a tou druhou jsi ty. Pokud chceme mezi námi vytvořit duši (je vytvořena přesně mezi námi), musíme uprostřed vytvořit odpor (R).

Proč je to zapotřebí?  Faktem je, že každý se chce radovat jen kvůli sobě, nikdo nemyslí na ostatní a mezi námi panuje odmítání. Pokud ale začneme natahovat nit jednoty k sobě navzájem, pokud si alespoň navzájem nepřejeme nic zlého, pak vzrosteme z našeho egoistického stupně na stupeň Biny, kde ti už nadále nebudu chtít ublížit. To už je neutralizace egoismu.

Pokud si také přeji přinést ti dobro, které podle svého ega předvídáš, pak na tvém egu začnu pracovat, abych jej naplnil. To je stupeň Keter, stupeň lásky. 


Je to proces, kterým musíme projít, vzrůst z prvního stupně egoismu na stupeň Biny, abychom druhým neubližovali, stupeň lásky. 

[45193]
Z 1. lekce kongresu ve Španělsku, 3/6/2011

One Comment

  1. Pěkný článek!!!!!!!!

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: