Problém, který vám pomůže

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak mohu obrátit touhu, která se ve mně probouzí, na odevzdání?

Odpověď: Předpokládejme, že mě od rána něco neustále trápí. Tato neuspokojená touha vyvolává myšlenku, že ji musím uklidnit. Ten problém mě trápí, jsem v něm ponořen a hledám způsob, jak ho vyřešit.

Toto všechno jsem dostal shora. Pokud se můj problém týká něčeho, co je životně nezbytné, pak to musím vyřešit bez příliš velké pozornosti na to, zda pracuji se záměrem. V první řadě musím sám sobě zajistit životně důležité potřeby. O tom je psáno, „Bez chleba není Tóry.“

Nicméně, jestliže to není něco, co je životně nezbytné, něco, co potřebuji na živočišné nebo tělesné úrovni, pak se musím snažit přenést tuto myšlenku do správného formátu. Dostal jsem to od Stvořitele, a to proto, abych na to vybudoval správnou reakci. To je „pomoc proti Stvořiteli.“ Je to proti cíli, ale zároveň mi to pomáhá správně reagovat, a tím, že se od toho odtahuji, mohu se zaměřit na cíl.

Mým cílem je splynutí se Stvořitelem. Stvořitel je dobrý a dělá dobro a není nikdo jiný kromě Něho. Posílá mi všechny problémy a starosti, aby mi pomohl. Proto se nad mým trápením jakoby vytvoří jeho zrcadlový obraz, obracím se zpátky k Němu, jenž je dobrý a dělá dobro.

Musím dosáhnout pocitu, že můj problém je pomoc pro to, abych pochopil Stvořitelův postoj ke mně, který je opačný pocitům, které ve mně probouzí. Takto tvořím Stvořitelův obraz. Tím, že mám pečlivý a přesný postoj, budu schopen zjistit, proč mi poslal určitou starost, nebo problém, právě v této podobě. Uvidím obrácenou formu, formu toho kdo je dobrý a dělá dobře, a kdo ji ve mně vryl.

Na základě této „inverze“ vystoupím na úroveň spravedlivého muže a budu v určitém ohledu odpovídat Stvořiteli. Tím se dostávám na správnou cestu. Nejdůležitější je jít dál, aniž bych usnul během jakéhokoli stavu na základě jakýchkoli negativních forem, které mi Stvořitel posílá.

Mohu na ně reagovat správně v každé vteřině, jen když se vybavím podporou prostředí. Bez toho jsou moje snahy epizodické, ale s ním jsem neustále „v cyklu.“ Skupina zcela určuje rychlost mého postupu.

Z 1. Části denní lekce kabaly 4.1.2011, Spisy Rabáš

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: