Tři orientační body před kongresem

Dr. Michael Laitman

Před kongresem bychom se měli soustředit na následující tři věci:1. Jsme si jisti v tom, že žijeme v dobrém, silném a správném prostředí, že odhalujeme cestu ke vzájemné jednotě a vzájemnému odevzdání.

2. Zaměřujeme naši sílu myšlenky na vyhledávání spojení mezi námi.

3. Jsme spokojeni s naší výlučností, jsme rádi za tento zvláštní stav a postavení, kterého jsme dosáhli.

Takové kongresy se ještě neuskutečnily. Všichni to cítíme intenzitou, tlakem a příjemným rozechvěním, které prostupuje každého z nás. A to vše přichází shora. Je to velká pomoc shora, která nám ukazuje, že bychom se měli snažit k tomu něco přidat, co nám stále chybí, a to:

a. Radost a naplnění duchovního vzestupu,
b. Důvěru v dosažení cíle, a
c. Vnitřní úsilí.

Musím se spojit s přáteli do jedné sítě s cílem odhalit mezi námi vzájemnou sílu nazývanou „Stvořitel“. Celá naše práce, veškerá seriózní analýza se provádí uvnitř každého člověka, zatímco na vnější straně bychom měli vyzařovat radost, lehkost a jistotu. Navenek by měl být smích a hořící plamen hluboko uvnitř.
[25520]
Z diskuse na Arvut 29.10.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: