Stát se producentem svého vlastního života

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jsem-li ten, kdo vytváří a promítá film svého vlastního života, celou tuto realitu, tak proč si lidé pro sebe vytvářejí nepříjemné filmy?

Odpověď: Tvorba filmu ještě není v vaší moci. Ještě nemůžete být výrobce. Musíte ovládnout svou touhu, světlo, a musíte být schopni přesně určit, jak se mohou lišit v závislosti na přísných zákonech a ne tak jak je chcete. Tímto způsobem si postupně budujete lepší realitu.

To je vaše jediná svoboda volby, a to je přesně důvod, proč studujeme moudrost kabaly. Dokud nezískáte moc nad filmem vaší reality, má ho na starosti Stvořitel, aby vás zavázal vytvořit si svůj vlastní film. To je důvod, proč celý náš život a všechny naše reinkarnace jsou zamýšleny tak aby nás „inspirovaly“ udělat správný film, autentický film, ne imaginární.

Toto dělá vnímání reality v moudrosti kabaly tak zajímavé. Je to proto, že to není ani teoretická studie, ani akademické diskuse, ale speciální metoda, kterou mohu použít, aby se skutečně změnil můj svět, uniknout do jiných dimenzí.
[24999]
Z kabaly pro začátečníky, „vnímání reality“ 26.10.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: