Zlo nám ukazuje formu dobra

Dr. Michael LaitmanZlo, které odhalujeme uvnitř nás na základě studia kabaly, nám pomáhá budovat nad ním dobro. Nicméně, nemáme v plánu napravit skutečné zlo.

Odhaluji v sobě jeho nejvyšší vrcholy a nejhlubší jámy, někdy vyšší a někdy hlubší. Takto ohraničuji zlo uvnitř sebe. Tak a co bych měl teď dělat s tím zlem?

Neměl bych s ním dělat nic! Jen ho doplnit dobrem podél stejné, ale opačné trajektorie, jak je psáno: „Láska pokryje všechny hříchy! “

Neruším zlo, protože jinak nebudu mít nic, na čem lze budovat dobro. Proto nevymazávám zlo, ale buduji nad ním dobro naprosto stejné formy.
Abych to dokázal, musím dosáhnout svého zla ve vší jeho hloubce a projevech. Světlo, které ke mně přichází, osvětluje nejhlubší vrstvy egoismu, ukazuje mi, kdo jsem a ponořuje mě na samé dno.

Nicméně, z místa kde najdu sám sebe, musím vždy usilovat o růst směrem vzhůru -být vděčný za odhalení zla v sobě, a využít všech jeho forem k budování dobra.
[31725]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2.1.2010, „Moudrost kabaly a filozofie“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: