Prodchnutí jedním jediným polem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké je naše vzájemné spojení?

Odpověď: Spojení je když se na tebe podívám a ty začneš chápat o čem přemýšlím. Spojení je když stojíš 30 metrů za mnou a já cítím že jsi za mými zády.

Je mnoho druhů spojení mezi námi, mnoho polí ve kterých se ovlivňujeme. Elektrické, magnetické, biochemické pole, pole tužeb, myšlenek a záměrů. Všechna tato pole nás spojují.

Všechna živá těla kolem sebe vytvářejí pole a my se vzájemně spojujeme našimi poli. Někdy se spojíme, jindy nemůžeme. Vše záleží na objemu do jakého se naše pole shodují.

Jakkoli, existuje speciální, silné a povznesené pole: duchovní spojení mezi námi. Toto pole pojímá a zahrnuje všechno ostatní a to je proč se nazývá “Stvořitel.” Toto je to pole které potřebujeme odhalit, ale v podstatě všechna tato pole naleží k jednomu universálnímu poli které chtěl objevit také Einstein.

Spojuje naše myšlenky a touhy a skrze ně ovlivňujeme jeden druhého. Když se jednou koncentruji na tuto možnost, když toužím odhalit naše vzájemné spojení, objevím náš vzájemný vliv a budu ho chtít využít pro universální spojení.

[25505]
Z rozhovoru o Arvutu 29.10.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: