Tajemství duchovního zrození

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem dostal: Jak se ve stavu poklesu mohu držet cíle tak pevně, že budu schopen pokles obrátit ve vzestup a padat, když budu sám chtít, místo aby mě Stvořitel vrhal dolů? 

Moje odpověď: Potřebuji tento pokles kontrolovat a sám se rozhodnout, že je pád nezbytný. Musím se na pokles připravit předem, jako se člověk připravuje na lékařský zákrok. Co mi pomůže, abych během poklesu „neztratil hlavu“ a nespadl pod autoritu mých přání?

Spojení s cílem mi pomůže cítit sestup a pozvednout se místo toho, abych se ztratil. Nejsem schopen si toto zaručit sám, a proto potřebuji spraávné prostředí, které mě bude podporovat, když následkem svých tužeb, které jsou příliš velké na to, abych je zvládl,  ztratím kontrolu.

Když přijde čas, aby se narodilo duchovní embryo, čas k přechodu na stupeň krmení, (toto embryo) zcela ztrácí svůj současný stupeň tím, že se obrací „hlavou dolů“. Takže jak je během narození schopno spojit tyto dva stavy? Jak zajistí, aby se z něj nestal potracený plod, ale aby místo toho přilínalo ke Stvořiteli na vyšším stupni, a aby bylo zrozeno do nového světa? Kvůli tomu jsou nám dány odlišné Rešimot (duchovní záznamy, geny): Rešimo de Aviut (vzpomínka na touhu) a Rešimo de Hitlabšut (vzpomínka na Světlo).   

Ukazuje se, že se bude vždy schopen připojit ke dvěma stupňům zároveň! To je  to, co mi pomáhá, abych byl narozen.

Z čtvrté části každodenní lekce kabaly, „Uvedení do knihy Panim Meirot uMasbirot“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: